Idiopatická trombocytopenická purpura a plodnosť

Dobrý deň, môj partner trpí idiopatickou trombocytopenickou purpurou, kvôli ktorej mu dávnejšie museli odstrániť slezinu. Momentálne má už niekoľko rokov počet trombocytov stabilizovaný, rovnako ako celý svoj zdravotný stav. Rada by som sa spýtala, či môže toto ochorenie, respektíve fakt, že nemá slezinu (operáciu absolvoval ešte v detstve a teraz má 35 rokov) ovplyvniť jeho schopnosť splodiť potomka. Ak áno, ako a prečo?

Ďakujem,

Simona

Idiopatická trombocytopenická purpura

Odpovedá MUDr. Martin Gábor z Centra pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu GYN-FIV:
– Idiopatická trombocytopenická purpura / ITP/ patrí k skupine autoimunitných ochorení, pri ktorých vytvárané protilátky napádajú vlastné tkanivá tela. V prípade ITP  sú týmto tkanivom krvné elementy

– krvné doštičky. Splenektómia je jednou z operačných metód terapie tejto poruchy. Poruchy spermiogramu pri ITP alebo stave po splenektómii v zmysle kauzálneho ovplyvnenia iba týmito stavmi samotnými nie sú popisované. Treba si ale uvedomiť, že skupina autoimunitných ochorení je veľmi rozsiahla a rovnako existuje stav, kedy autoimunita „napáda“ spermie, pričom autoimunitné poruchy sa často kombinujú.  Samotná splenektómia tiež väčšinou priamo spermiogram neovplyvňuje, no sekundárne problémy s ňou spojené ho môžu ovplyvniť (napr. infekčné ochorenia, chronické zápaly a podobne). Taktiež negatívne môžu pôsobiť na spermiogram aj liečivá používané pri liečbe ITP / Glukokortikoidy, imunosupresíva a pod./. Spermiogram a protilátky proti spermiám sa bežne v ambulantnej praxi vyšetrujú v rutinnom režime a veľmi jednoducho.

Kontakt:

GYN-FIV a.s.
Záhradnícka ulica č. 42
821 08 Bratislava

Telefón:
+421 – 2 – 50 10 29 00
+421 – 902 818 100
+421 – 915 450 818

gyn-fiv@gyn-fiv.sk

objednavky@gyn-fiv.sk

www.gyn-fiv.sk