Dávate mu viac ako on vám? Potom je to nezdravý vzťah!

V zdravom vzťahu sú obaja partneri rovnako závislí od lásky toho druhého, jeho emocionálnej podpory a povzbudenia. Vzťahy, u ktorých to takto nefunguje sú jednostranné. Znamená to, že jeden z partnerov dáva priveľa, obetuje vlastné potreby, aby bol ten druhý spokojný a druhý za to ponúka málo.

Toto sú znaky, že dávame do vzťahu podstatne viac ako on:

Na čokoľvek mu odpovieme ÁNO, bez toho, aby ste nad tým uvažovali

To, že sme s niekým vo vzťahu, neznamená, že musíme so všetkým čo povie súhlasiť. Veľa žien nenájde vnútornú silu, aspoň spočiatku vzťahu, aby partnerovi povedala NIE, nech ide len o banalitu. V každom prípade máme právo povedať nie a nastaviť si hranice vo vzťahu tak, ako to vyhovuje aj nám, nielen jemu.

Často ospravedlňujeme jeho správanie

… samy pred sebou alebo ho obhajujeme aj pred inými. Bagatelizujeme napríklad jeho nadmernú konzumáciu alkoholu, aroganciu, či iné nie najlepšie vlastnosti a činy. Pozor, takto sa aj my môžeme dostať do problémov a jeho ponoriť ešte do hlbších.

Najväčšou prioritou pre nás je šťastie vášho partnera

Takýto vzťah ohrozí náš vlastný život, rozvoj nás ako jednotlivca a nakoniec naše šťastie. Neznamená to, že musíme byť sebecká, ale rozhodne treba myslieť aj na seba. V zdravom vzťahu musí fungovať rovnováha a takáto prehnaná oddanosť postupne obmedzuje toho druhého.

Podporujeme ho aj na úkor seba

Ak svojmu partnerovi preukazujeme lásku a podporujeme v riešení jeho vlastných problémov, nemusí to vždy skončiť dobre. Sú veci, ktoré by si mal vyriešiť každý sám. Inak podporíte zlé duševné alebo fyzické zdravie partnera, jeho pocit a schopnosť zodpovednosti, dokonca i jeho nezrelosť, závislosť či kriminalitu. 

Kvôli nemu stratíme vlastnú identitu

Zdravá láska vôbec neznamená, že by sme sa mali vzdať svojich koníčkov, aktivity, záujmov, kamarátov. Naopak znamená silné emocionálne spojenie a podporu záujmov toho druhého, tak aby mohol aj profesijne či osobnostne pri nás rásť.

Partner využíva naše dobré vlastnosti

Využívanie, či zneužívanie rozhodne nepatrí do zdravého vzťahu. Môže sa stať, že ak dávame viac, začne to využívať. Možno i na to, aby sa vyhol zodpovednosti. Pozor, toho je veľmi nebezpečný moment a takýto vzťah je dôležité čo najskôr bez milosti ukončiť.

-sz-