Tieto otázky si položte, keď cítite, že váš vzťah nevedie nikam a je dôvod na rozchod

Je čas ísť ďalej? Vzťahy sú nesmierne zložité, a i vtedy, keď si myslíme, že to bude navždy, po rokoch názor zmeníme. Zdá sa vám, že váš vzťah nevedie niekam a je to dôvod na rozchod? V tom prípade si položte tieto tri otázky:

Častý dôvod na rozchod nie sú nezhody medzi partnermi, ale jednoducho pocit, že loď každého z nás pláva iným smerom. Najskôr veríme, že budeme ideálny pár, ale vzťah sa vyvíja a taktiež na nás vplývajú okolité udalosti, kvôli ktorým sa menia naše životné postoje, ciele a potreby.

dôvod na rozchod
https://www.shutterstock.com

Odpovedzte si na tieto otázky a budete bližšie k rozhodnutiu či je dôvod na rozchod alebo nie:

Upravujeme slová a spôsob vyjadrenia, keď hovorím s partnerom?

Mozog nám káže, aby sme mu niečo povedali. Lenže vieme, že keby sme mu to povedali tak, ako to naozaj cítime, bol by problém. A tak svoje vyjadrenie spracujeme, upravíme a povieme mu ináč, ako bola prvá myšlienka. Takéto povinné slovné hry sú jasným znakom, že to v našom vzťahu neklape, ako by malo. Dvaja ľudia, ktorí sa milujú nemajú mať problém otvorene sa porozprávať o čomkoľvek a kedykoľvek. Nemali by sme sa báť ukázať ani svoje zraniteľné miesta, ktoré máme.

Ako často spolu komunikujete?

Sme schopní stále vzájomne otvorene komunikovať? Trávime spolu dostatok spoločných chvíľ a riešime spoločné problémy? Alebo to rieši vždy ten, na koho to padne. Dôverujeme partnerovi a on nám?

Klamali ste vo vzťahu?

Klamstvá do vzťahu nepatria- či už klameme samy seba alebo partnera. Mnohé ženy, keď nepoznajú skutočnosť do detailu, si tieto prázdne miesta vyplnia tým, čo si predstavujú, po čom túžia. Ak však žijeme v takomto svete, nežijeme v realite a skôr či neskôr budeme sklamané. Ešte horšie, ak sme partnerovi odpovedali klamlivo, dávali mu rôzne nádeje – len preto, že sme ho nechceli zraniť. Takto sme ho však zranili ešte viac.