Kriminalizácia mužov feministkami?

 

Ženy odjakživa, po stáročia, lákali mužov (veď aj preto ich Príroda vybavila vnadnými krivkami) a muži ich „lovili“. Za posledné roky sa nápadne zmenili aktivity medzi nezadanými mužmi a ženami. V týchto úvahách hľadáme príčiny a aj možné riešenia.

Kriminalizácia mužov

Zlepšenie k horšiemu

Odmalička sme vedení k tomu, že v priebehu času sa ľudský život nutne musí zlepšovať. Iná teória hovorí, že naše dejiny postupujú v čase po špirále, a tak sa po istej dobe akoby znovu vraciame k tomu, čím sme si už prešli, len o časové poschodie vyššie. A naozaj, ako keby sme sa znovu vracali k avantúram boľševických zjednodušených návodov na šťastie. Priamym pokračovateľom marxizmu-leninizmu je totiž feminizmus. Či už to chceli alebo nie, zakladateľky tejto totalitnej ideológie napĺňajú Engelsovu predpoveď o zániku rodiny a boľševicky militantným slovníkom vyhlásili už pred rokmi „vojnu pohlaví“. A ak sme si mysleli, že sme rasizmus už raz navždy zavrhli, tu sa vracia opäť.

Rasizmus rozdeľoval ľudí podľa rasovej a etnickej príslušnosti. Komunizmus podľa sociálnych tried a majetku. Feminizmus rozdeľuje ľudstvo na princípe pohlavia. A keďže toto hnutie (ktoré má zo záhadných príčin taký vplyv na politikov, hoci smeruje proti základom štátu), sa postupne dostalo do rúk radikálnych lesbických úderiek, výsledkom je kriminalizácia akéhokoľvek  kontaktu medzi mužom a ženou. Tak ako boľševici, aj feministky sa týmito cieľmi verejne chvastajú (cit. Radicalesbians v slovenskom feministickom časopise Aspekt):

„Čo je lesba? Lesba je vášeň všetkých žien dovedená do explózie. Je to žena, ktorá často už od útleho veku koná v súlade so svojím vnútorným tlakom byť úplnejšou a slobodnejšou ľudskou bytosťou…“

Všimnite si absurdne použitý výraz o „všetkých“ ženách. Ale pozor, začína paľba ostrými (zdôrazňujem, že citujem bez úpravy; nasledovné vety skutočne vyšli vo verejne dostupnom časopise Aspekt):

Lesba je nálepka, ktorú vynašiel muž…?

„Lesba je nálepka, ktorú vynašiel Muž, aby ju mohol prilepiť na každú ženu, ktorá sa opováži byť mu rovnou, napadnúť jeho výsostné práva (vrátane toho, že všetky ženy sú súčasťou výmenných prostriedkov medzi mužmi), ktorá si dovolí trvať na priorite vlastných potrieb… Pretože v tejto sexistickej spoločnosti tá, ktorá je nezávislá, nemôže byť žena – musí byť kur-a…

Pritom v bežnom chápaní existuje len jeden podstatný rozdiel medzi lesbickými a ostatnými ženami: v sexuálnej orientácii – to znamená, že keď odstránime všetky pozlátky, dospejeme nakoniec k zisteniu, že byť ženou vlastne znamená byť poje–nou mužom…“

Opakujem, že len citujem na Slovensku verejne šírený feministický časopis.

Ďalej snáď ani netreba pokračovať. Feministky, a ich radikálna lesbická časť, spísali už tony takýchto myšlienkových perál. Nedá sa povedať, že by práve preto čítanie feministických spiskov pôsobilo akékoľvek intelektuálne potešenie z poznania. Jedine ak z poznania, že hlúposť na papieri nemá hraníc. Ale prekonajme nechuť a zacitujme ešte aspoň logický záver takýchto schválností:

„Pokiaľ sa ženský oslobodzovací proces bude pokúšať oslobodiť ženu bez konfrontácie so základnou heterosexuálnou štruktúrou, ktorá nás zaväzuje – ako ženu s mužom – vo vzťahoch s našimi vlastnými utláčateľmi, bude sa naďalej plytvať obrovskými energiami na upravovanie každého jednotlivého vzťahu s mužom: ako vylepšiť sex, ako dosiahnuť, aby otáčal hlavou na obe strany – na pokusy vytvoriť z neho ´nového muža´ v ilúzii, že nám to dovolí byť ´novou ženou´. To pochopiteľne rozdelí naše sily a záväzky tak, že sa nebudeme môcť zapojiť do konštruovania nových vzorov, ktoré nás oslobodia.“

Zrušenie rodiny!

Ak porovnáte dikciu a slovník týchto feministických „manifestov“ s komunistickými, budete ohromení ich nielen podobnosťou, ale priam zhodou! Veď prvým, kto prišiel s delením ľudstva na „matriarchát“ a „patriarchát”, bol spoluzakladateľ komunizmu Engels a nápad spochybniť klasickú rodinu naznačili spolu s Marxom v už spomínanom spisku „Svätá rodina“.

V „Manifeste komunistickej strany“ sa píše: „Zrušenie rodiny! Aj najkrajnejší radikáli sa pohoršujú nad týmto hanebným úmyslom komunistov. Na čom je založená terajšia buržoázna rodina? Na kapitáli, na súkromnom zisku. Úplne rozvinutá jestvuje len pre buržoáziu, jej doplnkom je však vynútený bezrodinný život proletárov a verejná prostitúcia.

Pravda, buržoázna rodina zanikne spolu s týmto svojím doplnkom a oboje zmizne so zánikom  kapitálu.

Vyčítate nám, že chceme zrušiť vykorisťovanie detí ich rodičmi?

Vravíte, že chceme zrušiť najnežnejšie vzťahy medzi ľuďmi, keďže mienime nahradiť domácu výchovu spoločenskou. Priznávame sa k tomuto zločinu.“

Feminizmus je tak pokračovaním marxizmu-leninizmu s rovnako falošnými kategorickými východiskami, až na to, že komunisti časom v praxi túto slepú uličku opustili. Feministky nás do nej tlačia naďalej. Viac sa o tom môžete dočítať v mojej štúdii FEMINIZMUS AKO TRETIE ZLO.

Muži ako rodení zločinci?

„Dedičný hriech“ je stará finta katolíckej cirkvi, ako ovládať všetky svoje ovečky bez výnimky. Aj boľševici ju využívali, a tak sa stala aj feministickým arzenálom na presadzovanie ich zvrátených cieľov likvidácie tejto civilizácie vychádzajúcej zo starogréckych a starorímskych základov. Vnímate to aj vy. Čitateľ Ivan mi napísal: „Je to zamotaný kruh. Ženy na seba prirodzene potrebujú viazať pozornosť a súťažiť medzi sebou, ktorá bude viacej “šik”. Na druhej strane im vadí, keď na toto ich správanie zareaguje chlap, o ktorého nemajú záujem. Nedaj Boh, aby sa ich čo i len nedopatrením dotkol…“

Došlo to tak ďaleko, že holandská firma LegalThings prišla s mobilnou aplikáciou LegalFling. Ako píše Marián Biel v časopise Trend: „Základom appky je udelenie vedomého súhlasu k sexuálnemu styku. Rýchlo a jednoducho, stačí prijať žiadosť a kliknúť na krížik alebo srdce. Má ísť o digitálnu právne záväznú dohodu, ktorá sa prípadne môže neskôr použiť na súde. LegalFling využíva technológiu Blockchain, vzájomné odsúhlasenie je teda verifikované podobne ako transakcia v kryptomene. Zároveň to je záruka toho, že nedôjde k narušeniu súkromia.“

Môže byť niečo absurdnejšie? Veď stáročia sa ženy vo vzťahu nerozhodovali po akýchsi matematických úvahách, ale intuitívne. A táto feminizmom infikovaná spoločnosť teraz od nich chce akési „obchody s láskou“ potvrdené biznis-zmluvou?

Takto to vidí čitateľka Katarína: „Neznášam feministky a ženy, čo sa nudia na ženských výletoch a tvária sa, ako ohromne sa bavia. Ich zábava spočíva v zatrpknutom ohováraní mužov, pokiaľ muži sa slobodne smejú a bavia bez žien, nie o nich;) Muž rúbe drevo, nosí ťažké veci, požičia žene kabát, keď jej je zima, a žena má byť rada ochraňovaná. Má porodiť dieťa, starať sa o krb, nakupovať, variť, piecť, starať sa o deti. Keď sú choré, má sedieť doma, a hrať sa s nimi a variť im, aby boli šťastné. Muž má vedieť, že keď ide domov, deti sú obriadené, chladnička je plná a žena sa usmieva. Inak rodina nefunguje. Žena nevyčíta, že sa stará o deti, ale robí to so zanietením a rada, lebo ich miluje. Každý má pravo na svoje poslanie a volí si ho sám;)“.

Čo vy si o tom myslíte? Som zvedavý na vaše názory a skúsenosti.