Panna je pozorný milenec

Panny obdivujú duchaplnosť a vynachádzavosť, na svojej práci doslova lipnú a rady o nej rozprávajú, majú zmysel pre poriadok a nerady plytvajú. Majú rady vo veciach i v  živote poriadok a tak je to aj pri milovaní.

Panna je pozorný milenec

Všetko u nich musí mať svoju postupnosť a metodiku – najprv predohra a až potom to ostatné. Sú veľmi dobrými znalcami partnerovho či partnerkinho tela . Neuspokoja sa skôr, kým ich partner nereaguje primeraným spôsobom. Ak majú medzery v technike milovania, nahradia to nežnosťou. 

Občas má chuť aj vyskúšať nové praktiky, ale nesmie mať pocit, že je to z donútenia. Od partnera očakáva to isté. Je to veľmi pozorný milenec, ktorý sa dokáže podriadiť želaniam svojho partnera, či partnerky. Aspoň raz v živote však túži zažiť niečo mimoriadne, jedinečné – možno aj tak trochu rizikové…

Väčšinou je však obetavým milencom, ktorý sa rád miluje potme a obľubuje misionársku polohu. O iných veciach zvyčajne len sníva – aj keď občas si dovolí aj niečo menej zvyčajné. Panna má mimoriadne citlivý zadok, takže jeho masáž alebo jemné zahryznutie môže vyvolať hotový príval vášne.