Veľkonočné pranostiky

Aj na obdobie Veľkej noci sa viaže množstvo pranostík. Napriek tomu, že Veľká noc je pohyblivým sviatkom, zdá sa, že múdrosť našich predkov a veľkonočné pranostiky môžu byť aktuálne aj dnes.

Veľkonočné pranostiky

Veľkonočné pranostiky

💐 Na Nový rok odmäk, blato, na Veľkú noc snehu zato.

💐 Aký deň na Božej Matky (26. marca), také budú veľkonočné sviatky.

💐 Aká je Kvetná nedeľa, taká je aj Veľká noc.

💐 Na Zelený štvrtok, keď je obloha bez mrakov, dobrý hospodár vie, že nastal čas výsadby zemiakov.

💐 Keď na Veľký piatok dáždik poprchuje, požehnaný rok v sade i na poli to sľubuje.

💐 Keď na Veľký piatok mrazu nieto, potom na pencle (hríby) bude bohaté leto.

💐 Veľká noc pekná a jasná, býva v tom roku úroda hojná i krásna.

💐 Veľká noc keď je mračivá a daždivá, potom suchý rok po nej zvyčajne býva.

💐 Pekná a jasná Veľká noc zvestuje bohatú úrodu.

💐 Po daždivej veľkonočnej nedeli suché leto málo krmu nadelí.