Sedem otázok pre skvelý vzťah

Sme skutočne šťastní a chceme v tomto vzťahu zostať čo najdlhšie? Čo takto spraviť si príjemný spoločný večer a zodpovedať si na pár otázok spoločne s partnerom?

skvelý vzťah

Debatovať o vzťahu a vzájomných pocitoch je pre dobre fungujúci vzťah najlepšie pravidelne, hoci raz za týždeň. Všetci totiž potrebujeme počuť ako náš partner prežíva spoločný vzťah, čo mu robí radosť, a čo naopak starosti, čo sa mu páči a čo nie. Mnohému sa dá takto vyhnúť, a naopak, to pozitívne podporiť.

Niekoľko otázok, na ktoré si odpovedzte:

1. Čo na mne miluješ?

Táto otázka patrí medzi tie, ktoré je vhodné používať pravidelne. Povedzme si navzájom pravdivo, čo jeden na druhom obdivujeme, milujeme, vážime si, čo na ňom a vo vzťahu oceňujeme. Vďaka takejto konverzácii sa nám začnú intenzívnejšie vyplavovať endorfíny a obaja budeme šťastnejší. Skvelý začiatok krásneho večera.

2. Čo mám robiť pravidelne, aby ti to spôsobovalo radosť?

Väčšinou to vytušíme bez otázok, ale predsa len niekedy je lepšie porozprávať sa o tom. Mnohých mužov poteší starostlivosť zo strany partnerky – napríklad každý deň pripravená večera. Samozrejme, nemusí to znamenať, že sa máme potrhať a vyvárať komplikované jedlá. Niekedy si môžeme s partnerom niečo spoločne objednať alebo zájsť do reštaurácie. Podobnú debatu môžeme viesť aj o našich intímnych chvíľach a erotických hrách, ale aj úplných každodenných drobnostiach.

3. Čo sa ti najviac páčilo tento týždeň, aký náš spoločný zážitok?

Spoločne strávený čas a jeho kvalita je pre každý vzťah základným indikátorom spokojnosti. Je skvelé pripomínať si tie najkrajšie chvíle a rozprávať sa o tom, čo sa komu najviac páčilo. Tak vieme rozvíjať šťastie a spokojnosť nás oboch.

4. Na čo sa tešíš – na aký spoločný zážitok do budúcnosti?

Je jedno, či ide o blízku alebo vzdialenejšiu budúcnosť, ale vždy je dobré mať vytýčený moment, na ktorý sa obaja tešíme. Rozprávajme sa o spoločných dovolenkách, koncertoch, na ktoré chceme ísť, budúcnosti ako rodiny, výletoch, spoločne strávených chvíľach počas bežných dní – o všetkom, čo nám obom – ale aj jednotlivo – prináša radosť.

5. Kedy si si prvýkrát uvedomil, že ma miluješ?

Debata na túto témy nás vráti k počiatkom vzťahu a vleje opäť nemálo endorfínov do našej krvi. Spomínanie je tiež spôsobom, ako prehĺbiť vzťah a uvedomiť si jeho význam, i to, čo by bolo, keby sme ho nemali.

6. Čo si myslíš, že máme spoločné?

I keď to obaja zrejme dobre viete, porozprávať sa o spoločných názoroch, postojoch, hodnotách, cieľoch, pohnútkach je vždy veľmi prínosné. Takáto diskusia zvýrazňuje našu spolupatričnosť, vzájomnosť a tímové cítenie. Nie je totiž pravdou, že protiklady sa priťahujú, dlhodobé vzťahy fungujú na základe toho, čo máme spoločné, ako si rozumieme, ako sa navzájom podporujeme. Vďaka tomu, že si budeme opätovne pripomínať záležitosti, kvôli ktorým sme si svojho partnera vybrali, si znovu potvrdíme svoju voľbu – a on tiež. Dôležité je aj hovoriť o rozdieloch, špeciálne o tých, ktorými sa vzájomne dopĺňame.

7. Čo môžem urobiť pre to, aby si bol šťastnejší?

Nad touto otázkou by sme sa mali zamýšľať pravidelne. Tak sa nám podarí zvýšiť kvalitu života nášho partnera, čo sa zase odzrkadlí aj na našom vzťahu a našej vlastnej spokojnosti. Buďme pripravení skúšať aj nové veci, ktoré môžu obohatiť naše partnerstvo a ukázať partnerovi, že si ho vážime.

-sz-