Nebojte sa nahoty

Nie je mnoho rodín, kde sa nahé telo považuje ako úplne prirodzené, a kde sú deti odmalička vychovávané v tomto duchu. V minulosti sa matky, ani otcovia, deťom nahí neukazovali, najmä v období, keď už boli schopné vnímať. Ak i u vás pretrváva tento zvyk, zbavte sa ho.

Nebojte sa

Čo je prirodzené, je dobré

Rodičia by sa nemali pred dieťaťom hanbiť za svoje nahé telo. Dieťa je predsa vaším a je stvorené z vašich tiel, preto by malo preň byť prirodzené poznať ich aj nahé. Neskrývajte sa pri prezliekaní, nezamykajte sa v sprche. Deti z rodín, kde sa nahota „nepestuje“ totiž môžu trpieť vo vyššom veku mnohými problémami a poruchami.

Pre deti je od narodenia mimoriadne dôležité, aby boli vychovávané v zdravom uvoľnenom prostredí bez tajomstiev. Pomocou prirodzeného života, do ktorého nahota automaticky patrí, z nich vyrastú sebavedomé osobnosti, ktoré budú mať zdravý prístup k svojmu telu, i k sexu. V opačných prípadoch sa môžu sami za svoje telo hanbiť, nezriedka vznikajú na základe odriekania prirodzenosti aj poruchy vnímania svojho tela, prehnaná hanblivosť, anorexia alebo bulímia, i sexuálne poruchy.

Telo – zakázaný objekt

Deti, ktoré vidia nahé telo len v televízii alebo v časopisoch, ho považujú za niečo nedostupné a zakázané. A tak začnú vnímať aj vlastné telo. Nemali by sme preto pred nimi skrývať ani knihy o prirodzenom vývoji človeka, i keď sú tam obrázky nahých tiel. Je úplne prirodzené, keď si všímajú prsia matky a otcovo telo a porovnávajú s vlastným. Naučia sa tak žiť v súlade s vlastnou prirodzenosťou. Samozrejme, nie je úplne v poriadku, keď rodina presadzuje nahotu za každú cenu – mala by sa vyskytovať v primeranej „normálnej“ dávke.

Zaujímavé je, že pokiaľ ide o vnímanie nahoty, najhoršie sú na tom Spojené štáty americké. Tu je nahota priamo vnímaná ako sexualita a je neprípustná aj medzi rovesníkmi.