Rozhodli ste ísť do prenájmu? Toto treba vedieť!

Prenájom je dnes výhodným spôsobom, ako prísť k peniazom navyše, samozrejme, ak máme čo prenajímať. Častejšia je opačná situácia – čoraz viac mladých ľudí hľadá bývanie v prenajatom byte, pretože mať vlastný byt je z hľadiska financií neraz nereálne.

do prenájmu

Na čo treba myslieť?

Platba vopred

Vo väčšine nájomných zmlúv je uvedená platba vopred, navyše budeme musieť na úvod zaplatiť pravdepodobne dva mesiace vopred a ešte aj kauciu, ktorá je pre prípad, že by sme v byte niečo poškodili. Dôležité však je, aby sme mali potvrdenie o všetkých financiách, ktoré sme vyplatili s uvedením presného termínu a účelu.

Ochrana majetku

Myslime na to, že i keď je byt majiteľa poistený, naše veci v ňom poistené nie sú. Preto, ak máme v prenajatom byte cenné predmety, techniku, nie je na škodu zriadiť si poistenie vlastného majetku. Sú i prípady, kedy došlo k vykradnutiu prenajatého bytu, či dokonca nejaký predmet odcudzil sám majiteľ. Je to výnimočné, ale stať sa to môže – opatrnosti nikdy nie je dosť.

Presný zoznam

Spolu s majiteľom bytu, do ktorého sa nasťahuje spíšme zoznam, v ktorom bude uvedené, všetko, čo je súčasťou nájmu (nábytok, príslušenstvo) vrátane stavu, v akom sa to nachádza. Oplatí sa tento zoznam doplniť fotografiami – najmä ak je v byte niečo poškodené, z čoho by sme neskôr mohli byť obvinení.

Rozmeňme poplatky na drobné

Viackrát prejdime s majiteľom bytu poplatky za byt a overme si, čo všetko do nich spadá. Niektorí majitelia uvádzajú cenu za prenájom, ale potom neskôr sa dozviete, že k tomu sa ešte pridáva cena za energie a TV s internetom. Radšej sa spýtajme dvakrát a trvajme na tom, aby to bolo aj v zmluve presne rozpísané.

Snažme sa byť dobrým nájomníkom

Myslime na to, že to, akým sme nájomníkom sa dnes veľmi ľahko môže dostať na verejnosť a ovplyvniť našu budúcnosť. Je mnoho spôsobov, ako sa prenajímatelia navzájom môžu informovať o tom, aký nájomník je problematický. Vyhýbajme sa tomu a dodržiavajme pravidlá platné v danom dome.

-sz-