Mladí sú menej tolerantní voči nevere

S pribúdajúcim vekom odpúšťame viac

Zrejme každá generácia o sebe tvrdila, tvrdí a tvrdiť bude, že mladší sú promiskuitnejší, berú sex voľnejšie a dávajú si menší pozor ako oni. Do istej miery je to pravdivé tvrdenie, avšak nie úplne. Ukázalo sa totiž, že i keď sú dnešní mladí ľudia skutočne viac promiskuitní ako kedysi, k nevere sú podstatne menej tolerantní ako staršie generácie.Spočiatku, na prvých vzťahoch sa postupne učíme, že nik nemôže byť úplne ideálny, a že svojho vysnívaného princa len tak ľahko nenájdeme. Avšak, keď sa naučíme byť tolerantnejší a aj občas niečo odpúšťať, vhodného partnera si nájdeme ľahšie. Nakoniec práve tolerancia a schopnosť odpúšťať je podstatou mnohých dlhodobých vzťahov, bez nej by azda žiaden vzťah dlho nevydržal.

voči nevere

 

Nevera ako dôvod rozchodu

Potvrdzuje to i prieskum, ktorý si dala urobiť anglická spoločnosť Metro-Harris. Sociológovia – autori štúdie tvrdia, že postoj k nevere sa ako dôvod rozchodu páru však mení aj v súvislosti so starnutím, takže je predpoklad, že keď dnešní dvadsaťroční budú mať päťdesiat, aj oni sa budú na neveru pozerať ináč a nebude medzi nimi už toľko osôb s prísne odmietavým vzťahom k partnerovým aférkam.

Neprirodzená monogamia?

Pozrime sa teraz na výsledky spomínaného britského prieskumu v číslach. Po odhalenej nevere by vzťah ukončilo 67% osôb vo veku od 16 do 24 rokov, avšak iba 40 percent osôb starších ako 55 rokov. Zaujímavé sú aj ďalšie výsledky: monogamiu vníma ako pre človeka neprirodzenú desať percent osôb generácie od 16 do 24 rokov, kým v generácii ich rodičov je to o niečo viac – 14 percent. Mladí ľudia sú tiež menej chápaví voči nevere cudzích ľudí – 36 percent túto neveru dotyčným prezradí. V staršej generácii to urobí len 22 percent.

Mladí sú idealisti

Ukázalo sa, že dôvodov, ktoré vysvetľujú tento generačný rozdiel, je hneď niekoľko. Sociologička Patricia Morganová, jedna z autoriek štúdie, závery vysvetľuje takto: „Mladí ľudia, pokiaľ ide o lásku, sú zrejme omnoho väčšími idealistami, avšak neskôr sa naučia viac odpúšťať. Keď ste mladší, chcete sa usadiť a možno aj založiť si rodinu, takže omnoho viac odmietate milostné aféry partnera. Keď však starnete, učíte sa pozitívnym spôsobom prijímať aj to, čo je nepríjemné až drsné.

S vekom strácame príležitosti

Keby sme hľadali odpoveď na otázku, prečo sú staršie ročníky k nevere tolerantnejšie, pravdepodobne by sme prišli k záveru, že vo vyššom veku klesá počet príležitostí a možností nájsť si niekoho nového. Dôležitú úlohu však hrajú aj finančné zázemie rodiny, ktoré si väčšina rodín buduje dlhodobo spoločne, a tiež roky budované a vytvárané rodinné siete. Takže to sú veľké argumenty, na prižmúrenie oka pred partnerovou aférou, samozrejme, ak nejde o niečo vážne, dlhodobé a spojené s citom. Vtedy už ani tieto argumenty veľmi neuspejú.

beenie