Život s cukrovkou je sprevádzaný bolesťou. Viete s ňou však bojovať

Najzávažnejšou komplikáciou cukrovky je poškodenie nervových vlákien. Bolesť sa však dá liečiť.

„Skáčuca“ hladina cukru v krvi totiž spôsobuje hyperglykémiu, alebo hypoglykémiu a postupne sa podpisuje nielen pod poškodenia nervových vlákien a ciev končatín, najmä dolných, ale vedie aj k poruchám činnosti jednotlivých orgánov. Na jednej strane otupí vonkajšiu bolesť, no vnútorná je často až neznesiteľná, no veľmi špecifická.

Život s cukrovkou
https://www.shutterstock.com

„Bolesť vzniká ako následok poškodenia nervových vlákien, tzv. diabetická polyneuropatia,“ vysvetľuje algeziológ z bratislavského centra liečby bolesti Pain Clinic MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD. Ako však dodáva, práve včasná liečba tejto bolesti dokáže zvýšiť kvalitu života cukrovkára. 

Rizikové faktory

Diabetická polyneuropatia je najčastejšia, no aj najzávažnejšia komplikácia cukrovky. „Niekedy až u sto percent pacientov vzniká diabetická polyneuropatia, hoci nie u všetkých sa to prejavuje klinickými symptómami, teda bolesťou, vrátane chronickej. Klinické symptómy však má do šesťdesiat percent diabetikov,“ hovorí doktor Przewlocki.

MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD., riaditeľ Centra liečby bolesti Pain Clinic

Rizikovým faktorom poškodenia nervových vlákien či celkovo nervov sú najmä vysoké výkyvy hladiny glukózy a poruchy metabolizmu glukózy, a to v závislosti od dĺžky diabetu. „Pri vysokej hladine glukózy v krvi totiž vznikajú pri rozklad aj toxické produkty metabolizmu. Tie poškodzujú jednak nervovú bunku a jednak narúšajú myelín – bielkovinu nervového vláka,“ vysvetľuje odborník. Okrem toho, porušenie nervových vlákien spôsobuje aj nízka hladina cukrov – hypoglykémia.

„Dochádza pritom k poškodzovaniu všetkých nervových vlákien, nielen na dolných končatinách, ale aj tých, ktoré inervujú vnútorné orgány,“ upozorňuje algeziológ. Často sa k tomu pridružia aj iné typy bolesti, napríklad tzv. diabetická angiopatia, ktorá vzniká následkom poškodenia ciev. A keďže prísun kyslíka a živín do dolných končatín je nedostatočný, pridať sa môžu bolesti z nedokrvenia – ischemické bolesti. 

Diabetická noha

Viac ako desatina diabetikov trpí syndrómom diabetickej nohy. Príčinou je práve hypoglykémia, neuropatické postihnutie nervov a cievneho systému, ale aj prílišného tlaku na nohu. Hoci spočiatku človek pociťuje len tŕpnutie, brnenie, mravčenie či pálenie v končatinách, neskôr sa dostavuje slabosť a únava, ku ktorej sa postupne pridáva neistá chôdza a vekom aj poruchy zraku, srdcovo-cievneho systému, obličiek a diabetická noha.

„Najčastejšími symptómami u diabetika sú strata citlivosti, parestézie, dysestézie, spontánna bolesť, svalová atrofia, ale aj zníženie vibračnej citlivosti a zníženie vnímania bolesti,“ dopĺňa doktor. Špecifickosť bolesti z diabetu je podľa neho daná najmä lokalizáciou. Ide totiž o koncové časti končatín, kde sú najtenšie nervy, a teda najnáchylnejšie k poškodeniu.

Nezameniteľná bolesť

„„Cukrovkárska“ bolesť je pritom tak intenzívna až neznesiteľná, že je s inými bolesťami nezameniteľná. „Porucha citlivosti a napríklad bolestivé pálenie nejde podľa dermatómov, povedzme po bočnej strane predkolenia a chodidla, ale zasiahnuté je celé chodidlo,“ vysvetľuje doktor. Diabetik tak má pocit, ako by mal na nohe zrolovanú ponožku. Samozrejme, strata citlivosti môže postihnúť aj hornú končatinu, a od končekov prstov, na plochu rukavice.

Základ liečby

Bolesti z cukrovky sa vyliečiť síce nedajú, no liečiť áno. Dôvodom je, že je to kombinované postihnutie. Dochádza nielen k nervovému poškodeniu regulačného mechanizmu, ale aj k poškodeniu ciev. „Základom liečby je však skvalitnenie života pacienta, ktorému bolesť z cukrovky mení správanie, mení sa aj jeho psychika a jednoducho často vnútorne zápasí so strachom z bolesti,“ hovorí algeziológ Ireneusz Przewlocki.

Život s cukrovkou
https://www.shutterstock.com

Pokiaľ ide o liečbu, tá klasická je pri diabetickej polyneuropatii postavená na antikonvulzívach v kombinácii s antidepresívami. V pokročilých štádiách, kde sú bolesti už výraznejšie, sa často pridáva aj liečba s využitím tramadolu. „Ide o slabý opiát, ktorý účinkuje z väčšej miery nie cez opiátové receptory, ako klasické opiáty,“ hovorí doktor Przewlocki. Možnosťou pri liečbe sú však aj klasické opiáty. V každom prípade, počas celej liečby musí byť striktná kontrola glykémie pacienta.

Prísny režim

A ruka v ruke s liečbou musí ísť aj prísny stravovací režim, stopercentná hygiena a dostatok pohybu. U diabetikov je známa znížená tvorba potu, preto je nevyhnutné udržiavať pokožku elastickú a nedopustiť jej nadmerné vysušenie. Najmä dolné končatiny treba udržiavať v čistote a kontrolovať, či medzi prstami nie je vysušená, šupinatá pokožka. Denne treba nohy ošetrovať mastným krémom, umývať ich prípravkami, ktoré neobsahujú alkohol, nevhodné je aj klasické mydlo.

Vhodný je repíkový kúpeľ, najmä ak už vznikli drobné ranky. Stvrdnutú pokožku treba ošetrovať pemzou a nechty zabrusovať pilníkom. Obuv by mala byť pohodlná, vhodné sú biele bavlnené ponožky, na ktorých vidieť akékoľvek zmeny či ranky a ktoré možno prať pri vyšších teplotách. Pri akomkoľvek poranení treba okamžite kontaktovať lekára.

www.painclinic.sk