Nepodceňujte správnu prípravu pôdy a hĺbku sejby

Rozhodujú o úrode

Dobrá jarná príprava pôdy sa začína kvalitnou jesennou prípravou. Ak sme správne urobili jesennú prípravu, pri jarnej sa zameriame na šetrenie pôdnej vlahy a hĺbku sejby.

hĺbku sejby

Pôda v prirodzenom stave obsahuje veľké množstvo kapilár – tenučkých kanálikov, ktorý­mi dokáže vzlínať voda zo spodných vrstiev pôdy k povrchu. Tento jav umožňuje zásobovanie rastlín vodou z pôdy.

Každé prekyprenie pôdy kapiláry zruší a trvá dosť dlhý čas, kým sa obnovia. Toto musíme mať na pamäti pri jarnej prípra­ve pôdy. Nikdy nerobíme tesne pred sejbou hlboké kyprenie. Platí rokmi overená zásada – hĺbka kypre­nia pred sejbou = maximálne dvojnásobok hĺbky sejby.

hĺbku sejby

Väčšina jarných drobnosemenných zelenín (reďkovka, mrkva, petržlen, cibuľa, pór, šalát) sa seje do hĺbky 1 až 2 cm, z čoho vyplýva, že pôdu tesne pred sejbou kypríme do hĺbky 2 – 4 cm. Keď dodržíme túto zásadu, k semienkam sa dostane voda kapilárami zo spodných vrstiev pôdy a umožní dobré klíčenie a vzchádzanie.

Veľa záhradkárov využíva v záhrade rôzne typy motorových kypričov. Ma­jú jednu nevýhodu – nedajú sa nastaviť na ur­čitú hĺbku kyprenia a pôdu väčšinou preky­pria nerovnomerne a veľmi hlboko. V nakyprenej vrstve zničia pôdne kapiláry, čím zabránia vode zo spodných vrstiev vzlínať k semenám. Výsevy potom často zle vzchá­dzajú. Pri tomto spô­sobe prípravy pôdy je potrebné pôdu preky­priť aspoň dva týždne pred samotnou sejbou, nechať ju prirodzene uľahnúť a nezabudnúť na valcovanie po sejbe.

Hĺbka sejby

Na prvý pohľad sa zdá byť dosť bezvýznamný faktor. Keď však porozumieme stavbe semena a procesu klíčenia, uvedomíme si jej veľký význam. Každé semienko je zložené z embrya – zárodku budúcej rastliny, zásobného pletiva a obalu – osemenia. Len pri správnej kombinácii vody, kyslíka, teploty a hĺbky sejby dokáže z tejto nepatrnej časti vyklíčiť a vyrásť rastlina.

hĺbku sejby
Hĺbka sejby

Celý proces klíčenia začína absorbovaním vody, pričom semeno zväčšuje svoj objem. Naruší sa tak vonkajší obal a embryo začne produkovať hormón giberelín. Tento hormón aktivuje zásobné pletivo, začne sa vylučovať enzým potrebný na štiepenie zásobných látok a vznikajú jednoduché cukry, ktoré sú spotrebovávané prvotnými korienkami a lístkami embrya. Pri týchto biochemických procesoch je potrebný kyslík. Keď sa rozložia všetky zásobné látky, musí byť rastlinka schopná syntetizovať potrebné stavebné látky sama – musí byť nad povrchom pôdy, aby mohla prebiehať fotosyntéza. Ak teda vysejeme semienko hlboko, pri klíčení spotrebuje všetky zásobné látky skôr, ako sa klíčne listy dostanú nad povrch pôdy a zahynie. Všeobecne platí zásada: čím menšie semeno, tým plytšia sejba.

Celý proces klíčenia semien je výrazne ovplyvňovaný teplotou. Čím vyššia je teplota pôdy, tým bude rýchlejšie klíčenie. Ak musí semeno v pôde čakať na vhodnú teplotu, existuje riziko jeho zníženej životaschopnosti a predčasného vyčerpania živín opakovanými pokusmi o naštartovanie klíčenia.

hĺbku sejby

Aby Vaša sejba bola úspešná a drobné semienka nezahynuli vo veľkej hĺbke, vyhnite sa hlbokému kypreniu a skúste použiť pri výseve výsevné pásiky z vodorozpustnej fólie a výsevnú latku. Pomôžu Vám v praxi dodržať zásady, o ktorých sme písali.

www.sedos.sk