Ženy a programovanie – to je ideálna kombinácia!

Kdeže sú tie časy, keď programovanie, digitálne zručnosti a algoritmické myslenie boli výsostne doménou mužov? Dnes je programovanie pre dievčatá lákavou hudbou budúcnosti a mnohé ženy našli v oblasti IT zaujímavé uplatnenie.

O tom, že o oblasť IT je medzi dievčatami a ženami záujem, svedčí aj úspešný projekt Akadémia programovania, ktorý už druhý rok školí pedagógov, aby vyučovanie informatiky prebiehalo zábavnou formou. Zároveň organizuje krúžky a workshopy programovania pre dievčatá. Úspešný projekt Akadémia programovania, ktorý organizuje Občianske združenie Aj Ty v IT, s podporou firiem Microsoft a AT&T, v roku 2018 vyškolil 120 pedagógov a 140 dievčat. Druhý ročník pokračuje formou jednorazových workshopov a pravidelných krúžkov na základných a stredných školách.

Ženy a programovanie
Marcela Havrilová

Ako je to vlastne so zavádzaním práce s novými technológiami a prečo sú digitálne zručnosti u dievčat a žien také dôležité, hovorí Marcela Havrilová, ktorá vedie oblasť školstva v českej a slovenskej pobočke Microsoftu.

Digitálne zručnosti sú vraj angličtinou dneška – na akej úrovni sú vlastne reálne u mladých ľudí?

Súčasná generácia mladých ľudí dnes technológimi žije. Berú ich ako dôležitú súčasť svojho života a ja si dovolím povedať, že si bez nich už nevedia svoj život ani predstaviť.  To je super, dokážu veľmi intuitívne s technológiami pracovať. Má to však aj takú trochu odvrátenejšiu stránku, že mnohí z nich využívajú technológie iba ako konzumenti a nepozerajú sa na to, že technológia môže byť pre nich užitočná najmä vtedy, ak niečo tvoria, vymýšľajú alebo sa chcú v niečom zdokonaliť – jednoducho pre svoj rozvoj alebo prácu. Technológia teda nemá byť iba prostriedkom, kde konzumujeme obsah, ale je to prostriedok na to, aby nám pomáhal rásť a skvalitňovať náš denno-denný život.

Napriek tomu, táto sféra, ešte donedávna – aspoň v našich končinách, bola skôr doménou mužov. Prečo je dôležité, aby v tejto oblasti pracovalo viac žien?

Mnohým je známe, že pri zrode technológie väčšinou stáli muži. Svet, v ktorom technológie vznikali, bol skrátka viac mužský. Dnes je to inak. Prostredie technológií a aj prostredie informatiky už pozná šikovné ženy, ktoré si IT vybrali ako svoju profesionálnu oblasť. Stále je ich ale málo. A preto by sme sa mali snažiť ukazovať mladým ženám, dievčatám a aj ich rodičom, že IT nie je len svet mužov. Ukazovať im, že je to svet, kde ich ženy, dcéry, priateľky nájdu veľmi dobré uplatnenie. A nie len v programátorskom prostredí ako to často verejnosť vníma. Svet IT je plný príležitostí na rozvoj biznisu, kreatívnych nápadov a technologických noviniek. No a práve toto je veľmi dobrý priestor pre ženskú kreativitu.

Technologický svet je pre ženy veľmi dobrým prostredím na ich profesionálne uplatnenie. Pokiaľ žena netúži po klasickom type zamestnania, do ktorého ráno na určitú hodinu príde, vykoná si svoju prácu a potom znovu po niekoľkých odpracovaných hodinách odíde, je práve svet IT pre ňu zaujímavým riešením.

Častokrát takýmto spôsobom ženy po materskej alebo starajúce sa o rodinu môžu pre technologické firmy pracovať z domu – hoci aj na čiastočný úväzok. Takto súčasne môžu pracovať na svojom kariérnom raste a postarať sa aj o svoju rodinu. A to je práve to, o čom by sme mali v spoločnosti hovoriť: Je totiž lepšie, ak ženy pracujú možno na čiastočný úväzok, alebo na projektovej báze, ale majú naplnenú aj profesionálnu časť života.

Mimochodom, ženy, ktoré majú deti a rodiny, sú veľmi dobré zamestnankyne, pretože vedia dobre hospodáriť so svojím časom a vedia pracovať naozaj efektívne.

Pokiaľ v mužských technologických tímoch sú aj šikovné ženy programátorky, dokážu vo svojej ženskosti, intuitívnosti a kreativite vniesť do technológií úplne nové prvky. Navyše, aj moja vlastná skúsenosť hovorí, že ak vznikajú technológie, ktoré majú používať ženy, je dobré, ak ich aj ženy vytvárajú.

Čo je, podľa vášho názoru, dôvodom, že práve mladé dievčatá vo veku od 13 – 16 rokov u nás strácajú záujem o  programovanie?

Áno, je to skutočne tak – svedčí o tom aj veľký prieskum, ktorý sme si robili medzi dievčatami v školách v Európe. Zistili sme, že dievčatá práve vo veku, keď sa rozhodujú pre svoje budúce zamestnanie ( teda 13-16 rokov), skutočne strácajú záujem o vedu, techniku, matematiku, či informatiku. Keď sme sa pýtali na dôvody, povedali nám, že im informácie z týchto oblastí nie sú podávané zaujímavou a hravou formou, ale aj preto – a to uviedli aj dievčatá samotné – že majú z týchto oblastí málo ženských vzorov. Ako keby sme im málo ukazovali ženy, ktoré síce vôbec nie sú celebritné, ale sú veľmi úspešné a dobré v tom, čo robia. Dobré programátorky, mladé ženy, ktoré majú vlastné start-upy, mladé podnikateľky, manažérky zo sveta IT, vedkyne, matematičky.

Dôležité je, aby sme hovorili o takýchto možnostiach aj ich rodičom, aby si uvedomili, že môžu viesť svoje dcéry touto cestou a aby ich k tomu povzbudili. A práve v tomto vidím veľkú úlohu pre firmy, ktoré majú prostriedky, príležitosti a  skvelé projekty, aby to robili. Aj naša spoločnosť Microsoft a jeho partner Aj Ty v IT, ktoré prídu so svojimi projektami do škôl medzi dievčatá a hravou atraktívnou formou im predstavia svet technológií a svet práce v IT. Pretože práve dobrý a zaujímavý projekt môže byť štartovacím momentom pre IT oblasť.  Som presvedčená o tom, že ak má firma záujem, prostriedky a šikovné ženy, ktoré pracujú v oblasti IT, môže pre motiváciu mladých dievčat urobiť veľmi veľa.

Ako sa vám darí robiť propagáciu programovania a kreatívneho myslenia medzi dievčatami?

Tým, že v oblasti vzdelávania robíme veľa – je to jeden z dôležitých pilierov práce našej spoločnosti – pôsobíme na školách na celom Slovensku a máme nielen programy pre učiteľov, ale aj zaujímavé projekty pre žiakov. Tam sa potom zameriavame na dievčatá, ktoré sa snažíme podchytiť a motivovať. Keď robíme rôzne podujatia a prezentácie, ukazujeme im, že keď si k jednému stolu sadnú chlapci a dievčatá, dievčatá dokážu byť rovnako dobré ako chlapci. Niekedy sú dokonca aj lepšie. Pamätám si, že asi pred dvoma rokmi sme tu mali súťaž v kódovaní Kodu Cup, ktorú vyhralo asi osemročné dievča – útla maličká dievčinka s dlhými vlasmi učesanými do chvosta. Naprogramovala hru, ktorá bola veľmi úspešná a tromfla všetkých ostatných. Je veľmi dôležité, aby to rodičia detí i verejnosť vedeli a aby sa IT sveta dievčatá nebáli.  IT sektor je totiž aj najlepšie platiaci sektor a dáva mladým ľuďom rpíležitosť dostať to, čo očakávajú – dobré finančné zabezpečenie, možnosti cestovať, vzdelávať sa, spoznávať iné krajiny a kultúry a okrem toho ešte aj mať flexibilný pracovný čas.

Ako je to s uplatnením dievčat a žien v tejto oblasti v porovnaní s krajinami západnej Európy?

Ešte stále sa máme v tejto oblasti čo učiť a máme čo doháňať, ale myslím si, že v oblasti strednej a východnej Európy sa urobilo za posledné roky veľa preto, aby sa ukázalo, prečo je rôznorodosť tímov ženských a mužských veľmi dôležitá a že ženy majú v IT svete svoje miesto. A je dobre, že na to reflektujú už aj vlády krajín a snažia sa vytvárať podmienky, aby ženy mohli pracovať aj na skrátené úväzky, alebo z domu. Technológie umožňujú pracovať naozaj odkiaľkoľvek. A netýka sa to len témy žien, ale aj témy pracovných príležitostí pre všetky skupiny obyvateľov.

Tejto téme je potrebné sa venovať nie preto, lebo ide o ženy, ale preto, lebo rovnosť príležitostí pre každého jedného občana je dôležitý prvok úspešnej  ekonomiky.

Zaznamenali ste už aj vy hlasy neprajníkov, ktoré tvrdia, že ženy, ktoré sa pohybujú vo svete IT, stávajú sa menej ženskými a že ich myslenie stráca črty ženskosti?

Áno, občas zachytím tento názor. Myslím, že vychádza práve z toho, že stále mnohí vnímajú svet IT ako mužský svet. Skúsenosti mi ale hovoria, že rôznorodé a miešané tímy sú oveľa efektívnejšie a nikto v nich nestráca nič zo svojej prirodzenosti. Práve naopak, ženy často do tvrdej mužskej rgumentácie dokážu vniesť empatiu, odlišný pohľad a aj nové argumenty. A okrem toho, keby ste sa šli pozrieť na nejaké podujatie, kde sú ženy z IT komunity, star upovej komunity, podnikateľky zo sveta technológií, nájdete tam krásne ženy rôzneho veku, pekne oblečené, upravené, šarmantné a ženské 😊

Možno práve teraz si mnoho dievčat, alebo žien po materskej dovolenke, alebo aj takých, ktoré si chcú hľadať nové uplatnenie, zatúži vyskúšať svet IT. Čo by ste im poradili?

Všetkým môžem odporučiť neziskovú organizáciu Aj Ty v IT, ktorá sa venuje vyslovene ženám a má veľa projektov pre ženy, ktoré sa chcú vzdelávať alebo aj pracovať v oblasti IT. Môžu sa tam učiť, ako pracovať ako testérky, programátorky a podobne. Stačí si kliknúť na www.ajtyvit.sk , kde sa o všetkých zaujímavých programoch v tejto oblasti možno dozvedieť.

A prezradíte najbližšie plány?

Dievčatám sa budeme venovať naďalej. Plánujeme podporovať Akadémiu programovania pre dievčatá, zapájame dievčatá do projektu Študentské trénerské centrum. A zaujímavá je aj ďalšia naša aktivita Digi girls – je to jeden zaujímavý deň, keď dievčatá chodia k nám do firmy, kde môžu vidieť, aký je svet IT. Stretnú tu naše kolegyne, ktoré ich môžu išpirovať, vidia ako firma ako naša funguje, aké sú v nej príležitosti pre ich budúcu kariéru.

Máte nejaké zaujímavé aktivity aj počas leta?

Cez prázdniny beží viacero projektov – napríklad rôzne technologické programátorské tábory pre dievčatá i chlapcov, campy programátorov, letná škola pre študentské trénerské centrum, letná škola inovatívnych učiteľov . A okrem toho sa počas leta chystáme na nový školský rok, aby sme priniesli do škôl zase niečo nové a mohli tak plniť naše poslanie: pripravovať mladých ľudí dneška pre svet zajrajška.