Návyky, ktoré zničia každý vzťah

Mnoho párov žije vo vzťahu, kde zohráva úlohu istý druh závislosti. Najhoršie je to vtedy, ak jeden z partnerov je priam závislý na nezdravých návykoch, ktoré si uplatňuje na druhom partnerovi. Ešte horšie, ak takéto návyky a správanie charakterizuje oboch a pritom vo vzťahu stále zotrvávajú.

návyky
stock.adobe.com

Existujú dva druhy spoluzávislosti. Ako spoluzávislosť sa označuje stav dvoch ľudí, ktorí spolu žijú, milujú sa, sú partnermi na ceste životom – obaja sa navzájom ovplyvňujú. Zdravá spoluzávislosť podporuje samotnú existenciu vzťahu. Existuje však aj nezdravá spoluzávislosť, ktorá poškodzuje vzťah a neraz aj psychiku partnerov.

Tieto návyky narušujú vzťahy, navyše mnohí si ich uvedomia až potom, keď už je neskoro:

Šikanovanie partnera

Nikto nechce žiť s človekom, ktorý ho šikanuje, uráža, psychicky vydiera, hoci si to možno ani neuvedomuje. Ak sa stretneme s partnerom, ktorý nám bude neustále hovoriť, čo máme robiť, čo robíme zle, bojuje s nami emocionálne a je hoci len pasívne agresívny nádej na pozitívny vzťah automaticky vyprchá. Ak sme v takomto vzťahu, nečakajme, že to bude lepšie, a čo najskôr z neho vykľučkujme.

Nerovnováha: Berie a nedáva

V každom vzťahu zvyčajne jeden dáva viac ako druhý. Patologické sú však vzťahu, kde jeden berie všetko a nedáva druhému nič. Takéto spolužitie môže byť spôsobené priveľkou závislosťou jedného partnera na druhom, ktoré je priam dusivá. Alebo – jeden z partnerov si plní svoje potreby a záujmy na úkor druhého. Celé zle.

V úlohe utešiteľa

Je skvelé, ak si vieme navzájom pomôcť, potešiť i utešiť jeden druhého v horších momentoch. Ak je však jeden z partnerov neustále „na dne“ očakáva, že ten druhý bude večne jeho utešiteľom, rozosmievačom, sponzorom, nevedie to nikam. Sebeckosť a hranie sa na trpiteľa, večne utýranú poškodenú osobu nepoteší žiadneho partnera.

„Čo ak“ myslenie

Ak chceme niečo v budúcnosti dosiahnuť, dôležité je žiť v prítomnosti. Ak sa stále motáme v minulosti, alebo obávame budúcnosti, riešime scenáre typu „čo ak“, potom zneistíme celý vzťah a spolužitie s partnerom. Nikto nechce počúvať o tom, čo by bolo, keby… A už vôbec nie katastrofické scenáre. Je to veľmi nezdravý návyk.