Dokonalý vzťah? Šťastní a neverní

Príčinu nevery, ktorá naštrbuje mnohé vzťahy, väčšinou hľadáme v tom, že medzi partnermi niečo nefunguje, škrípe. Či už ide o sexuálny život alebo vädnúce porozumenie, s ktorým rastie počet hádok. V druhom prípade si však skôr hľadáme oporu v osobe, ktorá potenciálne môže byť našim novým trvalejším partnerom, v prvom ide väčšinou len o sexuálne vyžitie. Ale nakoniec i z toho môže vzniknúť nový hlbší vzťah. Niektorí považujú neveru len za spestrenie života, pričom hlavný vzťah naďalej udržiavajú a nechcú sa ho vzdať. Kým sa to partner nedozvie…  Potom je už pokračovanie vzťahu otázne a záleží len na druhej osobe, či dokáže odpustiť takýto prečin.

DokonalýAvšak, keby sme tvrdili, že neverní sú len tí, ktorí sú vo vzťahu nespokojní, mýlili by sme sa. Ukazujú to aj najnovšie výsledky prieskumu psychológov na túto tému. Podľa nich totiž nevera vôbec nie je ukazovateľom problémového vzťahu, dokonca až štvrtina mužov uviedla, že pred neverou nemali žiadne vážne problémy v partnerskom vzťahu. Takže mimovzťahové sexuálne „úlety“ robia i partneri, ktorí sa cítia vo vzťahu šťastní a všetko funguje ako má.

S pocitom menšej spokojnosti vo vzťahu klesá i miera vernosti. Napríklad páry, ktoré uviedli, že sú celkom šťastné, sú až dvakrát častejšie neverné ako páry, ktoré sa hlásia k veľmi šťastným. Tí, ktorí o sebe tvrdili, že sú v partnerskom živote nie veľmi šťastní, sú trikrát nevernejší ako partneri z veľmi šťastných párov.
Na základe iného prieskumu zase vyplynulo, že páry, v ktorých bol jeden alebo obaja partneri neverní, nepociťovali nešťastie alebo negatívne emócie v stabilnom vzťahu, skôr naopak, vnímali ho pozitívne, a teda dôvodom nevery nebolo upadajúce porozumenie, či problémy vo fungujúcom vzťahu. Zdá sa teda, že neraz zbytočne pokúšame šťastie.

Dokonalý vzťah?

Za úvahu stojí, či vôbec existuje vzťah, ktorí prináša obom partnerom dokonalé uspokojenie a šťastie. Skôr sú to len obdobia, ktoré v priebehu vývoja vzťahu prežívame. Podľa profesora psychológie Eda Dienera z Illinoiskej univerzity nikdy žiaden vzťah nebude dostatočne šťastný na to, aby oboch partnerov uchránil pred neverou. Vplýva to z toho, že dnešní ľudia prahnú po absolútnom šťastí počas celého života a túžia po romantickej láske, plnej napätia a milostného nadšenia, aké býva na začiatku vzťahu. Keďže to v každom vzťahu, aspoň vo väčšine po čase opadne, hľadáme náhradu na duševné uspokojenie svojej túžby po dokonalom šťastí vo vedľajšom, mileneckom vzťahu.

Tiež je ťažké povedať, čo vlastne považovať na spokojný, šťastný, či fungujúci partnerský život. Mnohí mu pripisujú tieto vlastnosti napríklad len preto, že sa s partnerom nehádajú, alebo len občas a nemajú vážnejšie problémy. Pritom však, keby sa pozreli do seba hlbšie a rozobrali svoj partnerský život, zistili by, že sa vlastne nudia, vzďaľujú sa od seba a pokiaľ ide o sex, ten sa stal už dávno rutinou. A takto veru šťastný vzťah nevyzerá a nemôže nás ani naplniť, i keď sme si už zvykli. Preto vôbec nie je čudné, že nás aspoň myšlienky vedú k hľadaniu intenzívnejšieho naplnenia a pocitu šťastia. Možno i v novom partnerovi. Na druhej strane existujú možnosti ako vzťah oživiť, ak to chcú obaja. Horšie je, že väčšinou s dĺžkou vzťahu upadá i chuť niečo meniť, riešiť, aktivovať…