Sviatok všetkých svätých, halloween…

Pred niekoľkými rokmi sme si počas tohto sviatku pripomínali tých, ktorí nám boli blízko, no bohužiaľ už nie sú s nami. Prílevom amerikanizmu do našej kultúry sa tento sviatok stal niečím úplne iným. V Amerike patrí tento deň medzi najpopulárnejšie sviatky a i vo Veľkej Británii sa teší veľkej obľube. Deti sa prezliekajú za strašidelné bytosti, ale len máloktoré dnes vie, o čom vôbec Halloween je.

Sviatok všetkých svätých

História Halloweenu siaha až k dávnym Keltom. Vtedy sa rok delil na dve obdobia – obdobie hojnosti a obdobie zimy, hladu. V novembri pre nich začínala doba temna, zásoby potraviny sa rýchlo míňali a ľudia v prvý novembrový deň uctievali svojho Boha Mŕtvych – Anwinna. Ľudia verili, že v tú noc sa domov vracali duše zomretých a vyhľadávali tak pomoc príbuzných, aby im pomohli prekročiť hranicu do Zeme Mŕtvych. Ľudia preto vyrábali svietidlá z vydlabaných repí, aby duchom posvietili na cestu. Sami sa prezliekali do starých handier a maľovali si tváre, aby sa sami uchránili pred zlými duchmi. Tej noci sa hovorilo Samhain.

V roku 43 nášho letopočtu dobyli keltské územia rímske vojská. Postupom času sa tieto národnosti začali prelínať a ku sviatku Samhainu sa začal sláviť i koniec úrody – dožinky. K ohňom a lampám pribudlo ovocie a obilie. Počas ďalších asi 500 rokov sa ku stále väčšej moci dostávala katolícka cirkev. Pápež Bonifác IV. sa chcel zbaviť pohanských zvykov a vytvoril nový sviatok – sviatok Všetkých Svätých. Ale ľudia to vyriešili tak, že slávili oba sviatky.

V 16. storočí už boli sviatky prepojené tak, že sa slávil len jeden – All Hallows´ Day, alebo Deň všetkých blahoslavených. Predvečer tohto sviatku sa volal All Hallows´ Evening, v slangu len Halloween. V Amerike žilo v tej dobe veľa prisťahovalcov, väčšina protestantov. A pretože Halloween bol sviatkom katolíckym, prisťahovalci začali oslavovať len začiatok jesene.

Na jeseň 19. storočia sa do Ameriky dostali milióny európskych prisťahovalcov, medzi nimi niekoľko stotisíc Írov, ktorí so sebou priniesli aj svoje katolícke zvyky. Na Halloween začali robiť svietidlá z dyne, namiesto tradičnej repy a sviatok sa rýchlo „uchytil“. V dnešnej dobe si ľudia zdobia domy, vyrábajú dyňové svietidlá a pečú dyňové koláče. Na Slovensku sa zatiaľ sviatok neujal v podobe, v akej ho „oslavujú“ v Amerike, či Británii. Deti tu chodia od domu, k domu prezlečené za strašidlá a domácich sa po otvorení dvier spýtajú: „trik, alebo dobrotu?“ V prípade, že poviete trik, strašidielko vám nejaký musí predviesť a vy mu zaň dáte dobrotu. Je už len otázkou času, kedy slovenské deti prídu na to, ako ľahko sa môžu dostať k sladkostiam a zábave…

s.koreňová