Naštvaný šéf – „útočiaci tank“

Otázka:
Mám šéfa, ktorý si každú chvíľu vylieva na nás, svojich podriadených, zlosť. Príde nahnevaný do kancelárie a hneď spustí na vybraných kolegov rev a krik. Kritizuje ich za maličkosti, je sarkastický, ironický, totálne svojich podriadených pracovníkov zneisťuje a znižuje ich sebavedomie. Potom tak náhle, ako začal, svoj útok končí a odchádza. Citlivejší kolegovia zostávajú priam paralyzovaní strachom a trvá im dlhšiu dobu, kým sa znovu skoncentrujú na prácu a dokážu v nej pokračovať. Nedávno som sa ocitla medzi kolegami, na ktorých šéf útočí, aj ja. Nemienim to však dlho znášať. Ako riešiť túto situáciu?

Naštvaný šéf

Odpoveď:
Odborníci z radov psychológov vyčlenili 10 najnežiaducejších typov problémových ľudí a podrobne analyzovali ich správanie a možnosti postupov voči nim. Patrí medzi nich aj váš šéf a popis jeho správania, ktorý uvádzate, naznačuje, že ide o typ, ktorý autori R. Brikman a R. Kirschner (1994) nazvali TANK.

Dôvody správania sa Tanku: chce odstrániť prekážky agresívnym správaním a keďže je presvedčený, že v láske a vo vojne sú dovolené všetky prostriedky, akákoľvek situácia sa stáva preňho bojovým poľom. Volí heslo: „Účel svätí prostriedky“. Z jeho strany však nejde o nič osobné, útok je preňho prostriedkom ako dosiahnuť konečný cieľ a osoba alebo osoby sa iba náhodou ocitnú v línii jeho dostrelu.
Reakcia ľudí na Tank: exitujú 3 typické citové reakcie ľudí na útočiaci Tank:
– protiútok
Vyhnite sa tomu, aby ste sa zaplietli do vojny „Tank proti Tanku“ Aj keď s vyššou hodnosťou a lepším výstrojom by ste túto bitku mohli vyhrať. Ale pozor, Tank si buduje aliancie!
– defenzíva, obrana seba, vysvetľovanie, ospravedlňovanie
Tank nemá záujem vypočuť si vysvetlenia, ktoré aj tak nič nezmenia a vaše defenzívne správanie v ňom môže vzbudiť odpor.
-ústup, mlčanie, nič nehovorenie v návale strachu
Sú to vystrašené reakcie a pre Tank signálom, že jeho útok bol oprávnený.
Efektívne formy správania sa voči Tanku – Vynútiť si rešpekt
Kedykoľvek vás niekto slovne urazí, napadne, obviní, vašim cieľom musí byť vynútenie si rešpektu (Tank prestáva útočiť na ľudí, ktorý majú rešpekt). Agresívni ľudia potrebujú asertívnu reakciu. Vaše správanie musí vyslať signál, že ste silná a schopná. Skúste použiť tieto kroky vo svojom správaní.
1. krok Neustupujte (nezutekajte, ani sa nepripravte na boj. Nemeňte svoju polohu tela (ak stojíte, stojte, ak sedíte, seďte), nepúšťajte sa do ofenzívy, ani do defenzívy. Pozerajte tanku do očí a sústreďte sa na svoje dýchanie, teda na sebakontrolu. Vtedy ešte má Tank možnosť nerušene strieľať.
2. krok: Prerušte útok (najlepší spôsob, ako prerušiť útok, je znovu a znovu opakovať jeho meno, pokiaľ nezískate pozornosť„Pán inžinier, pán Novák). Potvrdilo sa, že 6 krát oslovenie mena stačí nato, aby sa Tank zastavil a nepokúšal sa kričať so zvýšením hlasu. Potom hovorte asertívne, pokojne a trvajte na svojom
3. krok: Rýchlo sa stiahnite na základnú čiaru – hlavný bod (vráťte mu jeho hlavné obvinenie, napr. že neplníte termín. Tým na chvíľu získate pozornosť Tanku. Napr. „Chápem, že vám záleží na striktnom plnení termínov a že tu nie je priestor na flákanie.“
4. krok: Zo základnej čiary zamierte a vystreľte (musíte konať rýchlo, lebo Tank sa sústredí na vás len na pár minút. Vo dvoch – troch vetách povedzte: „Chápem, že projekt už mal byť hotový, ale podľa môjho názoru, čas doňho investovaný nám ušetrí peniaze a čas v budúcnosti.“ Zákazníkovi: Chápem, že vás naša obsluha neuspokojila. Vaša spokojnosť je však naším cieľom. Ak vám môžem rýchlo pomôcť, potrebujem nejaké informácie. Nebudete mať nič proti tomu, ak vám dám niekoľko otázok?“
5. krok: Ponúknite čestný mier. Ale nezatvárajte Tanku dvere pred nosom. Považuje to za výzvy a zaútočí. Začnite s rozhodnosťou v hlase:“ Keď dokončím projekt (referát) budem si chcieť vypočuť vašu reakciu. Ak budete pripravený hovoriť so mnou s rešpektom, aj budem pripravený hovoriť s rešpektom s vami o celej záležitosti.“

dr.e.gajdosova
, psychológ