Ako na emočné explózie

Obľúbený vtip v pomáhajúcej profesii pre partnerské problémy hovorí, že keď sa pár rokov po svadbe zobudíte a nespomeniete si na nejakú manželskú hádku, tak ste najskôr vdova alebo vdovec.

emočné explózie

Čo má na svedomí, že sa emočné explózie naštartujú?

Zjednodušene povedané: víťazstvo emócií nad intelektom. To samo o sebe nie je problematické – za predpokladu, že nepríde k takému výbuchu, ktorý zanechá po sebe spúšť hodnú Vezuvu. Láva emócií dokáže spoľahlivo spáliť všetko, čo jej stojí vceste.

Najskôr to vyzerá nevinne – chceme sa dohodnúť na niečom, na čom nám záleží. Ak k žiadnemu kladnému záveru nesmerujeme, a už po chvíli ani nevieme, prečo sme sa začali hádať, kráter buble. Muž zaujme napríklad “prokurátorský” syndróm, keď sa snaží zistiť vinníkov a tvrdo ich potrestať. Žena poháňaná silnými emóciami potrebujeme chlapovi vysvetliť, že to nie je prvý raz, čo sa cíti zranená a zradená. Každý sledujúc svoje potreby pritvrdzuje na dokazovaní, za čo ten druhý môže. Napokon sa každý odpojí sám od seba, aj od toho druhého a kotol vrie, až to celé rachne…

Preventívne opatrenia proti výbuchom

Vrámci partnerskej komunikácie hovorte Jaformou – opisujte, aké sú veci pre vás osobne. Ušetríte si nedorozumeniavyplývajúce zo zbytočných obvinení. Vyhýbajte sa zovšeobecneniam (vždy, zakaždým, znova, nikdy…) – sú tovýdatné iritátory. Nepripisujte partnerovi negatívne vlastnosti (“to je pre teba typické”). Hovorte otom, čo sa stalo tu a teraz, bez zachádzok do minulosti. Vyjadrujte svojepocity priamo a hovorte za seba (pre mňaje to takéto…, takto to vnímam, cítim…) Pri komunikácii využívajte “vnímavévypočutie” – partnerovi venujte neprerušovanú pozornosť a reagujte iba na to,čo hovorí. Parafrázujte to, čo ste si vypočuli, tak si overíte, či rozumiete,čo vám hovorí. Pokiaľ partner len naznačuje, čo by si želal, spýtajte sa ho, čomá konkrétne na mysli. Hovorte iba za seba, predpoklady a dohady sú akotermity, rozožerú, čo im stojí v ceste. Svoje negatívne pocity nepremietajte dopartnera a nerobte z neho vinníka za to, ako sa cítite. Hľadajte, čoje na ňom ocenenia hodné a keď budete chcieť vzniesť výhradu, začnitenajskôr tým, čo si vážite a potom prejdite k tomu, čoho by moholrobiť viac…

“Návod” na správnu rozbušku

Pri spolužití sa stretávajú rozdielne potreby, postoje a záujmy partnerov. V rámci napätých situácií vystupujú tieto rozdiely do popredia a spúšťajú „zahrievanie“. Aby mohol byť proces explózie pod kontrolou, páru sa oplatí riadiť týmito odporúčaniami:

  1. Zadefinovať problém.
  2. Obaja partneri formulujú svoje potreby alebo priania.
  3. Obaja špecifikujú svoje priania týkajúce sa druhého. Hovoria jasne, konkrétne, vymedzujú svoje požiadavky čo najpresnejšie.
  4. Nastáva fáza vyjednávania, smerujúca k dohode o zmene správania. Dohovárajú sa na tom, čo budú robiť, nie na tom, čomu sa vyhnú a čo už robiť nebudú. Takto dospejú k určitému riešeniu. To musí byť konkrétne a zrozumiteľné. Platí, že aj čiastková dohoda je lepšia ako nijaká. Nepožadujú od seba veľké zmeny ani zázraky. Uspokoja sa s kladnými krokmi k lepšiemu. Posilňujú navzájom tie formy správania sa partnera, s ktorými sú spokojní a snažia sa predchádzať tým, voči ktorými majú výhrady.
  5. Partneri podporujú navzájom predovšetkým svoje pokroky, nevyzdvihujú, čo sa nezmenilo.

Nie vždy a všetko možno vyriešiť ihneď

Sú zásady, ktoré vcelku dobre tlmia zbytočné bublanie a chrlenie negatívnosti:

Vnímajte partnerstvo ako spoločnú vec.

Žijete v ňom spoločne. Hľadajte riešenia, pri ktorých budú obe strany víťazné.

Spracúvajte „dáta“ čo najrýchlejšie.

Neschovávajte ich. Vyneste nezhodu a to, čo vás trápi či hnevá na denné svetlo vtedy, keď sa to aktuálne odohráva.

Držte sa témy.

Pri odbiehaní od predmetu rozhovoru sa veci zamotávajú a tvoria sa nejasnosti a napätie.

Nezastrašujte.

Majte na pamäti, že komunikujete s partnerom, nie s nepriateľom.

Nenadávajte.

Expresívnosť posúva väčšmi do emočného sveta a strháva pozornosť.

Zvýšte citlivosť načúvania.

Uistite sa, že rozprávajúcemu skutočne rozumiete. Overujte si to otázkami. Pozor na predpoklady a domnienky.

Precvičujte dávanie a prijímanie.

Obzvlášť dávanie, v zmysle pozornosti, slov uistení, podpory, aktívneho počúvania, pomáhania…

Oslávte každé víťazstvo.

emočné explózie

Je zábavné a obohacujúce spoločne vyriešiť problém.

Janette Šimková  pomáha hľadať odpovede na otázky súvisiace s rozvojom vašej osobnosti

www.lifekoucing.sk 

https://www.facebook.com/lifekoucing.sk