Rak býva v láske komplikovaný

Rak je pod vplyvom Mesiaca, a preto sú pre neho charakteristické obrovské citové odlivy a prílivy. Potrebuje neustále povzbudenie.

Rak

Múdry partner sa snaží Raka ubezpečiť, že je to práve on, kto ju voviedol do tajov sexu. Rak býva pri milovaní nežný a pozorný. Má veľmi citlivé ruky a túto schopnosť vie aj využiť, čím poskytuje seba i partnerke, či partnerovi, neuveriteľnú slasť. Ak ho niečo zraní, uzatvorí sa do seba. Je to komplikovaná osobnosť s často sa meniacimi náladami. V jeden deň vám bude všemožne dávať najavo svoju náklonnosť, a na druhý deň si na vás ani nespomenie. Od vás záleží, ako sa vzťah bude vyvíjať.