Dá sa rozvod predvídať?

Koľko budete spolu? Dá sa to určiť aj podľa vášho prístupu ku konfliktom.

Je všeobecne známe, že novomanželia, ktorí na seba kričia a vyzývajú jeden druhého po mene, majú väčšiu šancu, že sa dopracujú až k rozvodu. Avšak nová štúdia odborníkov z University of Michigan ukazuje, že môže predpovedať rozvod aj spôsob, akým pristupujete k riešeniu konfliktov.

rozvod predvídať

Konštruktívna stratégia oboch partnerov sa vypláca

Zvlášť nebezpečný je vzor, keď sa jeden z partnerov zaoberá konfliktom konštruktívne a pokojne diskutuje o situácii, načúva partnerovi, ktorý hovorí o veci zo svojho pohľadu alebo sa snaží usilovne zistiť, čo partner cíti – a druhý z manželov sa na tom nezúčastňuje. „Ukazuje sa, že tento model môže mať škodlivý vplyv na dlhovekosť manželstva,“ hovorí podľa online magazínu ScienceDaily výskumníčka Kira Birditt z University of Michigan, autorka štúdie o manželskom konfliktnom správaní a dôsledkoch vedúcich k rozvodu, ktorá bola uverejnená v októbrovom vydaní odborného magazínu Journal of Marriage and Family. Výskumníci zistili, že páry, v ktorých obaja manželia používajú konštruktívnu stratégiu, majú nižšiu mieru rozvodovosti.

 

Skoré roky manželstva

Údaje sú zo štúdie Skoré roky manželstva, podporenej finančnými prostriedkami z Národného inštitútu starnutia a Národného ústavu detského zdravia a ľudského vývoja. Je to jeden z najväčších a najdlhších výskumných projektov, ktorý rozoberá modely rodinných konfliktov. Celkovo bolo do štúdie zapojených 373 párov, s ktorými výskumníci robili rozhovory štyrikrát za šestnásťročné obdobie, pričom prvý sa uskutočnil v prvom roku ich manželstva. Výskumníci pozorovali, ako individuálne správanie a vzorce správania medzi partnermi súvisia s pravdepodobnosťou rozvodu. Tiež skúmali, či sa ich správanie v priebehu času zmenilo, alebo či tam boli nejaké rasové rozdiely, ktoré sa odzrkadlili aj v správaní a vo výsledkoch spolužitia páru.

Prvý rok je často bez konfliktov, ale…

Výskumníci zistili, že 29 percent manželov a 21 percent žien uvidelo, že v prvom roku spoločného života nemali žiadne konflikty – to bolo v roku 1986. Avšak 46 percent manželských párov sa do šestnásť rokov, teda do roku 2002 rozviedlo. Celkovo možno povedať, že manželia majú zvyčajne konštruktívnejší prístup ku konfliktu alebo problému a menej deštruktívne správanie ako manželky. S postupujúcim vekom manželstva sa však často deštruktívne stratégie žien zjemňovali alebo úplne vymizli, kým deštruktívne správanie u mužov pretrvávalo rovnaké aj počas ďalších rokov.

Vzťah je pre ženu dôležitejší

„Problémy, ktoré spôsobujú manželky, ktoré sa nezúčastňujú na riešení alebo používajú deštruktívne správanie v skorých rokoch manželstva, môžu byť postupom času vyriešené,“ povedala Birditt a pokračuje: „Vzťahy a kvalita vzťahov je viac dôležitá pre život žien, ako pre život mužov. U žien je viac pravdepodobné, že si v priebehu vzťahu uvedomia svoje správanie a upravia ho, pretože zistia, že odstúpenie od konfliktu alebo použitie deštruktívnej stratégie nie je ani efektívne, ani prospešné pre celkový zdar a stabilitu ich manželstva.“

Budú skúmať ďalej

Odborníčka spolu so svojimi kolegami zistila, že čierne americké páry sa častejšie odklonili od konfliktov ako biele páry, aj keď u čiernych párov bola menšia pravdepodobnosť, že od konfliktu ustúpia v priebehu času. „Dúfame, že táto štúdia povedie k ďalšiemu výskumu, zameranému na celkovú dynamiku konfliktu medzi manželmi a manželkami a prinesie prípadné vysvetlenie pre zmeny stability v konfliktom správaní v priebehu času,“ dopĺňa na záver odborníčka.

-sz-