Čo je dôležitejšie v manželstve ako vernosť?

Ak neviete robiť kompromisy, váš vzťah nemá veľkú budúcnosť

Myslíte si, že vernosť je v manželstve najdôležitejšia? Omyl! Odborníci tvrdia, že je to oddanosť. Avšak pod týmto slovom by sme si nemali predstavovať len vernosť a ochotu pokračovať vo zväzku, ale predovšetkým ochotu robiť kompromisy a snahu ustúpiť v kritických situáciách.

dôležitejšie v manželstve

Čo znamená oddanosť?

Mnohokrát počujeme slovo oddanosť v rôznych jeho tvaroch v súvislosti so vzťahom, avšak málokedy ho používame v tom význame, aký by skutočne malo mať. Profesor Benjamin Karney z University of California v Los Angeles podľa stránok newsroom.ucla.edu hovorí: „Keď ľudia hovoria, že sú oddaní svojmu manželstvu, myslia tým dve veci. To, že majú ten vzťah radi a chcú v ňom pokračovať. Avšak oddanosť a záväzok znamená podstatne viac.“ Pritom práve oddanosť a záväzok v manželstve sú najdôležitejšími faktormi pre to, aby manželstvo vydržalo a prekonalo všetky krízy.

„Mať rád“ kontra „byť zaviazaný“

„Je veľmi jednoduché byť oddaný vzťahu vo chvíli, keď funguje… Inou formou oddanosti je rozdiel medzi ,mám ten vzťah rád´ a ,som mu zaviazaný´ – čo znamená, že som odhodlaný robiť veci a podstupovať kroky, aby ten vzťah fungoval. Keď s partnerom trochu bojujete, ste ochotní robiť nepríjemné veci, ktoré nechcete robiť? To je skutočná oddanosť manželstvu,“ zdôrazňuje profesor Thomas Bradbury.

Máte šancu na úspech?

Akí ľudia majú teda šancu byť najúspešnejšími manželmi? Jednoznačne tí partneri, ktorí sú ochotní nielen užívať si a zdieľať pozitíva manželstva, ale tí, ktorí sú ochotní prinášať obete – robiť aj nepríjemné veci len preto, aby vzťah ďalej fungoval. Takíto ľudia dokážu najefektívnejšie riešiť problémy vo vzťahu a každý, kto vstupuje do manželstva, by mal byť pripravený obetovať čosi zo svojho času a predstáv v prospech fungujúceho vzťahu, inak je manželstvo, ako aj samotný vzťah, ohrozené.

Ako na to prišli

Profesori Benjamin Karney a Thomas Bradbury si tieto závery, samozrejme, len tak nevymysleli. Doviedlo ich k nim jedenásťročné sledovanie 172 manželstiev, z ktorých bola na konci štúdie celá štvrtina rozvedená. Šťastné manželstvo aj po jedenástich rokoch mali tí, ktorí boli ochotní ustupovať, robiť kompromisy a prinášať obete. Pozor však, nedá sa hovoriť o ideálnom manželstve, ak obete prináša a kompromisy robí len jeden z partnerov! Takýto vzťah je skôr utrpením, ako vzťahom, ktorý nám má priniesť oporu. Robiť kompromisy a prinášať obete by mali byť schopní a ochotní obaja partneri približne v rovnakej miere.

Nezhodu netreba riešiť konfliktom

„V manželstve sú nesúhlas a nezhoda medzi manželmi nevyhnutnými, ale konflikt už je vecou voľby. Konflikt vytvárame vlastnou voľbou – nezhodu je možné riešiť i ináč,“ vysvetľujú odborníci. Zlá situácia nastáva v manželstve i vtedy, keď jeden z partnerov podvedome alebo vedome vyvoláva konflikt. Snaha partnerov by mala byť práve opačná – rozpor predebatovať, respektíve doriešiť inou formou, napríklad kompromisom. Odborníci navádzajú všetkých partnerov, ktorí medzi sebou dusia konflikt, aby ho čo najskôr a dôkladne predebatovali, pretože inak môže on zadusiť ich.