Peniaze: Radšej sa o nich nebavíme!

Pozná váš partner vašu finančnú situáciu a vy jeho?

Viete, kvôli čomu sa vo všeobecnosti takmer najčastejšie hádame s partnermi? Samozrejme, sú to peniaze. Nedostatok financií nikdy nerobí dobrú krv, vytvára napätie a z tohto dôvodu aj mnoho vzťahov troskotá. Je však tiež mnoho párov, ktoré z obavy hádky sa téme peňazí zďaleka vyhýbajú, iní svoje finančné záležitosti veľmi dobre utajujú, a to aj napriek manželstvu.

partneri

Bavíte sa o peniazoch?

Podľa nového prieskumu, ktorý vykonala britská poisťovacia spoločnosť Prudential, každý siedmy pár nad štyridsať rokov sa priznal, že nikdy s partnerom alebo partnerkou nepreberal svoje finančné záležitosti. Prečo sa o peniazoch bavíme neradi? Jednoducho debaty o peniazoch a finančnom plánovaní sú pre nás nepríjemnou a najošemetnejšou témou. Okrem toho sa snažíme vyhnúť zbytočným hádkam, ktoré by v prípade debaty o financiách mohli veľmi rýchlo nastať.

 

Peniazmi to začína i končí

Od financií sa odvíja všetko. Hádka, ktorá začne financiami, sa veľmi rýchlo premení na debatu o práci, politike, prípadne náboženstve a možnosť hádok sa stupňuje ešte výraznejšie. Veľmi často sa okrem peňazí tiež hádame kvôli domácim prácam alebo rozdielnym názorom na výchovu detí. Rozprávať o financiách sa však oplatí. Keď sa budeme rozprávať s partnerom o finančnej situácii, nielenže budeme vedieť lepšie zabezpečiť budúcnosť rodiny, ale budeme spolu vedieť lepšie rozobrať krátkodobé investície, ako napríklad bežné denné výdavky, účty za domácnosť, nákupy alebo za záujmy detí.

Plány do budúcnosti

Dlhodobé finančné záležitosti sú v dnešných neľahkých a ekonomicky nie veľmi potešiteľných dobách záležitosťou, o ktorej má odvahu, chuť a možnosť debatovať len málo párov. Väčšina z nás sa práve naopak snaží vyhnúť témam dlhodobých finančných záležitostí, väčších investícií alebo financiám počas dôchodku. Dôvod nie sú len hádky, ale samotná holá realita. Kto by si dnes u nás dovoliť robiť plány na vlastný dôchodok, keď ani ten istý nie je, nehovoriac o jeho výške…?

Obavy z neexistujúceho dôchodku

Debatám o financiách počas dôchodku sa vyhýbajú nielen tí, ktorí nehovoria spolu o financiách, ale i tí, ktorí majú úplne bezproblémový vzťah. Samozrejme, debaty o peniazoch si vyžadujú plnú dôveru a diskrétnosť, čo tiež môže niekedy vo vzťahoch pokrivkávať. Optimálne by bolo, aby páry spolu riešili aj financie, pokiaľ ide o budúcnosť, avšak to si môže dovoliť len málokto. O dlhodobom finančnom plánovaní – napríklad o peniazoch do dôchodku sa baví len pätina párov. Zväčša ide o páry, ktoré patria do vyššej strednej vrstvy, teda sú lepšie situované a na dôchodok si sporia už minimálne od stredného veku. Žiaľ, v našej spoločnosti väčšina ľudí nemá z platov peniaze na to, aby si sporila do dôchodku a predpoklad štátneho dôchodku vieme, aký je…

Ako ste na tom vy? Tiež sa bojíte o dôchodku, čo len uvažovať?

-sz-