Veľkonočné pranostiky

Aj na obdobie Veľkej noci sa viaže množstvo pranostík. Napriek tomu, že Veľká noc je pohyblivým sviatkom, zdá sa, že múdrosť našich predkov môže byť aktuálna aj dnes. Konkrétne, Veľká noc roku 2013 podľa pranostík celkom presne vychádza…

Veľkonočné pranostiky

Veľkonočné pranostiky

? Na Nový rok odmäk, blato, na Veľkú noc snehu zato.

? Aký deň na Božej Matky (26. marca), také budú veľkonočné sviatky.

? Aká je Kvetná nedeľa, taká je aj Veľká noc.

Na Zelený štvrtok, keď je obloha bez mrakov, dobrý hospodár vie, že nastal čas výsadby zemiakov.

? Keď na Veľký piatok dáždik poprchuje, požehnaný rok v sade i na poli to sľubuje.

? Keď na Veľký piatok mrazu nieto, potom na pencle (hríby) bude bohaté leto.

? Veľká noc pekná a jasná, býva v tom roku úroda hojná i krásna.

? Veľká noc keď je mračivá a daždivá, potom suchý rok po nej zvyčajne býva.

? Pekná a jasná Veľká noc zvestuje bohatú úrodu.

? Po daždivej veľkonočnej nedeli suché leto málo krmu nadelí.