Rozumiete tajomnej reči tela?

Otestujte sa, či správne rozumiete reči tela – právom ju totiž možno považovať za ďalšiu gramotnosť, ktorá nám môže uľahčiť život.

Rozumiete tajomnej reči tela

1.

Hovoríte manželovi, alebo niekomu o svojich plánoch a nápadoch a váš partner v diskusii sa opiera lakťom o stôl a dlaňou si opiera hlavu. čo by ste mali v tejto chvíli urobiť, aby to malo zmysel?

 
 
 

2.

Predstavte si, že ste dali svojmu dieťaťu nejakú úlohu a keď sa pýtate, či ju splnilo, odpovie síce, že áno, ale pritom si šúcha nos. Čo sa ho opýtate?

 
 
 

3.

Ste na pracovnom pohovore a chcete dôbre zapôsobiť. Ktorú z uvedených možností si vyberiete?

 
 
 

4. Reklamujete nejaké oblečenie, ktoré ste si kúpili a predavačka si pri vašich slovách prekríži ruky na prsiach.

 
 
 

5. Váš šéf, s ktorým sa už dlho poznáte, sa počas konverzácie nakloní na stoličke dozadu a ruky si založí za hlavu. Viete, čo to znamená?

 
 
 

6. Predstavte si, že zastupujete určitú väčšiu skupinu ľudí a chcete presadiť váš spoločný názor. Ako sa snažíte presvedčiť o svojej pravde toho, kto môže rozhodnúť vo váš prospech?