Chcete mať dobré dieťa?

Mať múdre, nadané a poslušné dieťa si želajú asi všetci rodičia

Každý z nás však dostane do vienka istú genetickú výbavu, má dané psychické i fyzické hranice. Máloktoré dieťa sa narodí ako geniálny matematik, spisovateľ, umelec či športovec. Ale je najmä na nás, na rodičoch, ako s vrodenými danosťami dieťa naloží. Výrazne môžeme ovplyvniť, či z nášho dieťaťa vyrastie zodpovedný a slušný človek.

dobré dieťaAko to dosiahnuť?

Dobrá výchova tak v minulosti, ako aj dnes stojí na troch hlavných pilieroch: láske, porozumení  a pevných mantineloch. Predovšetkým si musíte na dieťa nájsť čas. Je dôležité, aby ste sa mu venovali čo najviac. Každý deň dajte svojmu dieťaťu pocítiť, že ho máte radi, pomaznajte sa s ním a pritúľte si ho, veľa sa spolu hrajte, smejte, športujte.

Hovorte čo najčastejšie so svojimi deťmi a pozorne počúvajte čo ich trápi a teší. Nekritizujte ich zbytočne, radšej prejavte porozumenie. Každé dieťa je jedinečné, preto ho nikdy neporovnávajte s inými deťmi, ani so súrodencami. Ak ste urobili chybu, otvorene to priznajte. Naučíte tak svoje deti, že chyby nie sú katastrofa  a  človek sa im musí vedieť postaviť. A neprenášajte na deti svoje starosti, nevedia pochopiť a uniesť problémy dospelých.  

Dobrá výchova znamená aj určenie hraníc a dôsledné trvanie na splnení vašich požiadaviek. Ak mu neurčíte pravidlá, ste na najlepšej ceste vychovať zo svojho potomka namiesto vyrovnanej a slobodnej osobnosti neurotického a neistého človeka. Dieťa potrebuje mať od malička pevný režim aspoň v základných  činnostiach, určenie času na prácu a oddych. Dôslednosť je pritom veľmi dôležitá. Výsledok príliš liberálneho prístupu, kde je všetko dovolené a dieťa si robí, čo chce, je zneistené a ustráchané dieťa. Ak sa navyše dospelí nevedia dohodnúť na jednotnej výchove, spôsobia v nezrelej detskej hlavičke poriadny zmätok.

Nie je správne, ak dieťa príliš chránime pred  negatívnymi skúsenosťami. Musí sa stretnúť aj s ťažkosťami a prehrami a naučiť sa ich prekonávať. Nerobte prácu za svoje deti, dovoľte, nech samé zbierajú skúsenosti a za chybné rozhodnutia nesú  následky. Za chyby však dieťa netrestajte, ale pokojne mu vysvetlite, čo urobilo zle a nechajte ho chyby napraviť. Nemajte naňho neprimerané požiadavky. Výchova nestojí na zákazoch, ale najmä na  odmene a pochvale.

Ak vaše dieťa nedokáže naplniť vaše  očakávania, môže  to v ňom vyvolať  pocity menejcennosti. Preto vždy reálne zhodnoťte jeho možnosti, vyzdvihujte jeho silné stránky a  za každý i malý úspech ho pochváľte. Najlepšia cesta, ako deťom vštepiť správne postoje, je vlastný príklad. Pre malé dieťa je mama, oco a jeho najbližšia rodina vzorom a istotou. Ak je mama  láskavá a zdvorilá, bude sa tak správať aj jej potomok. Ak je v rodine napätie a neporiadok vo veciach i vzťahoch, ovplyvní to aj správanie a postoj detí.

 Nezabúdajte: Dieťa predovšetkým stále potrebuje cítiť vašu lásku. Lebo najdôležitejšie  pre každé dieťa je istota, že ich mama a oco majú radi, že ich chápu a rešpektujú, že doma majú to správne zázemie, kde všetko funguje, ako má. Len takto z vášho dieťaťa vyrastie sebavedomý a zodpovedný človek.

Martina Hanzelová