Potraviny pre všetkých – spolu to zvládneme!

Milí naši zákazníci,

v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou šírením koronavírusu COVID-19 v našej krajine, sa obraciame my, členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu, spoločnosti BILLA, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, METRO, Terno a TESCO, na vás, našich zákazníkov.

Potraviny pre všetkých

V prvom rade vás chceme ubezpečiť, že v spolupráci s kompetentnými štátnymi orgánmi podnikáme všetky opatrenia, aby sme zvládli zvýšený dopyt po potravinách a drogériovom tovare. Rovnako tak venujeme veľkú pozornosť ochrane zdravia našich zákazníkov a našich zamestnancov pred rizikom nákazy. Vďaka obetavej práci našich kolegov dokážeme zabezpečiť dostatok jedla pre všetkých, za čo im patrí veľké ďakujem!

Potraviny pre všetkých

Ubezpečujeme vás, že vďaka spolupráci s výrobcami a dodávateľmi sú naše predajne a obchody   dostatočne a plynule zásobované. Ak sa k nám pridáte aj vy, naši zákazníci a budete pri svojich nákupoch naďalej zachovávať ohľaduplnosť, pokoj a rozvahu, potravín a drogériového tovaru bude dostatok pre každého.

Pre úspešné zvládnutie situácie vás prosíme o ohľaduplnosť a dodržiavanie nasledovných odporúčaní:  

 • Nakupujte v určenom čase. Prosíme, nechajte deti doma a nákup urobte sami;
 • Pri návšteve predajní používajte ochranné rúško a noste ho počas celej doby pobytu v obchode tak, aby zakrývalo ústa aj nos;
 • Ak rúško nemáte, použite, prosím, vreckovku, šál alebo akýkoľvek materiál na prikrytie nosa a úst v záujme ochrany nielen seba, ale aj ostatných;
 • Pri nakupovaní dbajte na odporúčania zdravotníkov. Ani počas nakupovania sa nedotýkajte tváre, najmä pier, nosa a očí;
 • Ak máte kašeľ alebo nádchu, vyhýbajte sa, prosím, návšteve predajní; v krajnom prípade výlučne s ochrannou maskou na nos a ústa; na ľudí v obchode, prípadne na jedlo a iné výrobky, prosíme nekašlite a nekýchajte;
 • Pri nutnosti kýchania si zakryte prosím, ústa a nos lakťom alebo vreckovkou; vreckovku uschovajte a nevyhadzujte do koša v predajni a jej blízkom okolí;
 • Nenaberajte čerstvé výrobky (najmä pekárske) holými rukami, používajte jednorazové rukavice alebo vrecká;
 • Nakupujte iba to, čo naozaj potrebujete. Ak sa nezmyselne zásobíte prehnaným množstvom produktov, ohrozíte jeho dennú dostupnosť pre iných;
 • Počas nákupu, prosím, dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť pri obslužných pultoch, či platení;
 • Odporúčame platby bezhotovostným stykom, je to rýchlejšie a pohodlnejšie;
 • Ak je možné, použite samoobslužné pokladne.

Ďakujeme za vašu trpezlivosť.