Life Koučing: Nestrácať rozhodnosť

Janette Šimková  pomáha hľadať odpovede na otázky súvisiace s rozvojom vašej osobnosti

Ako zistím, že moje rozhodnutia sú múdre a správne?

Čo vám k tomu ako prvé napadne? Ja mám profesionálnu deformáciu a vybaví sa mi, že každý potrebuje byť jednotným celkom, aby všetky jeho JA konali vo vzájomnom súlade. Vtedy je rozhodnosť akoby automaticky potvrdená. Lebo keď zvádzame súboj sami so sebou, rozhodnosť sa nedostane k slovu. Chýba jej odstup a nadhľad, ktoré potrebuje, aby sa pustila do práce.

Nestrácať rozhodnosť

Kto z koho

Keď sa hlava so srdcom preťahujú o to, kto ukoristí rozhodovaciu právomoc, tak nás to nepúšťa k tomu, aby sme boli rozvážni, cieľavedomí a sústredení. Bez toho nedokážu byť naše rozhodnutia založené na hlbokom súcitení so sebou samými a so všetkými ostatnými. Vnímam pri tom ešte jeden kľúčový predpoklad, ktorý by mal byť naplnený – uznávať samých seba. Nedajte sa zmiasť, nie je to výzva k narcizmu. Skúsenosti mi potvrdzujú, že čím viac  uznania doprajeme samým sebe, tým väčšmi sa naše kladné vlastnosti posilňujú. To nás potom vedie a podporuje byť zdravo sebaistí, a tým aj rozhodní. So sebadôverou rastie guráž a odvaha, a tým sa eliminujú pochybnosti a nerozhodnosť.  

Veľká moc rozhodnutí

Každé rozhodnutie, ktoré urobíme, nás vedie k správaniu pre ďalšie rozhodnutie. Preto je nesmierne dôležité práve to, čo sa rozhodujeme urobiť alebo povedať práve teraz, v tomto okamihu. To sa následne premieta do ďalších skutkov. Budúce rozhodnutie sa tak odohrá ešte skôr, než k nemu skutočne príde. Už ste sa veľakrát presvedčili, že keď sa pre niečo pevne rozhodnete, tak to zmenší váš strach. To, že viete, čo chcete urobiť, vás zbaví obáv a ste zákonite rozhodnejší.

Do každodennosti

Či to vítame, alebo nie, sme výsledkom svojich rozhodnutí. Aby sme sa hrdo mohli za ne postaviť, potrebujeme zaujať postoj, že máme slobodu voľby. Keď berieme príliš veľký ohľad na tých druhých, alebo si myslíme, že sme obeťou, podrážame si nohy. Hlavne v tom, že nekonáme, a naše najhoršie rozhodnutia vychádzajú práve z toho, že nič nespravíme.

Janette Šimková

www.lifekoucing.sk