Pozor na nenávisť! Zlá energia ublíži aj vám!

Šesť spôsobov ako sa zbaviť nenávisti

Rozišiel sa s vami? Bol vám neverný? Ublížil vám? Veľmi ľahko vás môže premknúť nenávisť, ale pozor, tá sa ešte ľahšie môže obrátiť proti vám samotným. Negatívna energia plodí len negatívnu energiu a tak v konečnom dôsledku nebudete ani šťastnejšia, ani spokojnejšia, práve naopak. Viete ako vybabrať s týmto rozpoložením? Useknite nenávisti korienky!

nenávisť

Tým, že sa zbavíme nenávisti, sa náš život zmení k lepšiemu. Začneme priťahovať pozitívnu energiu a výsledok zvyčajne nenechá na seba dlho čakať. Budeme sa cítiť lepšie, dokonca sa to môže odzrkadliť aj na našom zdraví. Bez nenávisti staviame chodníček ku kvalitným vzťahom s okolím. Najskôr si však musíme priznať, že to, čo v sebe cítime, je nenávisť a zbaviť sa jej.

6 spôsobov, ako sa zbaviť nenávisti:

1.Prijmime a potvrďme svoju bolesť

To, že nám ublížil, je fakt. Rovnako je fakt, že cítime bolesť. Rozoberme na drobné situáciu, ktorá nastala a prečo nastala. Nevŕtajme sa v nej zbytočne – len ju vo svojom vnútri priznajme ako nemenný fakt. Vyvarujme sa lamentovania a pozerajme sa dopredu. Veď nám ublížil – ukázal, aký v skutočnosti je, tak načo sa ním trápiť? Týmto stratíme aj dôvod na nenávisť.

2.Rozhodnime sa odpúšťať

Nie je ťažké odpúšťať, ale ťažké je naučiť sa to a chcieť to. Keď prijmeme fakty, môžeme sa pokúsiť o to, že mu odpustíme. To, samozrejme, neznamená, že sa k nemu vrátime alebo zabudneme na jeho čin. Tým nám nebude neustále vŕtať v mozgu, ani v srdci a my sa môžeme oslobodiť od nepríjemného fantómu nenávisti.

3.Odpúšťať neznamená ospravedlňovať

To, že prijmeme fakt, ktorý sa udial a odpustíme mu, neznamená, že ho ospravedlňujeme.  Neznamená to, že on vyhral, ale my sme vyhrali, pretože sme nad vecou a nebudeme svoj život zaťažovať negatívnymi emóciami. Keď prijeme situáciu, ktorá nastala, znamená to, že sme pochopili, že sa nedá vrátiť do minulosti a zmeniť ju – vytvoriť lepšiu verziu.

4.Nedovoľme, aby nás hnev deformoval

Človek dokáže odpustiť veľmi veľké krivdy, dokonca aj zločiny. Dôležité je separovať sa od hnevu, ktorý nás môže do veľkej miery ovplyvniť a deformovať. Uvedomme si, že v živote platí rovnováha a všetko spáchané zlo sa jeho pôvodcom vráti. A to i bez toho, aby sme sa o to museli pričiniť my.

5.Dbajme na spätnú väzbu

V období, keď trpíme kvôli krivde, ktorá bola na nás spáchaná, by sme sa rozhodne nemali zatvárať do seba. Najrýchlejšie nám s negatívnymi emóciami pomôžu bojovať práve kamaráti, rodina, známi. Rozprávajme sa s nimi o našich pocitoch,  ale pozor, ak neskončíme s negatívnymi rečami, či sebaľútosťou ani po ich odporúčaniach a radách, môžeme o nich prísť. Nikoho nebaví neustále počúvať, ako vám nieto strašne ublížil. Postavme sa čo najskôr na vlastné nohy!

Spätná väzba od priateľov a známych je tým najlepším zrkadlom. Dbajme na to, aby sa nám obraz v ňom páčil!

6.Vnímajme to vo svoj prospech

Spočiatku sa to síce zdá nemožné, ale aj neveru, či inú krivdu, ktorou nás počastoval partner, môžeme otočiť vo svoj prospech. Je to skúsenosť, vďaka ktorej sme opäť o stupienok na rebríku vyššie. Keď prejdeme procesom a prestaneme nenávidieť, stane sa z nás nová silnejšia a múdrejšia osoba.

-sz-