Rastislav

Meno Rastislav má slovanský pôvod  vo význame  ten, kto rastie v sláve.  Rastislavovia sú charizmatickí, veľmi inteligentní a zásadoví muži, nesmierne šarmantní a driečni. V povahe týchto mužov nájdeme dva protikladné charakterové typy: jemného  idealistického introverta, akoby z iného sveta,  a praktického, materialistického a panovačného búrliváka  a despotu. Táto rozpoltenosť ovplyvňuje ich správanie a neraz vyvoláva aj vnútorný nepokoj a pochybnosti vo vlastné sily. Na prvý pohľad  Rastislavovia  často pôsobia  zdržanlivo  a odmerane, no pod týmto chladným  povrchom sa skrývajú vášniví ľudia, plní emócií. Títo muži mávajú pred sebou vždy nejaký celoživotný cieľ a sen, a tomu prispôsobujú  všetko svoje konanie. Sú veľmi svedomití, zodpovední, vytrvalí a nesmierne pracovití. Takmer vždy majú úspech, šťastie k nim často prichádza aj bez väčšej námahy, priam na zlatom podnose. Nositelia tohto mena snívajú o veľkej láske, túžia po priateľstve. Vzhľadom na svoju povahovú rozpoltenosť si však priateľov a blízkych ľudí  nenachádzajú ľahko. Svoje city totiž potláčajú, boja sa prejaviť lásku a nedôverujú ani vyznaniam druhých.  Potrebujú veľa dôkazov oddanosti, kým niekoho vpustia do svojich kruhov.   Rastislavov ovplyvňujú  planéty Mars, Neptún, Merkúr a Slnko. Ich obľúbené farby sú červená, biela a zelená.