Autisti si zaslúžia dostať šancu na zamestnanie

Kaufland im pomáha vytvárať podmienky

Podľa štatistík trpí na Slovensku poruchou autistického spektra viac ako 40 000 ľudí, na svete cca 21,7 miliónov. Mnohokrát ostávajú v izolácii, v rodičovskej opatere či v domove sociálnych služieb bez akejkoľvek práce a spoločenského statusu. Vďaka projektu „Autisti v práci“, ktorý pred viac než rokom spustila Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) sa do novembra minulého roka zamestnalo už 187 autistických klientov. Ich počet sa rozhodla zdvihnúť aj spoločnosť Kaufland, ktorá momentálne zamestnáva 3 autistov. Podľa Karin Markovej, vedúcej oblasti ľudských zdrojov v spoločnosti Kaufland, presvedčila spoločnosť o zamestnávaní autistov práve účasť na konferencii SPOSA. „Povedali sme si, prečo nie. Využijeme náš potenciál veľkej medzinárodnej firmy s rôznymi pracovnými príležitosťami v prospech ľudí so sťaženými možnosťami uplatniť sa na trhu práce. Všetko sme pripravili na to, aby sme u nás mohli privítať aj takýchto zamestnancov,“ vysvetľuje Marková.

Autisti

O práci s autistom a príprave na pozíciu (Eva Mižáková zo SPOSA)

„Od bežných ľudí sa svojím správaním až tak neodlišujú a môžu byť nielen pedantní, spoľahliví a otvorení, ale aj zábavní. V práci pre nich zohráva dôležitú úlohu motivácia, dobrý kolektív a pracovné prostredie. Buď potrebujú pokojné prostredie a pracovať osamote, aby sa mohli sústrediť na prácu alebo naopak, kolegovia môžu byť faktorom, pre ktorý sa tešia do práce a zlepšuje sa ich výkon. Dĺžka prípravy je individuálna, niekomu stačia 2 – 3 mesiace, iný potrebuje aj viac ako pol roka. Na začiatku je potrebné vzájomné spoznanie sa klienta a  kouča a vybudovanie dôvery. Nasleduje fáza „mapovania“ – zisťovanie záujmov, schopností, predchádzajúcich zručností a stanovenie cieľa. Následne sa pokračuje prípravou pracovného prostredia, dohodnutím podmienok a oboznámením zamestnancov. Potom, keď človek s autizmom nastúpi do práce, job kouč ho sprevádza na pracovisku a pomáha pri zaúčaní, či riešení prípadných ťažkostí,“ vysvetľuje Eva Mižáková zo SPOSA.

Autisti

Jedným z autistických zamestnancov spoločnosti Kaufland  je 25-ročný Juraj zo Šurian

Spoločnosť Kaufland dala v rámci projektu „Autisti v práci“ v novembri minulého roka možnosť ukázať svoje schopnosti aj autistovi Jurajovi. V mieste bydliska vyštudoval odbor elektrotechnik a skúšal dokonca aj 2 vysoké školy. Svojou prácou v Kauflande prispieva do rodinného rozpočtu, keďže žije len s mamou. V práci sa osvedčil, stal sa pre firmu prínosom a zároveň aj plnohodnotnou súčasťou kolektívu. „Predtým, kým ešte nebol Juraj zamestnaný, prebiehalo tzv. individuálne plánovanie. To znamená, že sme spolu s Jurajom plnili rôzne úlohy a veľa sme sa rozprávali o jeho cieľoch, o tom, akú prácu by chcel vykonávať, kde by chcel pracovať, o aký typ pracovného pomeru má záujem a podobne. Všetky tieto veci sme spolu riešili. Zistili sme tak, čo by mu najviac vyhovovalo. Snažili sme sa dokonca vytipovať nejaké oblasti, ktoré by vyhoveli  aj jeho záujmom. Juraj veľmi rád pracuje s číslami, dátami či tabuľkami. Od začiatku sme mu teda hľadali takú prácu, aby v nej mohol tieto záujmy využívať. Juraj zároveň absolvoval aj rekvalifikačný kurz na rôzne počítačové programy,“ hovorí Anikó Ficzere, Jurajova job koučka zo spoločnosti SPOSA.

AutistiJuraj už od novembra minulého roka pracuje ako referent na účtovnom oddelení Kauflandu a pomerne rýchlo sa naučil všetky potrebné činnosti. Náplň svojej práce opisuje Juraj nasledovne: „Pracujem s faktúrami, to znamená, že ich triedim podľa dátumu, následne ich označujem tzv. barcodmi, platí to pre faktúry aj prílohy. Následne moja práca zahŕňa scanovanie do systému a potom faktúry posielam do validácie. Tu kontrolujem adresáta a dodávateľa. Ďalej skontrolujem, či sedí číslo faktúry, dátumy dodania, dátumy vyhotovenia a referenciu. V Kauflande sa mi zatiaľ páči, dá sa povedať, že prácu som sa naučil dobre, ovládam ju na 100%, som s ňou spokojný a stotožnený.“ Juraj je prvým autistom, ktorý pracuje na polovičný úväzok. Do práce chodí každý deň a je v nej 4 hodiny. Netají sa ani svojimi záľubami. Baví ho fotenie, konkrétne mestská hromadná doprava a vlaky.

Čo na to hovoria zamestnanci?

Predtým, než Juraj nastúpil do práce, absolvovali zamestnanci oddelenia workshop, na ktorom boli bližšie oboznámení so špecifikami ľudí s autizmom – najprv všeobecne, potom aj s konkrétnymi vlastnosťami a prejavmi Juraja. Vyskúšali si dokonca aj simulátor autizmu, vďaka ktorému sa podľa slov jeho kolegýň dokázali aspoň trochu vžiť do Jurajovej kože. Juraj sa stal pomerne rýchlo súčasťou kolektívu. Jeho kolegyne tvrdia, že aj keď urobil nejakú chybu, poučil sa a už sa neopakovala. Niečo o pracovnom kolektíve s úsmevom prezradil aj samotný Juraj. „S kolegyňami vychádzam a zatiaľ je to v poriadku. Som tu sám chlap. Prioritne som tu však prišiel robiť, nie sa vykecávať. Avšak, keď robota skončí, nájdem si čas aj na to. Nech je sranda,“ tvrdí.

Autisti

Plány do budúcna

Spoločnosť Kaufland zamestnáva na dohodu ďalších 2 autistických pracovníkov. Juraj je však zamestnaný na polovičný úväzok. „Spolupráca so SPOSA centrom sa nám veľmi osvedčila a sme otvorení možnosti zamestnať aj ďalších ľudí s autizmom. Práca s autistami nie je prínosná len pre nich, ale aj pre našich zamestnancov,“ tvrdí Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.