Kúzlo vydarených rozhodnutí

Keby som sa vedela rozhodovať rýchlo, dobre a bezbolestne…

Často počujem vo svojej praxi obdobné želanie. Robenie rozhodnutí, rovnako ako proces premýšľania, je spletitý a málo pochopený proces. Vieme sa ho do istej miery naučiť, aj keď pre každého bude ten spôsob iný, jedinečný. Je to ako s dýchaním, hoci dýchame všetci, „technika“ sa líši. A pritom od dýchania tak veľa závisí… rovnako, ako od vydarených rozhodnutí…

kúzlo

Je správne rozhodovanie veľkým umením?

Z môjho pohľadu ide skôr o múdrosť, ktorej sa človek učí postupne. To by som zdôraznila – krok za krokom, nedá sa nakúpiť v nejakom komplexnom užívateľskom balíčku a nainštalovať odrazu. Každý z nás si musí vytýčiť vlastný rozhodovací smer a k nemu priradiť súradnice. Niektoré cesty sú ťažšie a dlhšie, iné omnoho viac bolia, daktoré stroskotajú na ilúziách a sklamaniach… Všetky patria k nášmu “zrejúcemu” procesu.

Čím sa riadite?

Keď sa zamyslíte nad niekým, o kom si myslíte, že robí dobré rozhodnutia – čo si uvedomíte? Robí ich rýchlo alebo potrebuje viac času; mení ich, alebo im zostáva verný; vracia sa k nim, aby ich prehodnocoval alebo za ne preberá zodpovednosť? Pýtam sa preto, lebo od toho, ako na proces rozhodovania nazeráte, sa odvíja váš vlastný postoj k robeniu rozhodnutí. Môže byť vedomý či nevedomý, závislý od vplyvov zvonka, podmienený niekoho odobrením, intuitívny, sebaistý, preanalyzovaný…

Trochu autodiagnostiky prospeje

Výskumy deklarujú, že tí najúspešnejší ľudia robia rozhodnutia rýchlo a takmer ich nemenia. Z toho vychádza tvrdenie, že úspech v živote je z väčšej miery závislý od toho, ako rýchlo dokážeme robiť rozhodnutia, do akej miery sú múdre a kryté prebratím zodpovednosti za ne.

Keď máte chuť, môžete si v sebareflexii preskúmať, aká je vaša skúsenosť.

Spíšte si svojich 5 rozhodnutí, ktoré považujete za rozhodujúce vo vašom živote a ste na ne hrdí. Potom si k nim pripíšte dôvody, prečo ich takto vyhodnocujete.

Aj keď si poviete, že ste nad tým premýšľali veľakrát, skúste si to zhmotniť na papier. Získate tak odstup a nadhľad, lebo vo vnútri v hlave je to chaotická spleť myšlienok. Možno vás prekvapí, aké dôvody vám z napísaného vystúpia. Predpoklad je, že vás to privedie k uvedomeniu, ako veľa závisí od proaktívneho postoja a vnímania príležitostí ako výziev, nie ako katastrof.

Kam všetky vaše rozhodnutia vedú?

Napríklad k budovaniu zvykov. Už ste si všimli, že väčšina každodenných rozhodnutí sa nezakladá na podrobnom premýšľaní? Potrebujeme ich robiť akoby automaticky, ritualizovane, s tým, že už k nim máme vytvorenú cestu. Tak sa vyhneme zbytočnému uvažovaniu, či sa nám chce, nechce, či sme pripravení, alebo ešte niečo potrebujeme, či je správny čas, nie je… Neplytváme tak energiou a pozornosťou na veci, ktoré sme si už vybrali. Vykonávame ich preto, lebo nám dávajú zmysel a sú pre nás významné. Práve skladba našich zvykov má veľký význam a vplyv na náš životný štýl, pocitové rozpoloženie, vzťahy, úspech… Takže aj taká zdanlivo nesúvisiaca vec ako zvyk, má zásadný vplyv na naše rozhodovanie.

Keď sa nemôžete rozhodnúť…

 … je prijateľné každé rozhodnutie. Trik potom spočíva v tom, že sa jednoducho rozhodnete, že vaša voľba bude tá správna. Inými slovami, ak váhate medzi dvoma cestami, vyberte si jednu, a potom z nej urobte tú správnu. V celkovom pláne vecí a udalostí je to jedno. Keď nevidíte dostatočne ďaleko pred seba, aby ste vedeli, ako sa rozhodnúť, potom vás nikto nemôže za vaše rozhodnutie kritizovať. Nuž, už to len ustáť sami pred sebou.

Existuje niečo také ako príliš veľa možností?

kúzlo “Z môjho pohľadu nie. Ak sa ľudia nechajú svojimi možnosťami dezorientovať, nie je to preto, že ich majú príliš mnoho, ale preto, že im chýba jasný názor a vôľa záväzne sa pre jednu z nich rozhodnúť.” Tvrdí Peter Buffet v knihe Život je takový, jaký si ho uděláme.

Janette Šimková  pomáha hľadať odpovede na otázky súvisiace s rozvojom vašej osobnosti

www.lifekoucing.sk