Čo pomáha k dobrým rozhodnutiam

Prajete si zmenu?

Super, ale to ešte nič nezmení. To, čo dá veci do pohybu, je rozhodnúť sa teraz hneď k činu! Niežeby sme to nevedeli. Len nás v tom zvykne zastaviť, že sa nevieme rozhodnúť, čo vlastne chceme. A tak sa v tom zacyklíme. Niečo občas urobíme, ale to nestačí. Na čo s narastajúcou frustráciou prídeme rýchlo. Rozhodujúce je to, čo urobíme každý deň, respektíve tak často, ako sa dá. To pomáha k dobrým rozhodnutiam.

Ako na dobré rozhodnutia?

Nemám zaručené tipy, rady, nápady, ale spísala som niekoľko odporúčaní, ktoré vás v dobrom rozhodovaní podporia. A môžu zabrániť zbytočnému otáľaniu, zvažovaniu, kombinovaniu… Najhoršie rozhodnutie totiž býva to, ktoré neurobíme.

Prílišné skúmanie = straty

Keď máte pred sebou viacero možností, stanovte si časový limit na uvažovanie a určite si konkrétny termín, kedy rozhodnutie urobíte a veci uzavriete. Ubezpečte sa, či prílišným skúmaním iba neodďaľujete rozhodnutie.

Potvrdzujúca zaujatosť ako pasca

Keď človek prichádza do kontaktu s neúplnými informáciami, má tendenciu si ich vysvetľovať tak, ako chce, alebo predpokladá. Táto „potvrdzujúca zaujatosť“ robí ľudí príliš sebaistými bez toho, aby sa ich rozhodovanie zakladalo na reálnych faktoch. Ak preferujete istú možnosť preto, že vám je bližšia alebo preto, že je jednoduchšia, dajte si pozor! Môže to byť signál, aby ste venovali dostatočnú pozornosť aj pohľadu z inej strany, uhla, rohu…

Dôvera odtiaľ potiaľ

Teória „falošného konsenzu“ tvrdí, že keď sa rozhodujeme, či druhému človeku dôverovať, prisudzujeme mu svoje vlastnosti. Čo v praxi znamená, že ak ste naozaj dôveryhodný človek, vyhnite sa automatickému prisudzovaniu tejto vlastnosti aj ľuďom, ktorí si to nezaslúžia.

Selekcia a kritické myslenie

Je ľahké získať obrovské množstvo informácií, ale čo potom s nimi? Použite kritické myslenie, aby ste si vyberali relevantné informácie, od ktorých oddelíte predpoklady, dohady a domnienky. Rozhodujúca býva nie kvantita informácií, ale ich kvalita.

Informovaný skepticizmus

Cestou pri rozhodovaní nie je ani slepá dôvera, ani ignorácia. Najlepším riešením je „informovaný skepticizmus“. Spoznajte dáta a údaje, ale ostaňte tak trochu skeptický a spoľahnite sa aj na svoj vlastný úsudok, skúsenosti, intuíciu…

Zbaviť sa balastu

Viac možností znamená ťažší výber, čo vyúsťuje do frustrácie a demotivácie. Nie vždy sme pripravení na výber z mnohých možností. Keď sa to stane, selektívne ich zúžte podľa významu a zmysluplnosti, svojho rebríčka hodnôt, životnej filozofie, viery, etiky, morálky… Kritérií, ktorými riadite svoje správanie.

Vyspite sa na to

Pri komplexných otázkach je niekedy lepšie nechať časť uvažovania na vaše podvedomie. Počas spánku v ňom totiž prebieha proces, ktorý zvažuje rôzne myšlienkové pochody. Niekedy práve spánkom získame odstup. Počas dňa je nápomocné vystriedať činnosti a prepnúť pozornosť, nech myseľ získa odstup.  

Privrite oči

Výskumy potvrdzujú, že zatvorením očí dochádza k mentálnej simulácii rozhodnutia. Vďaka tomu vraj reagujeme pozitívne na etické riešenia a negatívne na tie neetické.

Telo ako indikátor

Naše telo má svoje mechanizmy, ktorými reaguje na paniku alebo stres. Zvyšuje sa adrenalín, dýchame nepravidelnejšie a telo sa napne. V takýchto situáciách môžeme prijímať rýchle rozhodnutia, ktoré môžu byť nesprávne. Keď na sebe spozorujete takéto príznaky, zatvorte oči, niekoľkokrát sa nadýchnite a vydýchnite a o riešení porozmýšľajte znovu. Získajte čas, aby ste sa neunáhlili.

Janette Šimková  pomáha hľadať odpovede na otázky súvisiace s rozvojom vašej osobnosti

www.lifekoucing.sk https://www.facebook.com/lifekoucing.sk