Manželstvá Váh

Váhy sa nerady viažu na jedného partnera, ale ak nájdu toho pravého (a ony to vycítia), rozhodnú sa pre manželstvo. Všetko si však vopred dôkladne premyslia – kde budú bývať, aké je finančné zabezpečenie atď. Vedia totiž veľmi dobre, aké sú najčastejšie príčiny rozvodov.

Manželstvá Váh

Ženy i muži – Váhy sa takmer nikdy nerozvádzajú. Najlepšie je pre nich uzatvoriť manželstvo s Vodnárom alebo Strelcom, ale harmonický vzťah dokážu mať aj s Levom. Úplne najlepšie manželstvo sa im však asi podarí vytvoriť s partnerom, ktorý mal pri narodení Mesiac v znamení Váh. Ak sa muži narodení v znamení Váh po dlhšom zvažovaní predsa len oženia, o svoju rodinu sa vzorne starajú. Rodinu však nesmú vnímať ako bremeno, inak by stratili pocit slobody, ktorý je pre nich dôležitý.

Muži – Váhy

Manželkinu neveru by niesli veľmi ťažko, napriek tomu, že ju v ľúbostnom živote tak trochu zanedbávajú a vidia v nej viac dobrú priateľku ako milenku.

Ženy narodené v znamení Váh 

V manželstve sú obetavé a na prvé miesto v láske kladú svojho manžela. Deťom sú láskavou matkou, ktorá má k nim skôr kamarátsky vzťah, čím si získavajú ich dôveru. Svoju domácnosť udržiavajú v poriadku, majú dobre vyvinuté estetické cítenie – uprednostňujú drahé predmety. Ľudia narodení v znamení Váh sú v manželstve mierni a spoľahliví – ich manželstvá bývajú dlhotrvajúce a šťastné. Rozvádzajpú sa iba pri zlej konštelácii hviezd.