Konferencia OHÝBAJ MA, MAMKO

 

Ako úspešne zvládnuť náročný prechod do škôlky a školy

Čo všetko by mali deti vedieť a zvládať pred nástupom do predškolského zariadenia a prvej triedy základnej školy, emocionálne dozrievanie detí či aspekty výchovy verzus požiadavky školy. To je len zopár tém, o ktorých sa bude diskutovať na druhom ročníku konferencie OHÝBAJ MA, MAMKO. Jej cieľom je nájsť spoločné pohľady všetkých, ktorí sa spolupodieľajú na výchove a formovaní osobnosti dieťaťa, teda rodičov, učiteľov aj vychovávateľov. Garanciou odbornosti sú renomovaní spíkri zo Slovenska a z Česka. Konferencia sa uskutoční 14. marca 2020 v priestoroch Team up v Bratislave, vstupenky sú v predaji online.            

OHÝBAJ MA, MAMKO

 „Tešíme sa veľkému záujmu a pozitívnemu ohlasu z minulého ročníka. Hlavnou témou marcovej konferencie je pripravenosť dieťaťa do materskej a základnej školy z pohľadu rodiča a učiteľa. Pozvanie prijali renomovaní odborníci zo Slovenska a z Česka PhDr. Ján Svoboda, uznávaný psychológ, psychoterapeut a pedagóg, Mgr. Jiří Halda, špeciálny pedagóg a personálny poradca, a PaedDr.Ľubica Noščáková, skúsená slovenská pedagogička. Pripravené sú témy ako emocionálne dozrievanie a jeho kľúčové podmienky, aspekty sociálnej zrelosti a jej prejavy, súčasné dieťa a požiadavky školy verzus výchova v rodine, sebareflexia rodiča ako základ zdravej výchovy a zručnosti detí pri zápise do prvého ročníka základnej školy,“ hovorí organizátorka Katarína Rácz z občianskeho združenia ASROW.

Príďte sa inšpirovať od najlepších

Organizátorom konferencie OHÝBAJ MA, MAMKO je občianske združenie ASROW a SMŠ Pramienok. Na konferencii nabitej celodenným programom odznejú odborné témy, rady a bude aj dostatočný priestor na diskusiu a otázky zúčastnených. Po konferencii čaká na záujemcov autogramiáda Jiřího Haldu, ktorý je spoluautorom knihy Jsi tam, brácho?

OHÝBAJ MA, MAMKO

Mgr. Jiří Halda sa  zameriava  predovšetkým na problematiku výchovy detí, predškolskej zrelosti a procesov učenia. Je spoluautorom publikácie Jsi tam, brácho?, ktorá vyšla na jeseň 2019. Na konferencii vystúpi s prednáškou Emocionálne dozrievanie a jeho kľúčové podmienky, v ktorej sa bude sústrediť na princíp spokojného dieťaťa, ktoré je fyzicky v pohode a emocionálne netrpí. „Úlohou matky je deti pripraviť  na emocionálnu samostatnosť a tá sa rozdeľuje na oblasti samostatnej sebaobsluhy, emočnej nezávislosti a pocitu sociálneho prínosu,“ vysvetľuje J. Halda. V druhom odbornom vstupe s názvom Aspekty sociálnej zrelosti a jej prejavy sa dotkne problematiky prejavov nezrelosti u predškolákov, školákov a dospelých.

PhDr. Ján Svoboda je psychológ, vyučuje na Pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity v Ostrave, tu uplatňuje viacročné skúsenosti získané v poradenskej praxi pri diagnostike a vedení výchovy a výučby. Na Slovensku spolupracuje s detským domovom v Piešťanoch a Topoľčanoch a  prednáša učiteľom všetkých stupňov školstva. V prvom svojom príspevku na tému súčasné dieťa a požiadavky školy verzus výchova v rodine upozorní na rozpor medzi individualistickou výchovou v rodinách a potrebami školy. Svobodova druhá prednáška sa dotkne otázky sebareflexie rodiča v zmysle tézy:  Najviac vychovávame, keď nevychovávame vôbec.

OHÝBAJ MA, MAMKO
OHÝBAJ MA, MAMKO

Pedagogička PaedDr. Ľubica Noščáková má bohaté skúsenosti s výučbou na prvom stupni základnej školy, ako aj s prijímaním detí do prvého ročníka, ktorých absolvovala už 25. Vďaka netradičným spôsobom v prístupe k deťom a spolupráci s rodičmi nad rámec bežného štandardu získala ocenenie TOP 10 Učiteľ Slovenska 2018. Vo svojej prvej prednáške bude hovoriť o zručnostiach, ktoré musí dieťa ovládať, čo musí vedieť a aké správanie sa od neho v škole očakáva. Druhý vstup sa bude týkať testu 8 inteligencií podľa Gardnera, na ktorom vysvetlí, aké rôzne štýly, spôsoby a formy učenia môžu deťom vyhovovať.

Informácie o konferencii OHÝBAJ MA, MAMKO nájdete na webovej stránke www.ohybajmamamko.sk, facebookovom profile asrowsk a instagramovom účte asrow_oz. Vstupenky sú v predaji online TU.