Mikuláš

Čo znamená meno Mikuláš

Mikuláš

Meno Mikuláš pochádza z gréčtiny a v preklade znamená víťaz. Jeden z najznámejších nositeľov tohto mena je kresťanský svätec, ktorý ako dobrý biskup Mikuláš nosí dodnes všetkým deťom darčeky. Sú to dynamickí a inteligentní muži, predurčení  zastávať vedúce miesta v politike, priemysle, alebo obchode.

Mikulášovia sa neohrozene vrhajú do životných zápasov, s nesmiernou vôľou a obrovskou aktivitou idú za svojím cieľom. Dôležité pre nich je ísť stále dopredu, bez ohľadu na prekážky. Sú to priami muži, neznášajúci  podrazy a podvody, hoci  v zápale boja si neraz nevšimnú, či niekomu ubližujú. Nositelia tohto mena sú neuveriteľne činorodí, napriek tomu pôsobia priam flegmaticky a dokážu sa dokonale ovládať. Často budia dojem, že sú tvrdí ako kameň, v skutočnosti sú to introverti, ktorí svoje pocity nedávajú najavo a citové prejavy majú pod kontrolou. Na prvý pohľad  sú Mikulášovia askéti bez záujmu o životné slasti, no opak je pravda –  títo muži sú praví pôžitkári milujúci pohodlie a všetky dobroty sveta, vrátane sexu. Svoje chúťky, ako aj všetko ostatné, však  majú pod kontrolou a venujú sa im len vtedy,  ak to uznajú za vhodné.  Mikulášov ovplyvňuje  planéta Jupiter, ich šťastné farby sú žltá a modrá.