Muži reagujú na stres agresívnejšie ako ženy!

Prečo sú vystresovaní muži takí agresívni? Môže za to gén!
Poznáte to. Búšenie srdca, zrýchlený tep, adrenalín v žilách – nie, nehovoríme o žiadnom športe, ani o zamilovaní, ale o strese. Niekto má reakcie na stres výraznejšie, iný menej výrazné, ale v každom prípade platí, že naša stresová reakcia je riadená našimi génmi. A práve tu je rozdiel medzi ženami a mužmi.

MužiPrečo sú agresívni?
Austrálski vedci zverejnili v odbornom magazíne BioEssays štúdiu, v ktorej uvádzajú, že SRY gén, ktorý riadi mužský rozvoj, môže podporovať agresivitu a iné tradične mužské črty správania, ktoré vedú k boju alebo k výbušnej reakcii na stres. Výskum ukázal, že telo reaguje na stres tým, že aktivuje nadobličky, ktoré vylučujú hormón katecholamín do krvného obehu. Ten vyvoláva bojovú alebo útekovú odozvu. Avšak väčšina štúdií tohto procesu sa zameriavala na mužov a neuvažovala o tom, že medzi reakciou mužov a žien môžu byť rozdiely.

I v tom sme iní
„Historicky na mužov a ženy pôsobili rozdielne výberové tlaky, ktoré sa odrážajú v biochemických a behaviorálnych rozdieloch medzi pohlaviami. Agresívna bojová reakcia alebo úteková reakcia sú dominantné u mužov, zatiaľ ženy reagujú menej agresívne…,“ vysvetľuje  Dr. Joohyung Lee z Inštitútu princa Henryho v Melbourne. Spolu s profesorom Vincentom Harleyom predpokladali, že gén SRY chromozómu Y odhaľuje genetickú oporu tohto rozdielu – vzhľadom k jeho úlohe v získaní kontroly nad neurotransmitermi, známymi ako katecholamíny.

SRY gén – gén mužov
Už dávnejší výskum profesora Harleyho ukázal, že muži majú gén, ktorý riadi prenatálny vývoj semenníkov a tie zasa ovplyvňujú mužský vývoj tela. Tento gén určuje pohlavie plodu. „Ak SRY gén chýba, semenníky sa netvoria a zárodok sa vyvíja ako žena. Ľudia si dlho mysleli, že jedinou funkciou SRY je tvoriť semenníky. Potom sme však objavili SRY bielkoviny v ľudskom mozgu a výskumníci z University of California v Los Angeles, ktorých viedla profesorka Erica Vilaine, zistili, že tieto proteíny prostredníctvom dopamínu riadia mužský vývoj a pohyb mužov,“ vysvetľuje ďalej odborník podľa stránok ScienceDaily.

Ovplyvňuje srdce i nervy
Zistili tiež, že SRY proteín je prítomný v mnohých životne dôležitých orgánoch v mužskom tele, vrátane srdca, pľúc a mozgu, čo naznačuje, že má úlohu na začiatku určenia pohlavia. Tento SRY gén podľa odborníkov vyvoláva špecifické účinky v tkanivách mimo semenníkov. Napríklad reguluje kardiovaskulárne funkcie a nervovú činnosť –  z ktorých obe hrajú veľmi dôležitú úlohu v našej reakcii na stres.

Agresia a zvýšený pohyb
Autori štúdie predpokladajú, že SRY gén zvýšeným uvoľňovaním katecholamínov spôsobuje reakciu na stres, podporuje agresiu a zvýšený pohyb. Ženské telo v reakcii na stres, prostredníctvom estrogénu, aktivuje vnútorné opiáty, ktoré telo používa na liečbu bolesti, a ktoré zabraňujú agresívnej reakcii.

Môže aj za niektoré ochorenia?
Regulácia katecholamínov, ktorej je SRY gén schopný, tiež môže podľa vedcov hrať úlohu napríklad v Parkinsonovej chorobe. Tento gén, podľa nových výskumov, totiž reguluje aj krvný tlak u mužov a ich pohyb. Tento výskum podľa vedcov pomôže odhaliť genetický základ a vysvetliť, čo predurčuje muža a ženy k správaniu pri niektorých fenotypoch a neuropsychiatrických poruchách.