Nádej na život – aj vy môžete pomôcť!

Milí naši priatelia,

rok ubehol ako voda a opäť je tu čas, keď môžete svojimi 2 % z dane prispieť na dobrú vec. Veríme, že sa tento rok rozhodnete podporiť  práve naše občianske združenie Nádej na život.

Aj tento rok 2019 pokračujeme v našich, už niekoľko rokov zabehnutých projektoch:

  1. Projekt: “DETI A BLANKYTNÝ JADRAN” – tento rok už pätnásty raz pre deti zo sociálne slabších rodín, ktoré prešli traumou onkologických ochorení a sú dispenzárne sledované v detskom onkologickom centre v Banskej Bystrici.
  2. Projekt: “POSTIHNUTÉ DETI A DIVADLO” realizujeme už štrnásty rok – je určený fyzicky a mentálne postihnutým deťom z DSS pre deti a RS  ROSA Bratislava a deťom zo Spojenej školy na Hálkovej ulici  54 v Bratislave a od roku 2017 aj mladým ľuďom z odborného učilišťa na Dúbravskej ceste č. 1 v Bratislave. Je to veľmi dôležitá forma psychoterapie a výchovy týchto detí, ktorú stanovuje zákon a vyžaduje aj EÚ. Pomáha deťom pri adaptácii do normálneho života.
  3. Projekt: “PITNÝ REŽIM” – v spolupráci s firmou Dolphin Slovakia s.r.o.  – zásobujeme už 17-ty rok všetky tri detské onkologické centrá na Slovensku, v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave. Je to finančne veľmi náročný projekt a je dôležitý pri podávaní chemoterapie a rádioterapie. Výsledky sú veľmi pozitívne – deti sa obsluhujú samy a nemusia ich do pitia nútiť rodičia a lekári. Podľa informácií a ďakovných listov od primárov onkologických centier, sa stav detí veľmi zlepšil.
  4. Projekt “Vecné dary podľa osobných prianí detí“ – je to dôležitá forma podpory psychického stavu detí v ich ťažkom zdravotnom rozpoložení.

Splnené plány: Sme veľmi radi, že sa nám v roku 2018 podarilo zrealizovať všetky naše ťažiskové projekty a pomohli sme ťažko chorým deťom, postihnutým onkologickými ochoreniami, ako aj mentálne a fyzicky postihnutým deťom.

V roku 2018 sme nad rámec našich horeuvedených ťažiskových projektov zabezpečili finančné zdroje a zakúpili sme vybavenie pre špeciálnu učebňu chémie a fyziky na Spojenej škole na Hálkovej ulici č. 54. Tešíme sa, že sa nám podarilo tento projekt zrealizovať.

Ďakujeme zo srdca všetkým darcom – našim anjelom, ktorých naša práca, v prospech detí postihnutých onkologickým ochorením, ako aj mentálne a fyzicky postihnutých detí, osloví. Túto našu prácu robíme nezištne už 19-ty rok.

Ďakujeme Vám zo srdca!

Údaje potrebné na poukázanie 2 % z dane sú:

Obchodné meno (Názov): Nádej na život

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 36118664

Sídlo: 821 04 Bratislava, Beckovská 9

Tlačivo si môžete stiahnuť z http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2019/01/Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

Viac informácií o aktivitách nášho OZ nájdete na https://www.facebook.com/pages/občianske-združenie-NÁDEJ-NA-ŽIVOT/274002799293?fref=ts