Svätomartinské slávnosti a tradície

Svätomartinské slávnostiDeň svätého Martina patrí oddávna k najobľúbenejším sviatkom v Európe. Na mnohých miestach sa konajú púte a martinské hody.

Svätý Martin Tourský je už od stredoveku jeden z najznámejších a najobľúbenejších svätcov. Je patrónom Francúzska, kde je mu zasvätených vyše 3 600 kostolov a kláštorov, mnohé chrámy nesú jeho meno aj v Taliansku, Nemecku, Rakúsku a v mestách bývalého Uhorska. V rakúskom Burgenlande, kde je patrónom krajiny, je deň sv. Martina jeden z najvýznamnejších sviatkov, zatvorené sú všetky úrady a inštitúcie a deti majú v škole voľno. Po svätom Martinovi sú pomenované aj mnohé mestá a obce na svete, dokonca i ostrov v Karibiku. Na Slovensku je mu zasvätená hlavná bratislavská katedrála – Dóm sv. Martina a od roku 2009 je patrónom novoustanovenej Bratislavskej arcidiecézy.  

pecena-kacica-dreamstime_xs_16671329Na svätého Martina plače husia rodina

Deň sv. Martina, 11. november, bol už od stredovekých čias plný radosti a bujarého veselia. Na druhý deň sa totiž začínal vtedy až šesťtýždňový predvianočný pôst a bola to teda posledná možnosť pred dlhým pôstom dobre sa najesť a napiť. K sviatku sv. Martina tradične patrí dobré jedlo, najmä pečená martinská hus. Hlavne v nemecky hovoriacich zemiach je dodnes súčasťou  martinských tradícií aj lampiónový sprievod detí i dospelých, pričom sa spievajú martinské piesne. Väčšinou sa končí predvádzaním divadelnej scénky známeho výjavu zo života sv. Martina, keď žobrákovi daroval polovicu svojho plášťa. K obľúbeným zvykom patrí aj martinské koledovanie detí, za čo dostávajú sladkosti, oriešky a ovocie, a tiež špeciálne martinské kysnuté koláče. Na Slovensku sa pečú typické martinské rožteky, ktoré sa dávali tiež detskými koledníkom. 

Jedenásty november bol aj vyvrcholením poľnohospodárskeho roku, keď čeľaď a pracujúci na statku dostávali plácu za celoročnú službu a uzatvárali so sedliakmi nové zmluvy. Mzdy sa vyplácali väčšinou aspoň zčasti v naturáliách, neraz práve vykŕmenou husou. V tento deň sa konali výročné trhy, na mnohých miestach boli hody a martinské zábavy.

Oslavy mladého vína

Vo vinárskych oblastiach sa na sv. Martina otvárajú prvé mladé vína z jesenného zberu. Preto sa aj oficiálne nazývajú svätomartinské vína. Oslavy otvárania mladých vín sa konali už v Rakúsko – Uhorsku počas panovania cisára Josefa II., keď sa na sviatok sv. Martina mohlo začať nalievať nové víno.

Sv. Martin a žobrák

Život sv. Martina podrobne opísal jeho žiak Sulpicius Severus a tak prispel k veľkému rozšíreniu jeho kultu už v stredoveku. Svätý Martin Tourský sa narodil okolo roku 316 v rímskom posádkovom meste Sabaria dnes maďarský Szombathely v Panónii, ako syn rímskeho dôstojníka. Pôvodne bol vojakom a neskôr dôstojníkom rímskeho cisárskeho jazdeckého pluku. Legenda hovorí, že počas jednej chladnej noci v Amiens videl premrznutého nahého žobráka. Svätý Martin neváhal, mečom rozťal svoj plášť a jednu polovicu žobrákovi daroval. Nasledujúcu noc sa mu zjavil Kristus, oblečený práve v jeho plášti. Po tomto zážitku sa vraj dal pokrstiť a požiadal o prepustenie z vojenskej služby. Neskôr sa stal misionárom a nakoniec biskupom v Tours. Pri svojej skromnosti nechcel vraj biskupskú hodnosť prijať a schoval sa pred vyslancami do stajne medzi kŕdeľ husí. Tie ho však svojím silným gáganím prezradili. Údajne sa práve na pamäť tejto príhody jedáva na deň sv. Martina pečená hus.

Svätý Martin veľkú časť života žil veľmi asketicky ako pustovník na rôznych miestach Francúzska. Ako jeden z prvých biskupov však nepôsobil iba v meste, ale snažil sa šíriť vieru aj medzi vidieckym obyvateľstvom, zakladal malé vidiecke kláštory a každý rok navštevoval všetky svoje farnosti. Vždy chodil pešo alebo na oslíkovi, a už za jeho života sa hovorilo o jeho zázračných skutkoch a uzdraveniach. Po celý svoj život zostal skromný, pokorný a spával na holej zemi. Zomrel 8. novembra 397. Pohreb sa konal 11. novembra s veľkou slávou v Tours,  za prítomnosti dvetisíc kňazov a veľkého množstva ľudí. Podľa jeho želania ho pochovali 11. novembra na cintoríne za mestom Tours, do jednoduchého hrobu medzi ostatných veriacich. Na tom mieste dnes stojí veľký, jemu zasvätený chrám.

Svätý Martin je patrónom vojakov, koní, jazdcov, husí a vinárov. Najčastejšie býva zobrazený na koni s polovicou plášťa a so žobrákom.

Save