Life koučing: Zmena je vždy možná

Predpokladáte, že odpor či rezistencia voči zmenám je vaša vrodená charakteristika?

Určite dokážete nájsť pre tento predpoklad celý rad dôkazov, ale je to mýtus. Niekedy to skutočne vyzerá, že ľudia zmenu odmietajú, dokonca aj keď je pre ich dobro! V realite to, čo vyzerá ako odpor, je často len nejasnosť. A chýbajúce dôvody, kvôli čomu sa do zmeny pustiť a prečo sa nám oplatí. Zmena je vždy možná, aj keď to nie vždy tak vyzerá. Potrebujeme pre ňu hľadať cestu – či už zvonka, ale častejšie zvnútra nás samých.

Zmena je vždy možná

Nejasne zadaná inštrukcia

Lekár napríklad povie pacientovi, že je dôležité, aby zmenil svoj životný štýl a začal sa viac hýbať. To je isto dobré odporúčanie, a pacient s ním aj súhlasí. Ako to však má zrealizovať? Čo to znamená v jeho prípade “viac sa hýbať”? Má urobiť 10.000 krokov denne, bicyklovať, behať, plávať, chodiť do fitka, cvičiť jogu, pilates alebo najlepšie všetko odrazu?

Paralýza z rozhodovania

Usilovať sa o zmenu v príliš všeobecnej rovine je márne. Existuje obvykle mnoho ciest a veľa možností, ako požadovanú zmenu dosiahnuť. V prípade, že máte viac možností, nastúpi paralýza z analýzy.  Ak neviete presne, čo máte urobiť, väčšinou nakoniec neurobíte nič. Zmena vzniká na úrovni jednotlivého rozhodovania a správania.

Kľúčová otázka

Čo mám práve teraz urobiť? Najťažšia časť zmeny sa skrýva práve v konkrétnych detailoch. Preto je užitočné zmenu zjednodušiť. Vybrať si jednu konkrétnu vec, na ktorú sa zameriate. Nastaviť si malý počet konkrétnych pravidiel, ktoré treba dodržať. Je to obdobné, ako s inštrukciou niekde na stene: “Šetrite energiou“. Preženie sa vám hlavou akou energiou, kde, čím…? A pri tom aj skončíte. Keď vidíte napísané: “Zhasnite pri odchode svetlo!” urobíte to bez toho, aby ste nad tým dlho premýšľali. Keď robíte požadované správanie pravidelne a zotrváte pri ňom minimálne 20 až 30 opakovaní, dostaví sa výsledok. Vytvorí sa nový, žiaduci návyk a je v rovine automatického konania, vďaka čomu zmenu udržíte a ona prežije. 

Do každodennosti

Taoisti sú presvedčení, že k tomu, aby sa človek dokázal skutočne zmeniť, musí oklamať sám seba. Tak predíde aktivácii svojich navyknutých negatívnych štruktúr správania. Táto teória preľstenia samých seba je veľmi duchaplná a založená na opakovaní určitých návykov a ich nahradzovaní inými. Keď si budete vedome hovoriť: „Chcem obrátiť svoj život o 180 stupňov!“, a nie: „Musím na sebe pracovať!“, mentálne vás to posilní. Vaša myseľ, aj vaše konanie budú na tú prvú myšlienku reagovať motiváciou, na tú druhú odporom.

Janette Šimková  pomáha hľadať odpovede na otázky súvisiace s rozvojom vašej osobnosti

Janette Šimková

www.lifekoucing.sk