Manželstvá chirurgov

Prečo by si chirurgovia nemali brať partnera zo zdravotníckeho prostredia

Chirurgovia, ktorí sú zosobášení s lekármi, sa stretávajú s viacerými problémami pri vyvažovaní ich profesionálneho a osobného života, ako chirurgovia, ktorých partneri pracujú v nelekárskej a nezdravotníckej oblasti alebo zostávajú doma. Ukázal to nový výskum, zameraný na manželstvá lekárov, uverejnený v novembrovom čísle odborného časopisu Journal of American College of Surgeons.

Manželstvá chirurgov

Čoraz viac žien

Jeden z následkov významného prílivu žien do pracovného procesu počas uplynulých päťdesiatich rokov je i to, že dnes je viac žien chirurgmi a lekármi ako kedysi. Tento trend zároveň priniesol aj viac dvojitých lekárskych manželstiev, teda manželstiev, v ktorých sú obaja partneri lekármi. Táto nová štúdia sa zameriava najmä na to, ako sa darí chirurgom, ktorí majú za partnera tiež chirurga, tým, ktorí majú za partnera iného lekára nechirurga, alebo nelekára, či partnera, ktorý je v domácnosti.

Rozdiely medzi vzťahmi

Výskumníci použili údaje z veľkého národného prieskumu 2008 členov Americkej vysokej školy chirurgov s cieľom zistiť, ako sa odlišujú vzťahy dvoch chirurgov od vzťahov iných lekárov, alebo vzťahov, kde je jeden partner nelekár, v ich demografii, charakteristike, rodinnom živote a strachu (napríklad syndróm vyhorenia, depresia a kvalita života) a v pracovnom uspokojení.

Najhoršia prognóza: chirurg s chirurgom

Zistili, že chirurgovia, žijúci v manželstve s iným lekárom, majú väčší výskyt pracovných konfliktov a konfliktov, ktoré sa dotýkali ich práce doma. Chirurgovia, ktorých partnermi sú iní chirurgovia, čelili v týchto oblastiach ešte väčším problémom, ako chirurgovia vo vzťahu s inými lekármi nechirurgmi. Okrem toho vo vzťahoch dvoch lekárov boli u nich viac pravdepodobné príznaky depresie a nízkej duševnej kvality života, v porovnaní s partnermi nelekármi, ktorí sú v domácnosti.

Pomôžu koordinované plány

„V snahe pomôcť uľahčiť život párom s duálnou kariérou, mali by organizácie zdravotníckej starostlivosti vytvoriť koordinované pracovné plány, pomôcť v oblasti starostlivosti o deti na pracovisku a podobne,“ hovorí podľa stránok ScienceDaily profesorka Liselotte N. Dyrbye, MD, MHPE, FECP, hlavná autorka štúdie.

Čo hovoria čísla

Prieskum bol realizovaný medzi 7905 z 24922 členov Americkej vysokej školy chirurgov, z ktorých 90 percent žilo v manželstve alebo v partnerstve v spoločnej domácnosti. Takmer polovica z chirurgov mala partnerov, ktorí partneri nepracovali mimo domu. Zo zvyšných 3649 lekárov, ktorých partner pracoval mimo domova, 31,9 percenta malo za partnera chirurga, teda tvorili páry chirurg-chirurg.