Kolonáda v Luhačoviciach je po ročnej rekonštrukcii otvorená

Po rozsiahlej rekonštrukcii bola 27. novembra 2019 verejnosti slávnostne sprístupnená kolonáda v Luhačoviciach. “Uniesť záťaž výdavkov na rekonštrukciu (UNES-TO) nám umožnila snaha mnohých nadšených patriotov o zápis Luhačovíc do zoznamu ZNESCO. Nebola síce nakoniec úspešná, ale priniesla dotačné prostriedky. Tieto kúpele sú skutočne iné než západočeské či európske kúpele združené do spoločnej nominácie na zápis do UNESCO. Práve odlišnosť Luhačovíc stála pred 4 rokmi za ich vyškrtnutím z uvedenej nominácie. Mrzieť by nás to ale nemalo. Luhačovice si zaslúžia svoj vlastný jedinečný zápis, o ktorý sa budeme spolu s vedením mesta i s národným pamiatkovým ústavom usilovať,” hovorí MUDr. Eduard Blaha, generálny riaditeľ Lázní Luhačovice, a.s..

Stred kúpeľov tak znovu ožíva a premieňa sa na kultúrne a spoločenské centrum s atraktívnou obchodnou zónou i miestom na posedenie pri modernej gastronómii. Revitalizácia uvádza kultúrnu pamiatku do pôvodného stavu a rozširuje možnosti jej využitia sprístupnením nových, doposiaľ uzatvorených miest. Objekt bol už v havarijnom stave. Projekt stavebných úprav sa musel vysporiadať s neutešeným stavom železobetónových konštrukcií, častí izolácií, pri maximálnom zachovaní pôvodných prvkov a starostlivými replikami. Repliky boli veľmi nákladné a pripúšťali sa iba výnimočne. Objekt sa vrátil ku svojej pôvodnej farebnosti.

Lázeňská kolonáda

Lázeňská kolonáda (Kúpeľná kolonáda) v Luhačoviciach je kultúrna pamiatka Českej republiky. Neskoro funkcionalistický komplex citlivo zapojený do okolitej krajiny je dielom brnenského architekta Oskara Pořísku (1897 – 1982). Pozostáva z troch vzájomne prepojených objektov haly Vincentka a Veľkej a Malej kolonády. Stavby vyrástli na južnej strane kúpeľného námestia medzi rokmi 1947 – 1951. Svojou kompozíciou uzatvárajú tento priestor a tvoria protiváhu výrazným solitérom Spoločenského domu, Jurkovičovho domu a Domu Bedřicha Smetanu.

Hala Vincentka

Už v polovici augusta bola verejnosti sprístupnená hala Vincentka, ktorá po rekonštrukcii pôsobí svetlejšie, je vzdušná a farebne zladená, ako pred sedemdesiatimi rokmi, keď bola postavená. Tradične sa tu poriadajú kultúrne a spoločenské akcie. Počas nich si možno v doposiaľ neprístupných priestoroch prezrieť stálu interaktívnu expozíciu, venovanú vzniku a významu luhačovických minerálnych vôd, vrátane relaxačnej zóny. Do jesene 2020 ostáva ešte dokončiť reštaurovanie stĺpov.

Novinky na kolonáde

  • druhé “pítko” (fontánka) Vincentky uprostred kolonády umožňujúce prístup i mimo prevádzkovú dobu haly
  • novo zriadené informačné centrum umiestnené v priestoroch kolonády priľahlých k hale Vincentka
  • zaujímavé obchodíky i moderné gastronomické prevádzky so zahrádkami a ľahkým občerstvením, ako napr. creperie, vďaka ktorým celý priestor ožije
  • sprístupnenie nepoužívaných átrií
  • pôvodná studňa prameňa Vincentky z r. 1938, ktorá však nebola nikdy používaná 
  • replika mozaikovej dlažby
  • obnovený svetlík nad ústredným motívom mozaiky
  • celková rekonštrukcia osvetlenia (repliky svietidiel v stropných podhľadoch, osvetlenie čelnej rímsy kolonády, osvetlenie na stĺpoch pri bývalom prameni Amandka).

Rekonštrukcia v číslach

Kolonáda Hala Vincentka
(dĺžka 126m, šírka 9,8m, výška 4,2m)(dĺžka 26m, šírka 15m, výška 8m)
1 270 m2 mozaikovej dlažby390 m2 novej mozaikovej dlažby
1 520 m2 strešnej krytiny 100 m2 nových okien na priečelí
22 stropných svetiel12 reštaurovaných vitrážových okien
1 560 betónových dosiek 530 betónových dosiek
60 m2 nového preskleného stropu14 reštaurovaných stĺpov
2 novo sprístupnené átriá 12 novo inštalovaných lightboxov
1 novo vybudované “pítko” (fontánka) Vincentky

Financovanie projektu

Správcom kolonády je spoločnosť Lázeňská kolonáda Luhačovice, o.p.s., do ktorej činnosti spadá popri organizácii neziskových kulturnych aktiviít aj údržba kúpeľného areálu a ochrana kultúrneho dedičstva. Prostriedky na obnovu získala z dvoch zdrojov – z fondu Európskej únie a z darov spoločnosti Lázně Luhačovice, a.s., ktorá bezplatne poskytla ako personálnu, tak  aj organizačnú podporu a financovala i súvisiace investičné projekty (obchodíky, studňu a ďalšie stavebné práce).

Celkové náklady:115 633 810 Kč (predpoklad za celý projekt, vrátane stĺpov)
Z fondu EU:98 411 880 Kč (95 % ze spôsobilých výdajov projektu)
Od Lázní Luhačovice,a.s.17 221 930 Kč
Poskytovatelia financií:Ministerstvo pro místní rozvoj (IROP) a Lázně Luhačovice, a.s.
Názov výzvy:52. výzva IROP – REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK
Zhotoviteľ stavby:3V & H, Uherský Brod, s.r.o.
Projektant stavby:S-projekt plus, a.s.
Pamiatková starostlivosť:Národní památkový ústav, ÚOP Kroměříž

Odbor životního prostředí – památková péče, MÚ Luhačovice

Projektová dokumentácia vznikala v rokoch 2015 – 2016, žiadosť o dotáciu bola podaná 9.11.2016 a priznaná bola 27.6.2017. Po dvoch kolách výberového riadenia bola stavba  začatá 17.9.2018. Práce prebiehali od septembra 2018 do lnovembra 2019.

Záchrana a obnova Riečnych a slnečných kúpeľov a Vodoliečebného pavilónu

“Našu snahu o zápis Luhačovíc do UNESCO chceme potvrdiť v ďalších rokoch úspešnou obnovou areálu Vodoliečebného pavilónu a Slnečných kúpeľov,” hovorí Eduard Blaha. S rekonštrukciou najrozsiahlejšieho Jurkovičovho areálu v Luhačoviciach sa počíta v roku 2022. Financovanie bude, podobne ako u kolonády, zaistené z IROP, v kombinácii s vlastnými zdrojmi akciovej spoločnosti Lázně Luhačovice.

Jeho úspešná realizácia by bola tým najlepším dôkazom, že je kultúrne dedičstvo v Luhačoviciach v dobrých rukách a svoj zápis do UNESCO si zaslúži,” dodáva Eduard Blaha.