Láska je jednoduchá, komplikuje ju nedostatok porozumenia

Viete, ako  možno v reštaurácií odlíšiť zamilovaný pár od dlhoročných nespokojných manželov?

Zamilovaní ľudia sa na seba pozerajú, vyžarujú blízkosť a komunikujú verbálne aj neverbálne. Manželia len tak sedia a pozerajú všade naokolo, len nie na svojho partnera. Vyzerajú, ako dvaja neznámi ľudia, ktorí si nemajú čo povedať.

nedostatok porozumenia

Kvalitu vzťahu však neurčuje iba to, ako sa dvojica dokáže dohovoriť, ale predovšetkým to, ako si rozumejú celkovo – hodnotovo a postojovo. Láska ako taká je jednoduchá, komplikuje ju, keď sa nedeje také porozumenie, aké každý z dvojice potrebuje. Bez plného porozumenia sa láska nemôže plnohodnotne diať.

Podstata lásky  

Niekedy sa to rozpakujem ľuďom rozprávať, lebo to nie je príliš romantické. Skúsenosti mi potvrdzujú, že keď chce človek milovať „správne“, potrebuje „výcvik“. Znie to drsne, lenže šíriť radosť a šťastie sme schopní iba vtedy, keď máme natrénované hlboké nazeranie do osoby, ktorú milujeme. Pretože ak jej nerozumieme, nemôžeme ju oddane a naplno milovať. Na pochopenie a porozumenie potrebujeme empatiu, dôveru, rešpekt, bezpodmienečné prijatie, autentickosť a akceptáciu odlišností. Také jednoduché, a pritom náročné veci.

Dva rôzne príbehy, rovnaký problém

Anička má rada svojho muža, ale pochybuje, či si vybrala správne. Má pocit, že si ju nevšíma, nevenuje jej pozornosť, nikam ju nepozve, nespýta sa na jej prežívanie. Trápi sa, že ju vôbec nechápe. Nevie o jej súženiach, skrytých túžbach a potrebách. Príde si ako inventár domu, ktorý je síce nepostrádateľný, ale nepovšimnutý.

Jano si povzdychne, že jeho úloha donášača peňazí mu prekáža. Rád by mal svoju hodnotu partnera a otca potvrdenú inak, než len tým, že je sponzorom rodinných aktivít. Bolí ho, že sa jeho manželka nezaujíma o to, čo chce on sám. Nepýta sa ho, ako by rád trávil čas a prežíval spoločné zážitky s deťmi. Vždy sú naplánované bez neho.

Aničku aj Jana trápi tá istá vec – nedostáva sa im pozornosti, pochopenia a úprimného záujmu. Takého, ktorý by im potvrdil, že sú tými najdôležitejšími ľuďmi pre svojich partnerov. 

Najvýraznejšie sa porozumenie prejavuje v blízkosti

Blízkosť je schopnosť plne sa sústrediť na toho druhého. Dať mu vedieť, že všetko ostatné je nepodstatné a že ste tu len pre neho. Potrebuje byť vypočutý. Nestačí však byť iba bútľavou vŕbou. Prejavom pozornosti a pochopenia je aj to, že kladiete otázky a snažíte sa toho druhého pochopiť a pozerať na svet jeho očami. Len vďaka vzájomnej úprimnej komunikácii sa naučíte rozlišovať, kedy váš partner chce, aby ste ho vypočuli, a nemusíte pri tom nič hovoriť, a kedy od vás potrebuje pomoc. Ak si nie ste istí, viete sa na to spýtať – čo v danej chvíli potrebuje, čo môžete pre neho urobiť, ako mu pomôcť…

Aplikačné odporúčanie

Čo robiť, aby ste porozumeli partnerovi? Takmer nič špeciálne. Potrebujete mať na neho čas. Len vtedy sa k nemu dostanete bližšie a môžete do neho „nazerať“. Musíte byť spolu s ním plne prítomný v okamihoch tu a teraz. Všímaví, pozorujúci, hľadiaci pod povrch.nedostatok porozumenia

Dohodnite si s partnerom čas na spoločné rozhovory tak, aby sa mohli diať pravidelne. Vytvorte si z nich rituál. Postačí aj 30 minút dennej debaty venovanej jeden druhému, keď sa nebudete baviť o povinnostiach a úlohách, ale o tom, čo sa týka iba vás a vášho prežívania. Môžete ich začínať tým, že sa porozprávate o troch dôležitých veciach, ktoré naplnili váš deň. Takto zdieľané chvíle vám prinesú veľa spoločných spomienok, emócií, zážitkov a posilnia vaše puto. Potom nebudete pôsobiť ako cudzinci žijúci vedľa seba.

Janette Šimková  pomáha hľadať odpovede na otázky súvisiace s rozvojom vašej osobnosti

www.lifekoucing.sk 

Foto: Photo by Pablo Heimplatz on Unsplash