Holokaust v divadle Aréna

Vzhľadom na aktuálnosť témy a dianie vo svete, sme sa rozhodli uviesť inscenáciu Holokaust – príbeh o najhlbších jazvách, ktoré vznikli pri vytváraní novodobej slovenskej spoločnosti. Tvorcovia v nej zobrazujú historické obdobie, evokované názvom hry, kontroverzným a moderným spôsobom.

Holokaust v divadle Aréna

Hra Holokaust vychádza zo spomienok Hildy Hraboveckej, ktorá prežila prvý dievčenský transport z územia fašistickej Slovenskej republiky do Osvienčimu (1942). Kontroverzným a moderným spôsobom zobrazuje historické obdobie, v ktorom vznikli najhlbšie jazvy na utváraní novodobej slovenskej spoločnosti, evokované názvom hry.

Anna Králiková sa po revolúcii vracia do vlasti a chce reštituovať svoj majetok, až kým nezistí, že jej rodina ho v skutočnosti arizovala. Jej príbeh rámcuje dramatické osudy ľudí žijúcich na slovenskom území v čase, keď majoritné obyvateľstvo prežívalo materiálnu prosperitu a opájalo sa rozmachom kultúry, zatiaľ čo občania židovskej národnosti boli premiestňovaní do vyhladzovacích koncentračných táborov. Prvá časť hry sa odohráva v dobovej kaviarni a druhá kdesi medzi nebom a zemou, dávno po tom, ako hrôzy spojené s holokaustom slovenských židov odzneli a sú takmer zabudnuté.

Inscenácia je súčasťou tzv. Občianskeho cyklu Divadla Aréna.

Film Svätopluk – kráľ starých Slovákov, ktorý je v inscenácii použitý vznikol len pre účely inscenácie ako súčasť umeleckého zámeru. Všetky jeho súčasti a ich vzájomná súvislosť sú umeleckou licenciou.

Autor: Viliam Klimáček
Réžia: Rastislav Ballek

Účinkujú:

 • Ester Rozenfeldová – Polina NIKOLAEVSKAYA
 • Róza Rozenfeldová – Eva MATEJKOVÁ
 • Lili Weissová – Anežka PETROVÁ
 • Jakob Weiss – Matej MARUŠIN
 • Ambróz Králik – Milan ONDRÍK
 • Anna Králiková – Katarína ŠAFAŘÍKOVÁ
 • Kristína Majerová – Edita KOPRIVČEVIĆ BORSOVÁ
 • Hana Kostolníková – Barbora ANREŠIČOVÁ
 • Jano Pujdes – Gregor HOLOŠKA
 • Rádio – Martin HRONSKÝ
 • Hlas v nahrávke: Hilda HRABOVECKÁ
 • Na husliach hrá: Jana ČERNÁ

Divadlo Aréna
Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava,
www.divadloarena.sk