SPÄŤ
Psychológ

Koľko „musenia“ stačí?

Od: Jana Vančová 16.4.2018
1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd Ohodnoťte článok
Loading...

Ako veľa „musenia“ máte vo svojom živote? Všetky kategorické imperatívy – mal by som a musím, vytvárajú na nás veľký tlak. Prirodzene sa od nás očakáva, že si budeme plniť povinnosti voči iným. Keď to urobíme voči sebe, sme považovaní za sebcov. Napriek tomu, vzdať sa pre povinnosti všetkých príjemných vecí je namieste iba v krízových situáciách. Ísť na doraz v „musení“ je zotročujúce, oberá nás to o radosť zo života a spontánnosť. Je dôležité vyregulovať si „musenia“ pre pocit nadľahčenia, aby sme si život užívali. Neraz aj málo „musenia“ stačí a je to dosť.

musenia

Päť spôsobov na oslobodenie sa od zbytočného „musenia“

Vybrala som päť „musení“, kde to pokojne môžete otočiť do asertívnej roviny a povedať si, že nemusíte. A hoci je v tom tvrdení zápor, upozorní vás na to, že zbytočne podliehate manipulačným poverám. Môžete si nastaviť vlastné pravidlá na interpretovanie toho, čo sa od vás očakáva.

🌺Nemusíte sa znepokojovať

Nepomáha to. Iba vás to emočne rozhodí a nahrá na smeč katastrofickým scenárom.

Môžete zachovávať odstup a nadhľad

Keď zostanete pokojní, máte viac možností a vedomostí, ako keď ste rozčúlení a panikárite. Ak sme v reagovaní príliš prudkí, mentálne trénujme získavanie času na vhodnú reakciu. Mnohé vzorce automatického správania možno prepísať tým, že si vedome vyberáte iný druh reakcie než ten zaužívaný, ktorý dobre nefunguje.

🌺Nemusíte brať všetko tak vážne ( seba, udalosti, druhých ľudí ) 

Pocity sú dôležité, ale sú to len po­city. Myšlienky sú dôležité, ale sú to len myšlienky. Všetci máme množstvo rôznych myšlienok a pocitov, ktoré sa rýchlo menia.

Môžete si dopriať slobodu voľby

Je dôležité, čo hovoríte a robíte. Rovnako, ako aj to, čo hovoria a robia druhí. Svet však nie je závislý od jednej konkrétnej myšlienky alebo činu. Môže to byť vždy tá vaša, podľa ktorej sa rozhodnete, čo skutočne chcete a čo podniknete. 

🌺Nemusíte považovať správanie druhých ľudí za odraz vašej hodnoty

Nemusíte byť v roz­pakoch, ak sa niekto, koho milujete, správa nevhodne. Takáto reakcia je normálna, ale nemusíte sa hanbiť o nič viac, než sa hanbíte, keď sa nevhodne správa cudzí člo­vek.

Môžete o svojej hodnote rozhodovať bez vplyvu iných

Každý je zodpovedný za vlastné správanie. Strážte si to svoje a správajte sa tak, ako chcete, aby sa druhí správali ku vám. Keď sa niekto správa nevhodne, je to na ňom, nech sa hanbí za seba. Vy si hlaďte toho, aby ste boli hrdí na seba za to, ako sa chováte.

🌺Nemusíte považovať odmietnutie za odraz vašej hodnoty

Bez ohľadu na to, či  niekto pre vás dôležitý (alebo aj ne­dôležitý) odmietne vaše návrhy, zostávate rovnako hodnotnou bytosťou, akou by ste boli, keby vás neodmietol.

Môžete si dovoliť byť odmietnutí

Vaše ego to ustojí, keď si uvedomíte všetky pocity a zistíte, že nešlo o vás, ale o niečo, čo sa snažil niekto získať. Chráňte si svoju úctu k sebe a nikdy ju nedávajte v prospech niekoho nesúhlasu či odmietnutia. Napokon, rozhodujúce je, aby ste konali v súlade so svojimi hodnotami.

🌺Nemusíte brať všetko osobne

Často sa trápite pre vážne veci, ktoré neviete zmeniť, ani ovplyvniť. Ako keby ste niekomu, kto má zápal pľúc, povedali: „Keby si ma miloval, nekašľal by si.“

Môžete prijať to, že ľudia majú odlišné postoje od vašich

Keď ľudia so zlozvykmi robia niečo, čím vás dráždia, nehovoria vám tým, že si vás nevážia. Hovoria tým, že si nevážia samých seba. Je to odkaz pre nich, nie pre vás. Iba keď vás požiadajú o pomoc, má zmysel sa angažovať. Inak dávate nevyžiadané rady, a to vás od ľudí vzďaľuje.

Janette Šimková  pomáha hľadať odpovede na otázky súvisiace s rozvojom vašej osobnosti

www.lifekoucing.sk 

womangalérie VŠETKY