Desať bodov, ktoré vedú k menej toxickej domácnosti

Za posledné roky sa čoraz viac hovorí o nebezpečných toxínoch v domácnosti. Nachádzajú sa v mnohých domácich čistiacich prípravkoch, ale mnohé škodliviny vznikajú práve naopak – z nedostatočnej hygieny a nekvalitného upratovania. Veľmi nebezpečné pre dospelých i deti sú plesne a rôzne huby. Navyše aj vírusy chorôb či baktérie môžu na niektorých povrchoch pretrvávať dlhšie.

domácnosti

Ako sa zbaviť nebezpečných toxínov v domácnosti?

Mnohí žijeme stále v tom, že to, čo nevidíme neriešime. Žiaľ, toxické látky sú často neviditeľné a jednoducho si ich vlastnými zmyslami nemôžeme všimnúť. Avšak i bežná domácnosť môže byť nimi preplnená. Potenciálne toxické látky sa môžu nachádzať v stavebných materiáloch, v nábytku, riade, v plastoch, sprchových závesoch, v kobercoch a iných bežných predmetoch.

Ako minimalizovať toxické látky v našej domácnosti?

  1. Na čistenie a ošetrovanie domácnosti používajme prípravky označené ako netoxické.
  2. Na utieranie prachu vždy používajme vlhkú utierku.
  3. Podlahy čistime vlhkým mopom.
  4. Vysávajme vysávačom s vysoko účinným HEPA filtrom a pravidelne vymieňajme vrecúška.
  5. Vetrajme – v chladnom období radšej otvorme okno dokorán na 10-15 minút alebo urobme prievan, aby sa dokonale prevetrali miestnosti. Vetranie na vyklápačku nie je také efektívne.
  6. Udržiavajme čistý a funkčný ventilačný systém v dome. Ak používame klimatizáciu, myslime aj na jej čistenie a dezinfekciu, pretože v klimatizačných zariadeniach často prebývajú nebezpečné vírusy a baktérie, napríklad aj legionella či pľúcne chlamýdie.
  7. Dodržiavajme časté umývanie rúk a veďme deti k tomu, aby si umývali ruky nielen keď prídu domov z vonku, ale pred každým jedlom, po každom použití toalety.
  8. Aspoň dva-trikrát do týždňa dezinfikujme všetky povrchy, kde sa udržiavajú baktérie: mobilné telefóny, klávesnice, vypínače, kľučky, kľúče, úchytky nábytku a technických pomocníkov.
  9. Pravidelne denne po varení dezinfikujme kuchynskú linku a časti, s ktorými sme prišli do kontaktu pri varení, najmä ak sme pracovali so surovým mäsom, zeleninou, vajíčkami a podobne.
  10. Všímajme si, či sa na miestach, kde je najviac vlhkosti neobjavujú plesne a huby. Ich spóry môžu vážne ohroziť zdravotný stav dospelých i detí, preto to treba ihneď riešiť.

-sz-