Maľované výšivky

800_2_1781_SK_Malovane_vysivkySpojenie trendu a tradície
Antistresové omaľovanky sa na celom svete aj na Slovensku stali absolútnym fenoménom. Vo Vydavateľstve SLOVART sme spojili populárne vymaľovanky pre dospelých so slovenskou ľudovou kultúrou v knihe Maľované výšivky od autorov Juraja Zajonca a Marty Ondruškovej. Pri vyfarbovaní si nielen príjemne oddýchnete, ale dozviete sa aj čosi o slovenskej ľudovej tvorivosti.

Dôkazom, že tradičná výšivka v nových podobách je na Slovensku stále živá, sa stáva aj tento súbor päťdesiatich ornamentálnych kompozícií. Na rubovej strane nájdete stručné informácie o výšivke, ktorá tvorila predlohu vymaľovanky, teda lokalitu a obdobie vzniku, ako i krátky text o výšivkovej tvorbe na Slovensku. V informatívnych textoch sú tiež údaje o farebnosti pôvodných výšiviek. Obrázky si však môžete vyfarbiť podľa vlastnej fantázie, veď vymaľovanky sú tvorivá hra i výborný relax. Vo výšivkách sa ľahko zorientujete aj podľa oblasti, z ktorej pochádzajú, pomocou zoznamu na predposlednej strane knihy. Jednotlivé výšivky sú očíslované a listy perforované, takže ich z knihy možno ľahko vytrhnúť a použiť ako dekoráciu alebo inšpiráciu pri vyšívaní.

1. Predkreslená výšivka na konci šatky v tvare pásu.
Moravské Lieskové (okr. Nové Mesto nad Váhom), začiatok 20. storočia.
Ornamentálna kompozícia usporiadaná do vodorovných pásov, z ktorých stredný je dominantný, nesie v sebe stopu renesančnej dekoratívnej tradície. Zobrazenie jednotlivých motívov je už prejavom vplyvu regionálneho štýlu obcí, medzi ktoré patrilo Moravské Lieskové. Medzi motívmi možno rozoznať tulipán a kvet so štyrmi lupeňmi v pohľade zhora. Jednou z odevných textílií, ktoré sa zdobili takouto výšivkou, boli približne tri metre dlhé šatky – škrobky. Výšivku najskôr zhotovili na samostatných kusoch plátna, ktoré potom prišili na konce pásu jemnej tkaniny. Ženy si tieto šatky uväzovali okolo hlavy.
800_malovane-vysivky-1

Linka na stiahnutie a tlač obrázku:
Výšivka na konci šatky v tvare pásu Maľované výšivky 1

2. Predkreslená výšivka stonkovým stehom pri okraji šatky. Holíč (okr. Skalica), 19. storočie.
Kompozícia kytice rastúcej z vázy sa na západnom Slovensku používala najmä vo výzdobe štvoruholníkových textílií – šatiek  a plachiet. Na ich ploche sa mohol motív rozvinúť do variantov s bohatou škálou kvetov, listov, stoniek i úponkov. Prezentovaná kompozícia obsahuje rastlinné motívy typické pre renesančnú dekoratívnu škálu. Z nich klinček a tulipán majú pôvod v ornamentike osmanských Turkov.  Výšivka obsahuje tiež kvety nereálnych tvarov, ktoré sú – tak ako bohato zaoblené línie kytice – prejavom vývoja celého motívu aj vplyvom baroka. Spájanie rozličných prvkov a vplyvov  do jedného celku možno označiť za typickú  črtu ľudovej výšivky.

800_malovane-vysivky-2

Linka na stiahnutie a tlač obrázku:
Výšivka stonkovým stehom pri okraji šatky Maľované výšivky 2

3. Predkreslená výšivka retiazkovým a plným stehom na kútnej plachte. Slovenský Grob (okr. Pezinok), koniec 19. storočia.
Staršiu formu výšiviek z obce Vajnory a jej okolia, kam patrí aj Slovenský Grob, predstavujú výšivky podľa počítanej nite na konopnom plátne. V druhej polovici 19. storočia tam vznikali aj predkreslené výšivky zhotovené retiazkovým stehom. Pri šírení tejto výšivkovej techniky zohral významnú úlohu práve Slovenský Grob. Jeho obyvateľky sa ju údajne naučili od rehoľnej sestry z Bratislavy. Až potom sa rozšírila do okolitých obcí. V prezentovanej bohato rozvetvenej ornamentálnej kompozícii kvetinovej kytice  alebo kríka možno rozpoznať základné renesančné motívy – tulipán, granátové jablko, klinček a srdce.

800_malovane-vysivky-3

Linka na stiahnutie a tlač obrázku:
Výšivka retiazkovým a plným stehom na kútnej plachte Maľované výšivky 3

4. Predkreslená výšivka krátkymi,  vedľa seba husto šikmo  kladenými stehmi na čepci.  Rybany (okr. Bánovce nad Bebravou), koniec 19. storočia.
Kompozícia použitá na výzdobu zadnej časti čepca patrí do skupiny výšiviek z Rybian, zložených výlučne z rastlinných motívov. V jej strede je umiestnený tulipán, z ktorého na ľavej i pravej strane vyrastajú (asi) puky kvetov. V kompozícii sa nachádzajú ešte tri ďalšie druhy kvetov, nemožno však presne určiť, aký skutočne jestvujúci kvet zobrazujú. Možno predpokladať, že tieto tri kvetinové variácie začlenila do kompozície osoba, ktorá výšivku predkreslila.  Aj keď sú motívy prejavom individuálnej tvorivosti, komponované sú na tradičnom princípe zvislej stredovej osi súmernosti.

800_malovane-vysivky-4

Linka na stiahnutie a tlač obrázku:
Výšivka krátkymi,  vedľa seba husto šikmo  kladenými stehmi na čepci Maľované výšivky 4

5. Predkreslená výšivka plným a kontúrovaná stonkovým stehom na rukávcoch. Čataj (okr. Senec),  začiatok 20. storočia.
Uvedená kompozícia zachytáva tri hlavné časti výšivky plným stehom, medzi ktorými sa nachádzali ešte dva vodorovné pásy prelamovanej výšivky nazývanej hrachovinka. Zobrazené bohaté kvetinové motívy, komponované ako kytica alebo krík, sú vyšité prevažne červenou priadzou. Nachádzajú sa tam však aj línie a plôšky iných farieb. Autorka výšivky ich použila na zvýraznenie motívov, ktoré by neboli v jednofarebnej výšivke badateľné. Ďalšiu zmenu pôvodnej hustej čatajskej výšivky predstavuje voľné kladenie motívov tak, že bolo vidno farbu podkladovej tkaniny. Vďaka tomu sa viacfarebná výšivka stala napríklad výrazným prvkom výzdoby čiernych glotových záster.

800_malovane-vysivky-5

Linka na stiahnutie a tlač obrázku:
Výšivka plným a kontúrovaná stonkovým stehom na rukávcoch  Maľované výšivky 5

Zdroj: Slovart