Čo vlastne znamenajú bozky?

Počas života sa stretávame s množstvom bozkov, pričom mnohé z nich majú rôzne významy. Ani tie od partnera nie sú vždy rovnaké. Raz je to bozk, ktorým nám oznamuje svoju podporu, druhýkrát nás chce rozveseliť, tretíkrát vyznať lásku, či povedať, ako po nás veľmi túži.

 znamenajú bozky

Bozkávame sa denne – nielen s partnerom, ale často dáme aj kamarátke, či rodičom pusu na líčko, samozrejme, partnerské bozky majú úplne iný význam a hodnotu. Problém dnešných čias je však v tom, že bozky sú už častokrát tak zautomatizované, že si ich ani neuvedomujeme, používame ich ako bežný pozdrav, bez toho, aby sme ich aspoň trošku precítili. Bozky hrajú v každom vzťahu dôležitú úlohu – či sú to už spomínané kamarátske na líčko, rodičovské, ktoré dávame svojmu dieťaťu na temeno hlavy, alebo partnerské vo svojich mnohorakých podobách.

Čo všetko s nami robí bozk s milovanou osobou?

Najsilnejšie a najvplyvnejšie bozky prežívame so svojim partnerom. Viaceré štúdie ukázali, že bozky nám o partnerovi veľa napovedia a prostredníctvom nich si vyberáme aj otca pre svoje dieťa. Chémia v jeho slinách nám totiž prezradí, či k nám pasuje alebo nie. Ak vám bozky s ním nechutia, zbytočne nesiľte vzťah.

1. Spájajú nás

Bozk je symbolom spojenia dvoch tiel milujúcich sa bytostí. Vnímajme toto prepojenie naplno, všímajme si, čo naše telo robí, keď pobozkáme partnera. Zmení sa spôsob, akým dýchame, srdce sa viac rozbúši, zavrieme oči. Myseľ sa upokojí a nič nerieši.  Je to stav veľmi podobný meditácii. Vytrhne nás z behu všedného dňa, ocitneme sa kdesi úplne inde, kde je všetko príjemné, nečudo, že sa nám nechce prestať. Pri bozkoch sa vyplavujú hormóny lásky, tlmí sa stres, upokojujeme sa – preto sú veľmi dobrou protistresovou kúrou. Zároveň umocňujú vzťah medzi dvoma osobami.

2. Pripomínajú nám telo partnera

Nieže by sme naň zabudli, ale v bozkoch je mnoho fyzického a erotického. Máme možnosť cítiť partnerovo telo čo najbližšie pri svojom, vychutnávať jeho teplo a upokojujúcu energiu. Tento pocit nás vracia k prvým dňom nášho vzťahu, kedy sme sa nevedeli od partnera odtrhnúť a nabažiť vzájomnosti.  Preto sú veľmi dôležité nielen pre fyzické porozumenie a telesnú lásku, ale aj pre samotnú hĺbku vzťahu. Nehovorí sa zbytočne, že keď sa dvaja partneri prestanú dotýkať alebo bozkávať, ich vzťah je na konci.

3. Stávajú sa dôležitým rituálom

Niekedy netreba slov, a to i v pokročilom vzťahu, a stačí len jediný bozk. Je to prejav nielen lásky a vášne, ale aj uzmierenia, súhlasu, dohody, podpory, pozdravu. Je to rituál, ktorým sa medzi sebou dorozumievame, dávame si najavo svoje túžby, myšlienky, či skutky. Je to spoločný priestor partnerov, ktorý im nikdy nikto nezoberie, a preto by sme si ho mali vážiť, uvedomovať a neničiť. Pritom – na to, aby fungovala ich tajomná sila, vôbec ich nemusí byť veľa, práve naopak. Pozor však, nedostatok bozkov je horší ako zlý.

-sz-