Manželstvá podľa hviezd

Je to vo hviezdach

Zvykneme hovoriť, ak si nie sme celkom istí, ako to- či ono, čo nás ešte len čaká, nakoniec dopadne. Akoby to všetko bolo napísané vo hviezdach. A ono vraj skutočne aj je – dokonca aj to, do akej miery sa hodíme pre manželstvo, aké znamenia spolu dobre vychádzajú, ktoré by sa radšej mali v záujme pokoja a pohody jeden druhému vyhnúť, ktoré sa vášnivo milujú. Stačí si prečítať a porovnať s realitou…

Manželstvá Baranov:

Ľudia narodení v znamení Barana uzatvárajú manželstvo pomerne zavčasu – úplne najvhodnejšie je, ak si vyberú za partnera v znamení Strelca alebo Leva. Dobrý vzťah by mohli mať aj s partnerom narodeným v znamení Vodnára alebo Blížencov. Tieto znamenia sú síce trochu podobné Baranom, ale v mnohom zase odlišné. Barani potrebujú práve túto odlišnosť, pretože bytostne potrebujú niekoho, kto sa im trochu aj podriadi, ale zase v mnohom ich inšpiruje a dokáže ich skrotiť.  Partner pre Barana musí byť dostatočne múdry a povahovo silný, aby ho Baran rešpektoval.

Muži – Barani sú panovační, túžia dobýjať a vládnuť.  Neznášajú však pocit nadradenosti zo strany partnera, ani žiadne obmedzovanie, usmerňovanie a dirigovanie. Ak má ich partnerka podobnú povahu, vznikajú vážne nedorozumenia, ba až rozvod.

Ženy – Barani tiež potrebujú pocit nezávislosti a slobody, ale sú v manželstve trochu miernejšie  než muži. Tiež chcú dominovať a vládnuť, robia vždy len to, čo chcú. Bývajú hlavou rodiny a pri výchove detí bývajä ú tiež panovačné a prísne. Dokážu však byť aj láskavé a milujúce, ale ich dobrú vôľu si musia všetci zaslúžiť – vtedy sú láskavé a milé. Aj nad mužmi chcú dominovať – raz ich odmietajú a inokedy sa im vášnivo vrhajú do náručia. Spoločnou črtou mužov i žien narodených v znamení Barana je to, že zvyčajne ignorujú osobnosť svojho partnera a nechcú brať do úvahy jeho individialitu.

Manželstvá Býkov

Ak sú planéty v dobrej konštelácii, ľudia narodení v znamení Býka bývajú dobrými manželmi, rodina často býva jediným zmyslom ich života. Ak chcú byť v manželstve šťasttní, mali by si za partnera vybrať partnera narodeného v znamení Panny alebo Kozorožca. Príjemný môže byť aj zväzok s partnerom narodeným v znamení Raka alebo Rýb, ale takisto aj s partnerom, ktorý mal pri narodení v znamení Býka Mesiac.

Býci majú v mladom veku dosť potlačenú zmyselnosť – tá sa zvyčajne prejaví až v manželstve. Muži – Býci v manželstve často spohodlnejú a zabúdajú na svoje umelecké ambície, ktoré mali pred svadbou. O rodinu sa však starajú veľmi vzorne a dokážu ju aj dobre finančne zabezpečiť, pretože sa im zvyčajne podarí nahromadiť väčší majetok.

Muži – Býci, keď prídu domov z práce, zvyčajne si radi oddýchnu. Ak by ich partnerka rušila pri odpočinku a nútila do inej činnosti, mohol by to byť začiatok konca. Ak ide o muža – Býka, ktorý mal pred manželstvom umelecké ambície, je nutné, aby ich u neho manželka podporovala, lebo inak na ne v manželstve zabudne.

Ženy – Býci bývajú dobrými gazdinkami aj výbornými kuchárkami. Sú múdre a šikovné, praktické, dokážu logicky myslieť. Svojim mužom bývajú oddané, a to aj vtedy, keď sa manželstvo stane stereotypom. V každej situácii sa správajú chadnokrvne a rozvážne, bývajú dobrými matkami, ktoré majú so svojimi deťmi kamarátsky vzťah. Ženy aj muži narodení v znamení Býka bývajú v manželstve verní a život s nimi býva príjemný. Zbožňujú prírodu, peniaze a majetok a túžia po pohodlí.
Ak sú však hviezdy v nepriaznivej konštelácii, bývajú ľudia narodení v znamení Býka leniví a tvrdohlaví a život s nimi je neznesiteľný – potom ich manželstvá často stroskotávajú. Ak ich však partner opustí, cítia sa sklamaní, podvedení a zbytoční. Do manželstva totiž Býci zvyčajne vstupujú s presvedčením, že s milovaným človekom chcú žiť až do smrti.

Manželstvá Blížencov

Blíženci takmer vžy milujú dvoch ľudí naraz a neradi sa medzi nimi rozhodujú. Napriek tomu môžu vytvoriť harmonické manželstvo, a to najlepšie s človekom, ktorého Slnko stojí v znamení Vodnára alebo Váh. Podobne by to mohlo byť aj s človekom narodeným v znamení Leva alebo Kozorožca. Takmer ideálne manželstvo by mohli maž ľiudia narodení v znamení Blížencov s ľuďmi, pri ktorých v znamení Blížencov stojí Mesiac. mene vhodné sú ryby a Panny.

Muži – Blíženci majú radi ľúbostné dobrodružstvá a úlety, ale niekedy dokážu byť aj verní. Muži – Blíženci berú ľúbostné aféry ako niečo prirodzené a nemávajú z nich pocit viny. Ak ich manželstvo nudí, ochádzajú, ale sami o rozvod spravidla nikdy nepožiadajú. Zvyčajne to očakávajú od partnera. Muži majú tendenciu obviňovať zo stroskotania manželstva vždy svoju partnerku. Pri nepriaznivej konštelácii hviezd majú práve muži – Blíženci sklon k častým rozvodom.

Ženy – Blíženci sa spravidla nikdy nechcú rozvádzať, ani nechcú pripustiť rozpad rodiny kvôli deťom. Celý život túžia po veľkej láske, napriek tomu, že sex nezohráva v ich živote až takú dôležitú úlohu, ako by sa mohlo zdať. Celý život bývajú zaľúbené – niekedy aj do viacerých mužov, stáva sa aj to, že do ženatých. Ak sa tak stane, zvyčajne ukončia svoj vzťah skôr, než na to príde milencova manželka. Láska zohráva v živote žien – Blížencov dôležitú úlohu a kladú ju na prvé miesto.

Manželstvá Rakov

Ľudia narodení v znamení Raka bývajú dobrými partnermi – napokon, manželstvá uzatvárajú spravidla trochu neskôr, až po zrelom uvážení. Dobré manželstvo môžu uzavrieť s partnermi narodenými v znamení Rýb a Škorpióna, ale takisto aj s partnermi narodenými v znamení Býka a Panny. Nevhodné znamenia sú pre nich partneri narodení v znamení Kozorožca, Barana a Váh. Naopak, ak sa rozhodnú pre partnera, ktorý má Mesiac v znamení Raka, ich manželstvo môže byť veľmi šťastné. Ak je však nepriaznivé ožiarenie, Raci môžu mať sklony k neporiadnosti.

Muži – Raci takmer nikdy nebývajú neverní – možno len občas vo svojich predstavách. Bývajú však trochu žiarliví – najmä ak sa im zdá, že sa im partnerka odcudzuje. Pretože sami vernosť nikdy neporušia, očakávajú to isté aj od svojej partnerky. Chcú ochraňovať svojich blízkych a aj oni chcú cítiť lásku a podporu z ich strany. Sami o rozvod nikdy nepočiadajú.

Ženy – Raci si takisto veľmi potrpia na rodinu – je zmyslom ich života a neraz jej obetujú aj svoju kariéru. Sú dobré gazdinky, dokážu skvele variť a starať sa o deti. Ich prehnaná starostlivosť však neraz rodinu až zaťažuje. Niekedy sú trochu neporiadne, ale ich manželstvá bývajú pokojné a harmonické. Keď sa ženy – Raci stanú matkami, často akoby ich sexuálny život prestával existovať. Majú tendencie muža čoraz častejšie odmietať, ba niekedy sú najradšej, ak im dá pokoj a zdržiava sa častejšie mimo domu. Vtedy majú pokoj a môžu sa venovať domácnosti a deťom. Pri nepriaznivej konštelácii hviezd sa môže stať aj to, že sú egoistocké a očakávajú, že ich prehnaná starostlivosť sa im vráti aj zo strany partnera či detí. Ak to tak nie je, upadajú do depresie. Aj ženy – Raci sa k rozdovodm stavajú odmietavo.

Manželstvá Levov

Ľudia narodení v znamení Leva si zvyčajne dlhšie hľadajú životného partnera, ale ak nájdu toho správneho, potom sú pre manželstvo vyslovene vhodní. Najvhodnejšími spoločníkmi pre nich sú Barani a Strelci. Dobré manželstvo by mohli mať aj s ľuďmi narodenými v znamení Blížencov a Váh. Zrejme najvhodnejšie  partnerské znamenie je  pre nich Lev, ktorý má pri narodení v znamení Mesiac. Nevhodné znamenia sú pre nich Býk, Škorpión i Vodnár.  Ľudia narodení v znamení Leva majú veľmi radi deti, ba dokonca sú, pokiaľ ide o výchovu, rodenými pedagógmi.  Bývajú aj starostlivými manželmi a otcami. O rodinu sa vždy vedia dobre postarať, aj ju finančne zabezpečiť.

Často sa stáva, že muži – Levy ani nechcú, aby ich manželky pracovali – chcú, aby boli doma, starali sa o deti, o domácnosť, ale aj o seba, aby ich reprezentovali.  Títo muži sú veľmi štedrí a zahŕňajú svojich blízkych drahými darčekmi, sú radi, keď okolo nich panuje dobrá nálada. Ak by netúžili po bezvýhradnej oddanosti a vládnuť rodine, asi by nebolo lepších manželov.

Ženy – Levy sú podobné ako muži – Levy a v manželstve sa rovnako nadradene správajú. Ešte ťažšie si hľadajú svojho životného partnera ako muži – Levy, pretože mužov, ktorí by chceli, aby im vládla žena, je určite menej ako žien, ktoré dovolia, aby im vládol muž. Ženy – Levice totiž nevedia vládnuť potajme, svoje záujmy, túžby a ciele vyjadrujú otvorene. Levice si obvykle berú za manželov mladších mužov, ktorí ich obdivujú a vidia v nich viac svoje matky ako manželky. Žene – Levici sa síce takýto vzťah páči, ale zo strany mladšeho muža može hroziť, že sa zaľpbi do mladšej a stará Levica, ktorú predtým obdivoval, ho omrzí. Ak sa Leviciam nedarí v manželstve presadiť vlastné záujmy, môžu sa z nich stať tyranky. Na svoj vlastný súkromný život si nedajú siahať, potrpia si na luxusné zariadenie a značkové oblečenie. Na svojich mužov kladú vysoké finančné nároky, ale ani ony samotné nechcú žiť skromne a v ústraní  – trpeli by.

Manželstvá Panien

Manželstvo s ľuďmi narodenými v znamení Panny nemusí byť jednoduché – najmä pre ich, často prehnaný vzťah k čistote a poriadku. To býva pre niektorých partnerov aj dôvodom k rozvodu. Pri hľadaní si životných partnerov sa niektorí javia tak, akoby nemali záujem o lásku a sex, kým ženy – Panny zase rady koketujú, niekedy aj pred vlastným manželom. Vhodnými partnermi pre Panny sú ľudia narodení v znamení Kozorožca, Škorpióna alebo Raka. Najvhodnejšie spojenie by mohlo vzniknúť s tými, ktorí sú v znamení Panny a mali pri narodení v znamení Mesiac.

Muži v znamení Panny bývajú často až veľmi pedantní a kritickí, chyby vidia takmer vo všetkom, čo ich manželka urobí. Pre svoju zvláštnu povahu si veľmi ťažko k sebe niekoho pripútajú.  Často bývajú chladní a nemajú veľký zmysel pre romantiku. Vo všetkom sú akoby tak trochu naprogramovaní. Keďže muži i ženy narodení v znamení Panny radi kritizujú, často u nich dochádza k rozvodom.

Ženy – Panny bývajú prehnane čistotné a neustále napomínajú svojhho muža a deti, aby nerobili neporiadok. Neraz dokážu pobehovať po celý deň s handrou v ruke a čistiť každú smietku. Nemali by to však preháňať, pretože v opačnom prípade by to ich muž nemusel vydržať s nervami a mohol by sa dychtivo vrhnúť do náručia inej ženy.  Inak však dokážu byť aj milé a ochotné, najmä vtedy, ak ich manžel požiada o pomoc. Do každej záležitosti sa úplne vložia a možno sa na ne spoľahnúť. Vo všednom manželskom živote ľudí narodených v znamení Panny  sa však často objaví nuda a rutina, pretože eroticky sa žena – Panna iba málokedy dokáže úplne uvoľniť a nemá veľký zmysel pre romantiku.

Manželstvá Váh

Váhy sa nerady viažu na jedného partnera, ale ak nájdu toho pravého (a ony to vycítia), rozhodnú sa pre manželstvo. Všetko si však vopred dôkladne premyslia – kde budú bývať, aké je finančné zabezpečenie atď. Vedia totiž veľmi dobre, aké sú najčastejšie príčiny rozvodov. Ženy i muži – Váhy sa takmer nikdy nerozvádzajú. Najlepšie je pre nich uzatvoriť manželstvo s Vodnárom alebo Strelcom, ale harmonický vzťah dokážu mať aj s Levom. Úplne najlepšie manželstvo sa im však asi podarí vytvoriť s partnerom, ktorý mal pri narodení Mesiac v znamení Váh. Ak sa muži narodení v znamení Váh po dlhšom zvažovaní predsa len oženia, o svoju rodinu sa vzorne starajú. Rodinu však nesmú vnímať ako bremeno, inak by stratili pocit slobody, ktorý je pre nich dôležitý.

Muži – Váhy by manželkinu neveru niesli veľmi ťažko, napriek tomu, že ju v ľúbostnom živote tak trochu zanedbávajú a vidia v nej viac dobrú priateľku ako milenku.

Ženy narodené v znamení Váh sú v manželstve obetavé a na prvé miesto v láske kladú svojho manžela. Deťom sú láskavou matkou, ktorá má k nim skôr kamarátsky vzťah, čím si získavajú ich dôveru. Svoju domácnosť udržiavajú v poriadku, majú dobre vyvinuté estetické cítenie – uprednostňujú drahé predmety. Ľudia narodení v znamení Váh sú v manželstve mierni a spoľahliví – ich manželstvá bývajú dlhotrvajúce a šťastné. Rozvádzajpú sa iba pri zlej konštelácii hviezd.

Manželstvá Škorpiónov

Ľúbostné city sa u Škorpiónov prejavujú veľmi skoro, ich vášne bývajú veľmi silné a ak sa nedokážu ovládať, môžu mať aj nepríjemnosti. Zo všetkých znamení sú práve Škorpióni v láske najvášnivejší.Ľudia narodení v znamení Škorpióna veľmi rýchlo dospievajú a takisto zavčasu ich zaujímajú všetky otázky sexu. Ak stretnú človeka, do ktorého sa zaľúbia, veľmi rýchlo sa rozhodnú uzavrieť manželstvo. Ak stretnú osobu narodenú v znamení Rýb alebo Raka, ktorá sa im páči, zvyčajne si veľmi dobre rozumejú. Aj s osobami narodenými v znamení Panny alebo Kozorožca môžu vytvoriť harmonický zväzok. Škorpióni sú síce dobrí ľudi, ale mávajú dosť panovačnú povahu, preto potrebujú prispôsobivých partnerov. 

Muži – Škorpióni svoju manželku milujú, ale spčasne na ňu aj žiarlia. Niektorí muži – Škorpióni však svoju žiarlivosť nedávajú tak okato najavo a držia ju na uzde. Neveru partnerky však nedokáže odpustiť – dokáže sa svojej partnerke aj pomstiť.  Nie všetci muži – Škorpióni sú však panovační – mnohí bývajú aj milujúcimi a oddanými manželmi, ktorí sa dokážu aj obetovať pre spoločné blaho.

Ženy – Škorpióni bývajú príťažlivé a intenzívne prežívajú všetky city. Ak svojho manžela milujú, sú mu verné a silou – mocou sa usilujú aj udržať manželstvo s ním. Často aj vtedy, ak je manželstvo s ním už utrpením. Vo vzťahu k mužovi sú úprimné, ale vždy si nechávajú nejaké tajomstvo aj pre seba. Sú odvážne a zvyčajne pomáhajú svojim mužom dosiahnuť ciele – na svoju kariéru sú pritom neraz schopné aj zabudnúž. Vo financiách raz sú sporovlivé až lakomé, inokedy zase márnotrané. Sú dobrými matkami, ale bývajú aj prísne. Nazdávajú sa, že prílišné kamarátstvo s so svojimi deťmi by mohlo podlomiť ich autoritu.

Manželstvá Strelcov

Ľudia narodení v znamení Strelca sú veľmi temperamentní vo všetkých vzťahoch i v láske. Ich vášeň nepozná hranice, veľmi rýchlo sa zaľúbia a o svojich citoch vždy otvorene hovoria. Obvykle však ich láska nemá dlhé trvanie, pretože sa po čase zaľúbia do iného človeka. Do manželstva vstupujú buď veľmi zavčasu, alebo nikdy. Iba málokedy uzatvárajú manželstvo v zrelom veku. Zaľúbia sa veľmi ľahko a rýchlo, ale po čase sa  rovnako intenzívne (alebo ešte intenzívnejšie) znova môžu zaľúbiť do iného človeka. Toto sa môže aj niekoľkokrát opakovať. Mnohí z tých, ktorí si túto svoju vlastnosť uvedomujú, radšej ani do manželstva nevstupujú, alebo až potom, keď sú presvedčení o tom, že našli skutočnú lásku. Strelci totiž do manželstvo vstupujú vždy iba z čistej lásky.

Strelci – muži bývajú v manželstve veselí a úprimní, ale niekedy aj prísni. Od manželky očakávajú, že bude dobrá kuchárka – na to si potrpia, lebo radi dobre jedia aj pijú. Manželke sa nikdy nevtierajú do súkromia a nechávajú jej aj určitú mieru slobody – samozrejme, to isté očakávajú aj od nej. Muž – Strelec, aj žena – Strelec musí citiť určitú slobodu aj toleranciu – inak by v manželstve nevydržali. Nie sú to práve manželské typy. Muži – Strelci síce uznávajú vernosť v manželstve, ale nie vždy sa im to podarí dodržať. Ak sa ich nevera opakuje častejšie, dochádza k rozvodom.

Ženy – Strelci sa vydávajú pomerne skoro a z veľkej lásky. Ak sú v manželstve šťastné, bývajú verné do konca života. Ak ich však manželstvo ubíja a partner obmedzuje., zaľúbia sa do iného muža… Sú veselé, láskavé a dobré, ale domáce práce ich často nudia a unavujú. S deťmi majú priateľský vzťah a nazdávajú sa, že prehnaná prísnosť nie je správna. Napriek benevolencii vo výchove ich deto poslúchajú a rešpektujú. Pekný vzťah môžu mať Strelci s Vodnárom, Levom alebo Váhami. Najharmonickejšie spolužitie však dosiahnu s človekom, ktorý mal pri narodení Mesiac v znamení Strelca.

Manželstvá Kozorožcov

Lásku Kozorožcov nemožno získať tak ľahko. Keď sa zaľúbia, k láske pristupujú veľmi vážne a zodpovedne. Ak sa stane, že ich milovaná osoba sklame, sú veľmi otrasení a zvyčajne sa stiahnu do svojej ulity. Kým znovu niekomu uveria a zaľúbia sa, nejaký čas to potrvá. Niektorí ľudia narodení v znamení Kozorožca majú tendenciu k samotárskemu spôsobu života, a preto sa aj ťažšie rozhodujú spájať svoj svet, v ktorom sa dobre cítia, so svetom iného človeka. Najlepšie by v manželstve mohli vychádzať s osobami narodenými v znamení Býka, ale vyhovujú im aj narodení v znamení Škorpióna, Rýb alebo Panny. Najšťastnejšie manželstvo  však zvyčajne prežijú s osobou narodenou v znamení Kozorožca. Partneri, ktorí sa narodili v znamení Barana, Raka alebo Váh, sú pre nich menej priazniví.

Zaujímavé je, že muži – Kozorožci, napriek svojim tendenciám k samotárstvu, ženia sa niekedy aj viackrát. V manželstve sa zvyčajne nehádajú, majú radi poriadok a presnosť, ale ak to ich manželka nedokáže, zvyčajne jej to nevyčítajú. Manželské krízy nezvyknú riešiť zvadami, ale ak sa to už nedá vydržať, radšej z manžesltva odchádzajú. Vo väčšine sú však muži – Kozorožci dobrí manželia, ktorí sa vzorne starajú o svoju rodinu a milujú svoju ženu a deti, z ktorých chcú vychovať praktických a poriadkumilovných ľudí. Od detí vyžadujú poslušnosť a rešpekt. Kozorožci zbožňujú domáce posedenia, oslavy narodenín a vianočné sviatky. Muži i ženy – Kozorožci majú úžasnú výdrž a takmer nepoznajú únavu.

Ženy – Kozorožci sú veľmi usilovné, majú rady čistotu a poriadok. Manželovi nikdy nič nevyčítajú, ale vyžadujú stopercentnú vernosť. Sú to dobé gazdinky a vedia vyjsť aj s menším obnosom peňazí na domácnosť, ale keď sa vydajú, veľmi to s módou, ani s úpravou svojej vizáže nepreháňajú, čo im manželia zvyknú vyčítať.  V podstate, manžel nikdy ich skutočnú povahu nepozná. Sú výchove detí sú prísne, ale láskavé, na svoje deti nekričia

Manželstvá Vodnárov

Lásky a  ľúbostné city Vodnárov zvyčajne nebývajú veľmi silné. Ak sa im niekto páči, rýchlo sa zaľúbia, ale po čase ich city zase ochladnú a nájdu si inú známosť. Ľudia narodení v znamené Vodnára nie sú pre manželstvo príliš vhodní – ich city sa rýchlo prebúdzajú, ale aj rýchlo pohasnú, majú výrazné sklony k dobrodružstvám. Sú to praktickí a intelektuálne založení ľudia, ktorým často chýba zmysel pre rodinu. Ak sa rozhodnú pre manželstvo, mali by mať po svojom boku človeka, ktorý ich dokáže pochopiť a prispôsobiť sa im.  Vhodnými znameniami sú Váhy, Strelec, Blíženci alebo Baran – s nimi by Vodnár mohol žiť v harmónii. Najšťastnejší by však Vodnár mohol byť s človekom, ktorý mal pri narodení Mesiac v znamení Vodnára. Nevhodní partneri pre Vodnára sú ľudia narodení v znamení Býka, Škorpióna a Leva. 

Mužov – Vodnárov zvyčajne viac priťahujú fyzické prednosti žien než psychické. Napriek tomu, že sa zaujímajú o ľudí a ich charaktery, iba málokedy dokážu preniknúť pod povrch partnerkinej duše. Hoci pred svadbou bývajú nestáli, po svadbe bývajú verní a to isté očakávajú aj od svojej partnerky. Pokiaľ ide o manželstvo, muži – Vodnári bývajú síce milí, ale svoje najtajnejšie myšlienky a pocity si nechávajú len pre seba. Zrejme to vyplýva z ich túžby po slobode. Slobodní sa cítia len vtedy, keď si vytvoria svoj svet, do ktorého nedovolia vkročiť ani svojej manželke. Sú veľmi aktívni, ale na názore manželky im záleží a nechávajú jej dosť voľnosti. Ak sa  v nej však sklamú, dokážu byť aj zlí.

Ženy – Vodnári sú pre manželstvo ešte menej vhodné než muži tohto znamenia. Sú to typické intelektuálky, túžiace po úplnej slobode a nezávislosti. Majú rady samotu a partnerské spolužitie často vnímajú ako bremeno, ktoré narúša ich súkromie. Neznášajú domáce práce a považujú ich za niečo podradné. Viac sa orientujú na svoju kariéru. K  deťom sa správajú viac kamarátsky než rodičovsky. Ak svojich manželov milujú, bývajú im verné, a to isté vyžadujú aj od nich. Ak však ich láska pohasne, môžu sa stať bezcitné a ľahostajné. Sex u nich nehrá až takú dôležitú úlohu – viac sa zameriavajú na duchovné hodnoty. Ak sa im manželstvo zdá neznesiteľné, odídu, ale málokedy požiadajú o rozvod.

Manželstvá Rýb

Ľudia narodení v znamení Rýb nedávajú svoju lásku tak ľahko najavo, akoby nemali odvahu odhaliť svoje city – často dlho milujú len platonicky. Napriek tomu sú veľmi nežní a citliví. Pre ľudí narodených v tomto znamení platí, že majú vrodený cit  pre spolužitie s iným človekom.

Ženy – Ryby a sú mimoriadne rodinne založení. Vyberajú si radšej život vo dvojici, aj keď majú radi samotu. Sú prispôsobiví a najlepšie si rozumejú so znameniami, u ktorých nachádzajú harmóniu a pokoj – s Kozorožcami, Býkmi, Rakmi, Škorpiónmi, ale predovšetkým s Rybami. Úplne nepriaznivé môže byť pre Ryby spojenie s ľuďmi narodenými v znamení Strelca, Blížencov a Panny. Ženy – Ryby vidia zvyčajne v manželstve svoje hlavné poslanie a preto sa aj vydávajú dosť skoro. Majú zmysel pre rodinu a túžia po silnom jedincovi, ktorý ich bude ochraňovať a ktorému ony môžu slúžiť. Tieto ženy sú vernými manželkami a starostlivými matkami, sú veľmi jemné. Ich výchova nie je prísna – snažia sa nájsť vždy strednú cestu medzi prísnosťou a láskavosťou. Občas u nich možno pozorovať sklon k pohodliu a bezstarostnosti. Muži aj ženy narodení v znamení Rýb si svojich partnerov vážia, podporujú ich schopnosti a pre dobro rodiny sa dokážu neraz celkom nezištne obetovať.

Muži – Ryby bývajú dobrí manželia, ktorí túžia po harmonickej rodine ako oáze pokoja a istoty. Svoje deti majú veľmi radi a manželke bývajú verní po celý život.  Muži narodení v tomto znamení nemajú ambíciu vládnuť a vyberajú si ženy s veľkou energiou a pevnou vôľou, keďže oni sami bývajú dosť pohodlní a nerozhodní. Nevera manželky ich však nesmierne raní, ale napokon jej zvyčajne dokážu odpustiť, pretože sa neradi rozvádzajú.