Počuli ste už o akútnej myeloblastovej leukémii?

Pýtate sa, prečo by ste mali toto ochorenie poznať? Pretože napriek tomu, že ide o zriedkavo sa vyskytujúce ochorenie, stále ide o život ohrozujúcu chorobu. Preto je dôležité nič nezanedbať, dobre poznať  príznaky, aby sme vedeli v ten správny čas zakročiť a ísť k lekárovi.

myeloblastovej leukémii

Fungovanie ľudského organizmu je vo väčšine prípadov dokonalé. Všetko funguje tak ako má bez toho, aby sme museli akokoľvek zasahovať. Z času na čas sa ale aj v tom najdokonalejšie fungujúcom organizme môže niečo pokaziť. Preto je potrebné, aby sme poznali svoje telo, vedeli zhodnotiť keď niečo nie je v poriadku a poznali príznaky chorôb, ktoré môžu pre nás znamenať veľký problém a ohrozenie života. Medzi takéto ochorenia  patrí napríklad aj leukémia, o ktorej nám viac prezradil MUDr. Juraj Chudej, PhD. – Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin.

Čo je to leukémia?

Leukémia je nádorové ochorenie krvotvorby, ktoré sa začína v kostnej dreni. Kostná dreň, hovorovo nazývaný aj ,,špik“ je tkanivo, ktoré vypĺňa dutinu v strede kostí. Laicky povedané je to fabrika na výrobu krvných buniek.

Vráťme sa trochu do školy a spomeňme si na informácie, ktoré sme preberali na biológii.

Spomeniete si, ktoré bunky zaraďujeme medzi krvné bunky?  

BIELE KRVINKY – leukocyty, ktoré zabezpečujú obranu organizmu voči infekciám

ČERVENÉ KRVINKY – erytrocyty, ktoré zabezpečujú rozvoz kyslíka po tele

KRVNÉ DOŠTIČKY- trombocyty, ktoré zabezpečujú zrážanie krvi a chránia tak organizmus pred vykrvácaním.

Ako vzniká leukémia?

Pri leukémii dochádza k nadmernej tvorbe nezrelých bielych krviniek. Ich nadprodukcia utlačí tvorbu červených krviniek a krvných doštičiek. Tento proces vzniká náhle a vyžaduje si rýchly medicínsky zásah.

Ako sa delia leukémie?

Leukémie sa delia podľa priebehu ochorenia na akútne a chronické. Dnes si povieme viac o akútnych leukémiách.

Aké typy akútnych leukémii poznáme?

Existujú dva základné podtypy leukémii, a to akútna myeloblastová leukémia, ktorá sa najčastejšie vyskytuje u dospelých ľudí a jej výskyt stúpa s vekom. Takmer u 1/3 prípadov sa vyskytuje po šesťdesiatom roku života. Akútna lymfoblastová leukémia sa vyskytuje hlavne u detí, ale aj u veľmi starých ľudí.

Čo je hlavnou príčinou vzniku leukémie?

Žiaľ, hlavnú príčinu tohto ochorenia nepoznáme. Vieme však, že  leukémia nie je infekčným ochorením, teda nemôžeme ju dostať  od inej osoby. Vo všeobecnosti platí, že leukémia nie je dedičným ochorením a nie je spôsobená niečím, čo konzumujeme alebo pijeme. Neexistuje teda spôsob ako sa voči nej chrániť ani žiadne preventívne opatrenia. Existujú však faktory, ktoré sú spojené s vyššou šancou dostať akútnu leukémiu:

  • Vystavenie sa vysokej dávke radiácie.
  • Ohrození sú ľudia s Downovým syndrómom.
  • Rizikom je aj predchádzajúca liečba chemoterapiou alebo rádioterapiou.

Vo väčšine prípadov  ale osoby, ktoré dostanú leukémiu, nemajú žiaden z vyššie menovaných rizikových faktorov.

Článok je podporený spoločnosťou Novartis.                                                        SK1812939295