Je čas na dieťa aj po tridsiatke?

Poznáme to: dievčatá, ktoré skoro otehotnejú, často ľutujú, že prišli o svoju slobodu, o kariéru a podobne. Nie vždy je to síce skutočne tak – veď kariéra sa dá robiť i s dieťaťom, i keď určite podstatne ťažšie, ale povedzme si priamo, čoraz viac mladých žien odkladá materstvo napotom.

po tridsiatkeUžiť si slobody?
Odpoveď je jednoduchá. Najdôležitejšia je trošku si užiť slobody, vytvoriť si aspoň aké-také  zázemie, kariéru. Dôležitú úlohu okrem toho zohráva aj výber partnera a otca svojho dieťaťa. Kým sa toto všetko stane skutočnosťou, zväčša prejde aj desať rokov a my rodíme prvé dieťa na prahu tridsiatky alebo v jej tesnej blízkosti. Na tom nie je nič zlé. Tridsiatnička je zväčša vitálna žena plná síl a tehotenstvo, pôrod a špeciálne starostlivosť o dieťa zvládne neraz lepšie ako dvadsiatka.

Mamičkou po štyridsiatke
Pribúda však mamičiek, ktoré rodia v štyridsiatke, či dokonca ešte vyššom veku. Názory na tehotenstvo v strednom veku a vyššom veku sa rôznia. Mnohí tvrdia, že žena po štyridsiatke už nie je v takej plnej sile a v takom dobrom zdravotnom stave, ale všetko v poriadku zvládla, riziká sú vyššie. Avšak iní odborníci tvrdia opak – zrelšia a vyspelejšia mamička je pre dieťa väčším prínosom. Pravda je zrejme niekde uprostred a veľmi dôležitý je individuálny stav každej ženy. Predsa žena po štyridsiatke vôbec nemusí byť v horšom zdravotnom stave ako dvadsiatka – dnes to dokazujú mnohé známe i menej známe tváre.

Vyspelejšie mamičky
Staršia mamička je však zväčša aj vyspelejšou a má väčšie životné skúsenosti ako dvadsaťročná. S tým, súvisí aj ďalší fakt – štyridsiatničky dávajú na deti väčší pozor, sú vo výchove dôslednejšie, dokonca nedávny výskum ukázal, že deti starších žien bývajú aj zdravšie a utrpia podstatne menej úrazov.

Rýchlejší rozvoj
Načo je ešte dobrý vyšší vek matky, pokiaľ ide o dieťa? Deti, ktoré sa narodia starším matkám bývajú aj citovo stabilnejšie, pretože mamičky s nimi trávia viac času, a to podstatne ako dvadsaťročné. Mladým mamičkám často so starostlivosťou pomáhajú starí rodičia. Nie je na tom síce nič zlé, ale nedochádza k vytvoreniu takého silného citového puta medzi matkou a dieťaťom. Okrem toho, u detí starších mamičiek sa rýchlejšie rozvíja jazyk a reč, čo je zrejme tiež spôsobené časom a spôsobom trávenia spoločného času matky a dieťaťa (matky vo vyššom veku s väčšou pravdepodobnosťou čítajú deťom každý deň knihy, rozprávajú sa s nimi a dbajú o ich rozvoj).

Spoľahlivejšie a stabilizované
Ďalšou výhodou detí starších mamičiek je všeobecne menej sociálnych a emočných problémov po piatich rokoch. Staršie mamičky sa aj spoľahlivejšie a dokonalejšie starajú o zdravie svojich detí, a to, či už ide o obyčajné očkovanie alebo sledovanie príznakov ochorení a spoluprácu s lekármi. Navyše – ženy, ktoré rodia vo vyššom veku sú spravidla vzdelanejšie, majú vyššie príjmy a rodinné zázemie (väčšinou sú vydaté). Všetky tieto faktory súvisia s väčšou pohodou dieťaťa. Zdá sa teda, že pôrod vo vyššom veku má svoje nepopierateľné výhody, a to nielen pre ženu, ale aj pre dieťa. Nemusíme sa teda nasilu ponáhľať a stresovať porodiť do tridsiatky, radšej dbajme o svoj zdravotný stav.