Nedostatok peňazí, depresie a horšie vzťahy v rodine

Nedostatok peňazí, depresie a horšie vzťahy v rodine

Súčasná, nie veľmi potešiteľná, ekonomická situácia zasahuje (a s najväčšou pravdepodobnosťou bude zasahovať ešte viac) aj do stavu nášho rodinného rozpočtu. To, že stav financií ovplyvňuje partnerské vzťahy a rodinnú pohodu, pocítili mnohé z vás isto už aj na vlastnej koži. Nedostatok financií však intenzívne zasahuje aj do vzťahu medzi rodičmi a deťmi.

vzťahy v rodine

Depresie z nedostatku financií

Odborníci z University of Missouri skúmali, ako finančná situácia rodičov a problémy vyplývajúce z tejto situácie – napríklad depresie, duševná úzkosť a podobne – vplývajú na vzťahy rodičov s deťmi. Zistili, že rodičia, ktorí majú finančné problémy a depresie z nich, sa cítia menej prepojení s deťmi (je medzi nimi skutočne slabší kontakt) a ich deti sú menej aktívne v oblasti prosociálneho správania, ako je napríklad dobrovoľníctvo a pomoc druhým.

Prosociálne správanie je dôležité pre úspech

Podľa Gustava Carlo z katedry sociálneho rozvoja a rodinných štúdií finančné problémy rodín môžu viesť k depresii rodičov a tá zase bolestivo poznačí vzťah medzi rodičmi a deťmi. Predchádzajúci výskum ukázal, že prepojenosť medzi rodičmi a deťmi je dôležitým ukazovateľom prosociálneho správania detí. Prosociálne správanie nie je potrebné len samo kvôli sebe, ale preto, že vedie k morálnemu vývoju, k lepším výsledkom vo vzťahoch a tiež k vyššiemu výkonu pri práci a v škole, teda zvyšuje aj pracovnú morálku a šancu na úspech.

Trpia aj rodiny z vyššej strednej triedy

Na rozdiel od predchádzajúcich výskumov, ktoré sa zameriavali na vysokorizikové rodiny a rodiny s nízkymi príjmami, Carlo a jeho kolegovia skúmali rodiny zo strednej až vyššej strednej triedy. Rodičia a deti odpovedali na otázky o ekonomickom napätí, depresiách a intenzite prepojenia medzi rodičmi a deťmi. O rok neskôr skúmali, ako často sa deti z týchto rodín venovali prosociálnemu správaniu k cudzím ľuďom, rodinným príslušníkom a priateľom.

Liečba posilní kvalitu vzťahu s deťmi

„Aj meštianske rodiny majú finančné ťažkosti, a to ovplyvňuje ich schopnosť byť efektívnymi rodičmi. Keď sú rodičia v depresii, ovplyvňuje to vzťahy s ich deťmi,“ vysvetľuje Gustav Carlo, podľa denníka ScienceDaily. Navrhuje, že vhodnou pomocou by bolo, keby rodičia podstúpili profesionálnu liečbu ich duševného zdravia. O pomoc môžu požiadať svojich partnerov, rodiny, priateľov, či cirkev alebo iné spoločnosti. Odporúča rodičom udržať si rovnováhu i v ťažkých obdobiach, aby dokázali kvalitne tráviť čas so svojimi deťmi.

Ešte náročnejšia výchova

„Vychovávať deti je ťažké samo o sebe. Keď máte navyše finančné problémy a depresie, výchova detí je ešte náročnejšia,“ dopĺňa odborník. Táto štúdia bola realizovaná v spolupráci s ďalšími odborníkmi – výskumníkmi z Brigham Young University a je súčasťou väčšej štúdie. Zverejnená bola v odbornom magazíne Journal of Research on Adolescence.